23-11: COMPLOT-SHOWDOWN IN ROTTERDAM; RVDJ SMEEDT COMPLOT OM KLACHT TEGEN EENVANDAAG NIET TE HOEVEN BEHANDELEN

DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK WEIGERT DE KLACHT TE BEHANDELEN VAN BIJNA 50 (!) GEDEMONISEERDE ‘COMPLOTDENKERS’ TEGEN EENVANDAAG * INTUSSEN HEBBEN DE DOOFPOTTERS HET LEF EEN ‘PLOTTERAVOND’ TE ORGANISEREN IN ROTTERDAM MET MAARTEN REIJNDERS EN ZONDER -OPNIEUW- EEN PLOTTER IN HET PROGRAMMA OP TE NEMEN * HET GROOTSTE COMPLOT VAN NEDERLAND IS DAT TEGEN DE ‘COMPLOTDENKERS’ * KOMT ALLEN NAAR ROTTERDAM OM DE DOOFPOTTERS EEN STEVIG PLOTTER-POEPJE TE LATEN RUIKEN

[wp_ad_camp_1]

Deze mail stuurden wij op 11 november aan de Raad voor de Journalistiek:

micha kat Nov 11 at 10:11 AM
To: Raad Voor de Journalistiek
CC: Sjoerd Fennema Thijs Stapel Caroly Van Oostende Villamedia

Geachte mevrouw Koene,

Uit onderstaande mailwisseling blijkt dat ik uw Raad op 7 november heb verzocht mij in kennis te stellen van eventuele omstandigheden die een openbare behandeling van de klacht tegen EenVandaag in de weg staan. Uw Raad heeft daar niet op gereageerd. Ik mag er derhalve vanuit gaan dat deze omstandigheden er niet zijn.

Op die basis verzoek en zonodig sommeer ik u mij uiterlijk volgende week woensdag (16 november) te laten weten wanneer de openbare behandeling zal plaatsvinden. Krijg ik per die datum geen bericht, zal ik mijn advocaat verzoeken uw Raad in rechte te betrekken.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Het aantal klagers tegen de misdadige serie Complot or Not van EenVandaag nadert inmiddels de 50. Dit is in de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek en de Raad nog nooit eerder gebeurd. Desalniettemin weigert de Raad de klacht in behandeling te nemen om duistere redenen. Of eigenlijk zijn die redenen helemaal niet duister: de Raad is gevwoon een totaal corrupt fop-instituut dat geen andere functie heeft dan de belangen van de ‘gevestigde journalistiek’ te dienen. Aldus kunnen we spreken van een gigantisch complot dat erop is gericht de doofpotters en de complot-bashers te beschermen tegen het licht van de waarheid en de feiten. Aanvankelijk meende de Raad een ‘verdedigingswal’ te hebben opgetrokken door de klagers te verplichten eerst ‘contact te zoeken’ met de redactie van EenVandaag om te kijken of hun bezwaren wellicht op die manier zouden kunnen worden opgelost. Vele klagers deden dat, hetgeen leidde tot een reactie van de verantwoordelijke redacteur Sjoerd Fennema die vol stond met leugens waarvan de voornaamste is dat hij wel degelijk ‘contact heeft gezocht met complot-sites’ voor zijn serie maar dat deze ‘absurde eisen stelden’. De eerste complot-site waarmee Fennema contact heeft gezocht moet nog bekend worden.

Tegen deze achtergrond vindt op 23 november een complot-avond plaats in Rotterdam. Hier zal ondermeer complotboek-auteur Maarten Reijnders de aanwezigen proberen duidelijk te maken dat ‘complotdenkers’ fout zijn en doofpotters ok. Het is in feite niet te bevatten dat de doofpotters nog steeds denken dat ze het initiatief hebben en de moral high ground nu recente ontwikkelingen in de VS de MSM -het belangrijkste wapen van de doofpotters- totaal hebben verwoest. Kijk eens hoe de complot-avond wordt aangekondigd:

De Amerikaanse regering heeft het World Trade Center opgeblazen om de oorlog in Irak te beginnen. Pim Fortuyn is vermoord door de bestuurlijke elite van Nederland. Chemtrails zijn uitlaatgassen van vliegtuigen die vermengd zijn met chemicaliën om het bewustzijn van de bevolking beïnvloeden.

Dit is allemaal min of meer conform de waarheid en ook feitelijk aangetoond, maar het wordt hier gebracht als ‘bewijs’ voor de stelling dat complotdenkers ‘gek’ zijn. Een andere waarheid is dat de doofpotters zich al jaren volledig afsluiten voor feiten en bewijzen en uitsluitend de ad hominem-kaart kunnen spelen op de plotters op de persoon te demoniseren. Dit wordt nog eens onderstreept door het feit dat er nooit een plotter wordt uitgenodigd zijn of haar kant toe te lichten -de angst voor de waarheid is eenvoudigweg te groot. We roepen iedereen op -liefst met video-camera- naar Rotterdam te gaan. Dat kan lachen worden.

5 Replies to “23-11: COMPLOT-SHOWDOWN IN ROTTERDAM; RVDJ SMEEDT COMPLOT OM KLACHT TEGEN EENVANDAAG NIET TE HOEVEN BEHANDELEN”

  1. Ach de gehele MSM staat op omvallen. Zonder MSM kunnen ze de rvdj ook wel opdoeken. Wat zou het eerste omvallen de Deutsche Bank of TMG. Er is geen 1 piramide spel dat oneindig voortduurd. De steeds grotere risico die genomen worden tonen aan dat het einde nabij is. Champagne, proost.

  2. Psychopaten weten enorme groepen (individueel zwakke) totaal gebiologeerde en gebrainwashte/gebrainfuckte meelopers te creëren, die zich “spontaan” gaan inspannen om de zaak van de psychopaat te dienen.

    Bovendien is (OBJECTIEF meetbaar en aantoonbaar) psychopathisch gedrag dusdanig grenzenloos en onvoorstelbaar (diep ziek) voor de normale (!) mindset, dat de term ‘alien’ (in de zin van mensvreemd) wordt gebruikt.

    Dat zijn eigenlijk de grootste problemen, die met name de n.a.w. hooguit 0,2% intelligente- en voldoende ‘adapted compensated’ (echte) en overal tot op sleutelposities van de macht geïnfiltreerde psychopaten veroorzaken en die een vlotte en gerichte KEIHARDE (dit moet op leven en dood DE KOP INGEDRUKT) aanpak uiterst lastig te realiseren maken (en NIET toevallig).

Geef een reactie