5G OF EEN VIRUS? IN ZOWEL EINDHOVEN ALS IN MILAAN EN WUHAN WERDEN 5G-EXPERIMENTEN UITGEVOERD OP DE BEVOLKING

ER KLOPT HELEMAAL NIETS VAN HET CORONA-VIRUS-VERHAAL. DE ‘OFFICIELE SYMPTOMEN’ ZIJN ZO VAAG EN ALGEMEEN DAT IEDEREEN DAAR JAARLIJKS MINIMAAL TWEE KEER AAN LIJDT. HET GEVAAR LOOPT VAN ‘JE MERKT HET NIET EENS’ TOT EN MET EEN ‘HORROR-DOOD WAARBIJ JE LONGEN EXPLODEREN’ -EN ALLES WAT DAARTUSSEN ZIT. VAST STAAT DAT DE TESTS EEN FALSE-POSITIVE SCORE HEBBEN VAN 50-80%. STERVEN MENSEN AAN HET VIRUS, AAN DE ‘UNDERLYING CONDITIONS’ DIE ZE ALLEMAAL HEBBEN OF AAN EEN COMBINATIE? HET VIRUS HEEFT EEN BIZARRE EN MEDISCH ONMOGELIJKE VOORKEUR VOOR POLITICI EN CELEBRITIES

ER IS NOG STEEDS GEEN ‘OFFICIELE’ LEZING OVER DE HERKOMST VAN HET VIRUS. VAN KINDEREN WORDT GEZEGD DAT ZE ‘ONKWETSBAAR’ ZIJN MAAR OOK PRECIES HET TEGENOVERGESTELDE. ER IS NIETS ‘OFFICIEEL’ BEKEND OVER DE OPBOUW VAN RESISTENTIE; GEZEGD WORDT ZELFS DAT JE KUNT WORDEN ‘HERBESMET’. STERFT HET VIRUS UIT DOOR ZON EN HITTE? JA EN NEE. EN ZO KUNNEN WE NOG WEL EVEN DOORGAAN. HET IS EEN GROTE SMERIGE HOAX BEDOELD OM DE FEAR EN DE HYSTERIE ONDER HET VOLK ZO GROOT MOGELIJK TE MAKEN OPDAT DEZE POLITIEK KAN WORDEN UITGEBUIT. LEES DE BESPIEGELING VAN HANS VOGEL

Geen pandemie maar pandemonium: vrij baan voor 5G en de Politiestaat

Door Hans Vogel

De WHO heeft officieel een ‘pandemie’ uitgeroepen naar aanleiding van de uitbraak van ziektes die het coronavirus veroorzaakt. Een pandemie is een ziekte die de gehele bevolking (in dit geval de bevolking van de hele wereld!) zal treffen of zou kunnen treffen. Dat is nogal wat. De laatste echte pandemie deed zich meer dan honderd jaar geleden voor: de Spaanse Griep, waarmee honderden miljoenen werden besmet en waaraan honderd miljoen mensen zijn gestorven. De huidige ‘pandemie’ is dan ook geen pandemie. Je zou bijna denken dat ze bij de WHO en alle regeringen die de aanbevelingen van de WHO volgen, het verschil niet kennen tussen pandemie en pandemonium. Want dat laatste is wat er werkelijk aan de hand is: een pandemonium.

Met harde medische noodzaak in het belang van de volksgezondheid heeft wat er nu allemaal gebeurt niets te maken. Sinds de regering het winstprincipe heeft toegelaten in de gezondheidszorg is het met de volksgezondheid niet meer zo best gesteld. Met andere woorden: de gezondheid van de burgers interesseert de overheid geen zier. De maatregelen die nu zijn genomen ter bestrijding van de ‘pandemie’ hebben dus ook helemaal niets te maken met de volksgezondheid, maar alles met de wens van de overheid om de bevolking te eronder te houden. Hoe luider wordt beweerd dat alles wordt gedaan in het belang van de burger, des te zekerder kan je ervan zijn dat het tegendeel het geval is. Het is eigenlijk net zo als met de behandeling waaraan vliegtuigpassagiers worden onderworpen. Onder het vaandel van ‘veiligheid’ krijgen zij voortdurend te maken met vernedering en conditionering. Luchtreizigers worden ongeveer net zo behandeld als gevangenen in een concentratiekamp voordat ze naar de gaskamer worden gestuurd. De noodmaatregelen die zijn getroffen ter bestrijding van het ‘coronavirus’ zijn mogelijk de tweede fase van een grootscheeps plan om de bevolking in een afschuwelijk keurslijf te dwingen. Omdat ook dit allemaal gebeurt onder een valse vaandel van een gemeenschappelijk belang (de volksgezondheid) gaat iedereen erin mee en ligt bijna niemand dwars.

Maar hoe zit het nu met dat verschrikkelijke, dat dodelijke virus? In de eerste plaats is het de vraag of virussen uberhaupt wel veroorzakers zijn van ziekten. Wie ook maar iets weet van de geschiedenis van de medische wetenschap, beseft dat de vooruitgang maar heel beperkt is. De geneeskunde hobbelt continu van vergissing via ontdekking naar inzicht en er is geen enkele reden om aan te nemen dat de huidige stand van kennis het eindpunt is. Met andere woorden: artsen doen ook maar wat. Het zijn net mensen en ze maken dus ook vaak vergissingen. Er zijn artsen die denken dat virussen afvalmateriaal zijn van zieke cellen. Als er virussen in het bloed worden waargenomen betekent het dus wel dat iemand ziek is, maar niet noodzakelijkerwijs dat het virus de veroorzaker is van de ziekte. Met andere woorden, het is helemaal niet zeker of onomstotelijk bewezen dat het ‘coronavirus’ de veroorzaker is van de aandoeningen die als zodanig worden gediagnosticeerd. Die aandoeningen kunnen ook een heel andere oorzaak hebben, maar daar kom ik zo op.

Op grond van de schaarse informatie die de regering en gezondheidsautoriteiten zoals het RIVM bekend maken kunnen we ervan uitgaan dat er een aandoening is waarvan je behoorlijk ziek kan worden en die vooral de ademhaling ernstig kan bemoeilijken met de dood als mogelijk gevolg. In Italië zijn inmiddels al ongeveer zevenduizend mensen overleden aan het ‘coronavirus’. Maar klopt dat wel? Medio maart verklaarde het Italiaanse RIVM (ISS: Istituto Superiore di Sanità) dat er welgeteld nog maar TWEE mensen waren overleden aan het ‘coronavirus’. En dat terwijl de regering stellig beweerde dat het er duizenden waren. Wie te geloven, de Italiaanse regering of een prestigieus orgaan met gerenommeerde artsen en onderzoekers? Als we veronderstellen dat de aantallen van de regering kloppen, dat het er dus duizenden zijn, waaraan zijn ze dan bezweken? Veel slachtoffers waren sowieso al ongezond, te dik, longpatiënt, fervent roker, suikerpatiënt of leden aan andere ernstige kwalen. Zou het kunnen zijn dat hun dood eigenlijk is veroorzaakt door iets anders en het ‘coronavirus’ geen of slechts een ondergeschikte rol speelt?

Opvallend is dat in Lombardije, het gebied in Italië met de slachtoffers van het ‘coronavirus’, in de grote steden het 5G netwerk is uitgerold. De Lombardijse hoofdstad Milaan (acht miljoen inwoners in de hele agglomeratie, inclusief steden als Bergamo) is de eerste stad in Italië die zich trots 5G ready noemt. Laat nu net de golflengte waarop dat ‘revolutionaire’ G5 netwerk is gebaseerd uiterst schadelijk zijn voor de menselijke ademhaling. Om precies te zijn: de frequentie bemoeilijkt de opneming van zuurstof in het bloed.

Zou dat de verklaring zijn voor het grote aantal ‘coronapatiënten’ juist in die gebieden waar 5G al actief is of waar het al is uitgerold? Zoals Wuhan, de eerste 5G ready stad in China? Of zoals in Noord-Brabant, in en rond Eindhoven, waar sinds vorig jaar intensief met krachtige 5G signalen wordt geëxperimenteerd? Het lijkt er verdacht veel op dat er een verband is tussen 5G en het ‘coronavirus’.

De regering en het RIVM houden de kaken stijf opeen geklemd. Maar het is onderhand wel zonneklaar dat 5G schadelijk is voor de gezondheid. Er is onlangs hierover een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de uiteindelijke effecten van 5G op de volksgezondheid feitelijk onbekend zijn. Op basis van de literatuur over berekeningen aan individuele zendinstallaties en gebruikerstoestellen is de verwachting dat de blootstellingslimieten in de EU-aanbevelingen daarvoor niet zullen worden overschreden. Het ontbreekt echter nog aan (meet)gegevens van complexe, realistische blootstellingssituaties waarin er in de publieke ruimte vele zendinstallaties en gebruikerstoestellen tegelijk zenden. Met andere woorden: de Nederlandse bevolking wordt gebruikt als proefkonijn, maar dit wordt niet aan de grote klok gehangen. De politiek doet in feite niets andes dan hopen dat het allemaal zal meevallen. Naast Eindhoven wordt in Nederland geëxperimenteerd met 5G in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en nog een aantal andere plaatsen.

Overal in Europa is verzet tegen de uitrol van 5G. Tal van geleerden en deskundigen zijn er fel tegen gekant en wijzen op enorme gevaren voor de volksgezondheid. En niet alleen voor de gezondheid van de mens, maar ook voor dieren, bomen en planten. De Nederlandse regering (gelijk de meeste andere regeringen) negeert of bagatelliseert die gevaren op een schandalige manier. Dat blijkt onder andere uit de brief aan de Tweede Kamer van de Staatssecetaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor Medische Zorg en Sport van 16 april 2019. Daarin wordt verwezen naar een onderzoek van de door de staat betaalde organisatie ZonMw waaruit blijkt dat het allemaal reuze meevalt met de gevaren van 5G. De ondertekenaars van dit onderzoek wijzen erop dat zij gehouden zijn aan de ‘code wetenschappelijke integriteit’: (het is) van groot belang te onderstrepen dat alle Nederlandse wetenschappers moeten voldoen aan de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. De principes eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij leidend. Fraude en oplichting zijn echter zo algemeen geworden in de Nederlandse wetenschap dat dit niets meer is dan een holle frase. De zaak Diederik Stapel was slechts een klein topje van een enorme ijsberg. Anders gezegd: het Wij van WC Eend-onderzoek van ZonMw is nietszeggend en voldoet aan de wensen van de overheid om 5G snel te kunnen uitrollen.

Het huisarrest waarmee tal van Europese volken momenteel worden gedwongen zich koest te houden en de beperkingen die de Nederlanders zijn opgelegd zijn een grof schandaal. Maar wat Mark Rutte en zijn Europese collega’s nog voor u in petto hebben is veel erger: de uitrol van 5G waardoor u, uw kinderen, ouders, huisdieren en kamerplanten, maar ook het vee in de weilanden en stallen doodziek kunnen worden. Dat probeert uw zorgzame regering die u zegt te willen behoeden voor het ‘coronavirus’ met alle geweld voor u verborgen te houden.

Is er iets dat u hiertegen kan ondernemen?

Misschien wel. Bestook bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar met concrete vragen over de gevolgen van 5G. Gaat de premie straks omhoog? Wie moet dat dan betalen? U toch zeker niet, maar wie dan wel?

Vertel uw mobiele provider dat u geen 5G-telefoon zal gaan gebruiken.

Eis van uw gemeente een schriftelijke verklaring met de garantie dat de overal nieuw te installeren 5G zenders (op lantaarnpalen, verkeerslichten, kruispunten etc.) niet schadelijk zijn voor uw gezondheid en die van uw kinderen. Eis die verklaring ook van de overheid, bijvoorbeeld de minister van volksgezondheid.

VANAF MORGEN KOMT DEZE SITE MET EEN SERIE MODEL-BRIEVEN AAN DIVERSE OVERHEDEN EN INSTANTIES OVER 5G DIE U SLECHTS HOEFT UIT TE PRINTEN, TE ONDERTEKENEN EN OP TE STUREN

Eén reactie op “5G OF EEN VIRUS? IN ZOWEL EINDHOVEN ALS IN MILAAN EN WUHAN WERDEN 5G-EXPERIMENTEN UITGEVOERD OP DE BEVOLKING”

  1. Zoals gebruikelijk staat het stuk van Hans Vogel weer krom van de onzin.

    Zijn Italiaans is kennelijk ook al onvoldoende.

    ‘Medio maart verklaarde het Italiaanse RIVM (ISS: Istituto Superiore di Sanità) dat er welgeteld nog maar TWEE mensen waren overleden aan het ‘coronavirus’.

    Nee, dat staat er niet. Er waren twee gevallen waarbij het coronavirus als enige doodsoorzaak kan worden aangewezen. In de overige gevallen speelden er onderliggende ziekten mede een rol. Het merendeel van de Italiaanse coronadoden is ouder dan 80.

    Ook volkomen logisch weer dat het Italiaanse RIVM niet geadviseerd zou hebben inzake de plaatsing van die zogenaamd gevaarlijke 5G masten. Of dat die uitbraken plaatsvonden in gebieden waar 5G nog helemaal niet is geactiveerd.

Geef een reactie