AANTEKENINGEN UIT HET UNIVERSITAIRE ONDERGRONDSE

POLITIE PROVOCEERDE STUDENTEN DOOR ‘STILLEN’ IN BURGER DEMONSTRANTEN TE LATEN AANVALLEN EN MISHANDELEN * ALS VAMPIERS ZUIGT DE ‘ELITE’ DE UNIVERSITEITEN LEEG TEN EIGEN BATE * UNIVERSITEITEN MOETEN WORDEN UITGESCHAKELD ALS ‘BROEINESTEN’ VAN ‘VRIJDENKERS’ * HONDSBRUTALE PROVOCATIES VAN ISRAEL- EN CIDI-AGENT YASHA LANGE

In Amsterdam geen Maidan

Door Hans Vogel

Weet u nog van een jaar geleden? Ze konden er geen genoeg van krijgen, de jongens en meisjes van de Nederlandse MSM. De parmantige mannetjes en vrouwtjes die het staatsjournaal mogen voorlezen. Ze konden geen genoeg krijgen van de bezetting van het Maidanplein in Kijef door een duizendkoppige menigte. Het ging immers om de-mo-cra-tie. En wat waren ze enthousiast over al die Oekraïeners die het hoofdplein van hun hoofdstad dag en nacht bezet hielden, er kampeerden en niet weken voor de politie. Geen Nederlandse “journalist” overigens, die het in zijn hoofd haalde om erbij te vertellen dat al die demonstranten in de Oekraïne werden betaald door George Soros, de louche vriend van de ex-minnares van Europa’s grootste drugshandelaar. (Inmiddels was de ex van Klaas Bruinsma omgekat tot “prinses” en voor de tweede keer weduwe geworden, maar dat is een ander verhaal).

Zo enthousiast als die voor de MSM werkende jongens en meisjes waren over Maidan, de “Arabische Lente” en de “kleurenrevoluties”, zo onverschillig zijn ze nu er iets bijna onder hun eigen neus gebeurt: de studentenrevolte in Amsterdam. Nu is er eens een keer een échte opstand, eentje die niet is betaald door George Soros of de VS-ambassade, en plotseling heeft niemand er enige sympathie voor.

Eindelijk zijn de studenten in actie gekomen. Ik was bijna bang dat het er nooit meer van zou komen. Hun eisen zijn eigenlijk onvoorstelbaar redelijk en kunnen kort samengevat worden: gewoon goed onderwijs aan een instelling die zijn taak gewetensvol uitvoert. Dit zijn hun eisen:

1. Democratisering en decentralisering van het bestuur van de universiteit.

2. Afschaffing van het huidige allocatiemodel: financiering op basis van kwaliteit, niet op basis van kwantiteit.

3. Stopzetting van het huidige Profiel 2016.

4. Referenda per instituut en opleiding over de samenwerking tussen de UvA en de VU op de FNWI.

5. Duurzame carrièreperspectieven voor al het personeel.

6. Geen vastgoedspeculatie met onderwijsgeld.

Laat ik voorop stellen dat het studentenprotest volkomen gerechtvaardigd is en terecht. Eindelijk hebben de studenten zich gerealiseerd dat het onderwijs naar de bliksem is geholpen en dat de universiteiten worden bestuurd door corrupte, perfide uitvreters die vooral hun eigen zakken vullen. (Dat is niet zo vreemd, want dat is na de val van de Muur van Berlijn overal in Nederland het bestuursmodel geworden). Vandaar de eisen nummer 1 en 6.

Punt 2 vereist enige toelichting. Inderdaad wordt op dit moment kwantiteit beloond en geen kwaliteit. Ten dele omdat kwaliteit veel moeilijker is te meten dan kwantiteit. Dit financieringsmodel is de doodsteek geweest voor de universiteit. Het heeft geleid tot al die gevallen van academische fraude die

tegenwoordig aan het licht komen. In feite is iedereen die bij de universiteit werkt een Diederik Stapel, en in geval nog niet daadwerkelijk dan is hij dat wel in potentie, in aanzet of hij is nog niet tegen de lamp gelopen. Het systeem werkt het gedrag van jongens als Diederik Stapel juist in de hand en het probleem wordt niet opgelost door alle Diederik Stapels te ontslaan.

Voor de studenten pakt het financieringsmodel helemaal verkeerd uit. Niet alleen krijgen zij les van docenten die liever aan hun publicaties werken en die het college geven liever overlaten aan assistenten. Er wordt ook op grote schaal gesjoemeld met de resultaten waardoor de studenten eigenlijk veel te gemakkelijk hoge cijfers halen. Dat is gewoon zwendel, oplichterij, bedrog. Een voorbeeld: ik heb jarenlang in Leiden samen met drie collega’s (onder wie de huidige decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen, Prof. Wim van den Doel) het college contemporaine geschiedenis gegeven aan eerstejaars. Voor het afsluitende tentamen moest elk der docenten 5 vragen bedenken en die zelf nakijken. Dan hadden we een vergadering om de eindcijfers voor het vak vast te stellen, waarbij als eerste ruwweg werd gekeken naar het aantal geslaagden bij normale berekening, dus maximaal 10 punten per vraag, voor een maximaal totaal van 200 punten. Dan werden alle totalen door 20 gedeeld. In geval het aantal geslaagden te laag was (lager dan ongeveer 66%) werd de telling versoepeld. De reden? Met het oog op de “outputfinanciering” (dus financiering op grond van kwantiteit) moest ervoor gewaakt worden niet te weinig geslaagden te hebben. Een vakgroep met een te laag aantal geslaagden werd namelijk gekort op de personeelsbegroting. Met andere woorden, wie niet voldoende studenten liet slagen (ook als zij dat niet verdienden) verloor op termijn zijn baan! Sinds de jaren 1980 worden de Nederlandse universiteiten al volgens dit model gefinancierd. Meer dan dertig jaar gesjoemel met tentamencijfers, ja dan holt de kwaliteit wel achteruit. Protesteren hielp uiteraard helemaal niets. Wie zich zorgen maakte om de kwaliteit van het onderwijs werd meewarig aangekeken. Je moest immers “met je tijd meegaan!”

Tijdens de afgelopen dertig jaar is het onderwijs verloederd, verslechterd, versjoemeld. De studenten zijn massaal het slachtoffer van een zwendel die zijn weerga in de Nederlandse geschiedenis nauwelijks kent. En er werd ook in de jaren 1990 grof gegraaid. Zoals een interim manager (“Senior Executive”) van het Leidse College van Bestuur in die tijd, ene Kristel Baele, die 2000 gulden per dagdeel verdiende en per dag drie dagdelen werkte. Zij verdiende in één dag wat de gemiddelde docent in een maand verdiende. Later schoof deze mevrouw door naar een baantje als lid van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Baele werd trouwens ingehuurd na het gedwongen vertrek van de Voorzitter van het College van Bestuur van Leiden, mr. C.P.C.M. Oomen, die nog met Neelie Smit Kroes had gewerkt op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Oomen moest vertrekken na verduistering van enkele miljoenen bij universitaire nieuwbouw.

Vandaar ook die eis nummer 6 van de Amsterdams studenten: geen vastgoedspeculatie met onderwijsgeld.

Er is volgens mij geen wezenlijk verschil tussen het Leidse CvB van destijds en het Amsterdamse CvB van vandaag. Misschien zijn de CvB-leden nu nog brutaler en nog inhaliger, dat zou mij niets verbazen. Ze gaan ongetwijfeld “met hun tijd mee!”

Vandaar dat de verklaringen van de woordvoerder van de UVA zo schandalig zijn. De man (Yasha Lange) heeft het over een half miljoen euro “schade.” Waar haalt die man het lef vandaan!

Deelnemers en toeschouwers vertelden mij van het schandalige optreden van de politie. Onder het publiek hadden zich ook “stillen” gemengd, die op zeker moment weerloze studenten van achteren aanvielen, molesteerden, aan hun haren trokken, en mishandelden. Agenten die niet in uniform zijn en die vreedzame burgers plotseling aanvallen. Dat is een misdrijf volgens de wet. Maar de wet betekent natuurlijk niets in Nederland, waar de rechters merendeels corrupt zijn.

Ik denk dat de studenten die vandaag zijn gearresteerd en in elkaar zijn gemept door de politie, er goed aan doen een vette schadeclaim in te dienen bij de UVA. Voor zwendel, misleiding, bedrog en misbruik van gemeenschapsgeld. Ik denk dat een schadeclaim van 1 miljoen euro niet te weinig is. Per persoon wel te verstaan.

Mijn advies: stuur die factuur naar het CvB en wel zo snel mogelijk. Dat is de enige taal die dat soort mensen verstaat. Ze hebben alleen een beetje verstand van poen, meer niet. In hun leven is dat het enige waar het om gaat , gewoon om poen. Bedenk ook dat ze stuk voor stuk lafaards zijn en dat ze doodsbang zijn voor het studentenprotest. Nu dus doorpakken en volhouden.

Eén reactie op “AANTEKENINGEN UIT HET UNIVERSITAIRE ONDERGRONDSE”

 1. De politie gedraagt zich “schandalig” bij ELKE demonstratie in Nederland mijnheer.
  Nederlandse politie ontvoerd elke week ook honderden kinderen in dit land, die kinderen kunnen geen student meer worden.
  Dat is begrijpelijk, als men de geschiedenis van het politie systeem kent!

  O, u gaf les aan geschiedenis?
  Nou, ik had geen geschiedenis in mijn pakket, maar helaas voor geschiedenisstudenten moet ik melden dat Geschiedenis docenten sprookjes vertellers zijn.

  Ik had verschillende geschiedenis docenten, de beste die ik had vroeg ik:
  Wat was de religie van Adolf Hitler?
  De docent keek me aan, hij …. ehr … Hitler was paganistische, een soort protestant. Ik zag dat de docent het niet wist, maar in plaats van eerlijk te zeggen, dat weet ik niet, construeerde hij zo wat een verhaal uit zijn vakgebied. Enige jaren later was de docent vermoord, of zoals geschiedenis docenten dat noemen, hij had kreeg onverwacht een hartaanval hoewel die verder gezond was.

  Ik studeerde Theologie overigens op de universiteit.
  Of, zoals ik later moest vaststellen, anti-theologie, want elke student die in Nederland Theologie gaat studeren wordt atheïst gemaakt.
  Terug naar het onderwerp.
  Dus na veel leugens te hebben gezien in de reguliere media vanuit tijdschriften en dergelijke in de vorige eeuw, zag ik 11 september 2001. Ik was geplakt aan de TV, zag vele toespraken van George Bush, en ik ontdekte ernstige onwaarheden en misbruik in de theologie. Ik was overigene een goed student, haalde hoge punten met weinig moeite. Later leerde ik, dat architecten, piloten, sloopbedrijven, eenieder die kennis had op gerelateerd vakgebieden, moest concluderen dat het Al Quaida verhaal een grote leugen was.

  Omdat ik wilde weten wat de waarheid er over was, ging ik op internet in Amerika zoeken, om te zien wat Amerikanen er zelf over te vertellen hadden. Ik kwam toen een vreemd verhaal tegen, dat Hitler Joods zou zijn geweest. O, was Hitler Joods? Niet paganistisch, een soort protestant, zoals de geschiedenis docenten in dit land leren? Hmm, eens even verder kijken waar dat over gaat… Enige jaren later moest ik concluderen, dat Hitler niet Joods was, maar Rooms Katholiek. Wat bronnen daar voor, onder meer het Boek van een Nederlander, Fritz Thyssen, getiteld: “I financed Hitler”.
  Klinkt als een betrouwbare bron. Maar zijn er nog mee bronnen?
  Majoor Boschart, een Majoor in het leger Des Hels vertelde, Hitler was Rooms Katholiek.
  Hitler werkte samen met Benito Mussolini, Benito Mussolini schonk het Vaticaan aan de paus met de Laterale akkoorden in 1929.

  Dus Adolf Hitler was Katholiek?
  Ho, ik heb nu slechts reguliere bronnen genoemd, ik ken nog vele bronnen meer, die tot dezelfde conclusie leiden. Hitler was Rooms Katholiek. Hij tekende voor Duitsland een Rijksconcordaat in 1933, met de Heilige Inquisitie, dat vandaag nog steeds geldig is in Duitsland en in het Vaticaan.

  Okee, die liegende geschiedenis leraar was vermoord, omdat hij mogelijk een eerlijke man was, die zich schuldig voelde dat hij tegen mij loog, dus ook wilde uitzoeken wat de religie was van Adolf Hitler. Intellectueel zijn in Nederland is levensgevaarlijk, elke student zou daar voor gewaarschuwd moeten worden en middelen geleverd waar maar mogelijk ter verdediging.

  Kijk, er zijn meer dan 20 doden gevallen bij het Maiden protest.
  Ik weet dat van Russische bronnen, bronnen uit Oekraine, dit is de historische gebeurtenis. Er zaten scherpschutters in verschillende gebouwen, er is nog steeds niet ontdekt wie opdracht heeft gegeven voor het schieten op zowel demonstranten als politie, er zijn filmpjes van de beschietingen op Youtube. Maar als u geschiedenis docent bent, waarom verteld u niet over de scherpschutters bij het Maiden protest?

  Heeft u als geschiedenis docent uitgelegd dat Hitler een Rooms Katholiek was, dat hij een historisch belangrijk rijksconcordaat voor Duitsland tekende met de Heilige Inquisitie? Of heeft u, net als alle geschiedenis docenten in dit land dit overgelaten, slechts aan het Leger de Heils om dit te vertellen?

  De geschiedenis van het Katholicisme is nogal wat, ook in Europa.
  80-jarige oorlog.
  Heeft u ook over gelogen zeker!
  Dat was een burgeroorlog tegen Katholieken, is dit nieuw voor u professor aan de universiteit? Spaanse troepen kwamen de lokale Katholieken helpen, er was zelfs sprake van families die aan de verschillende zijden streden.

  Het sprookje dat geschiedenis heet.
  En die studenten weten dat niet, weten niet dat ze dit zouden eisen, als ze het zouden weten:
  DE WAARHEID!

  Ik wordt er mee geconfronteerd dagelijks, als ik op internet in Nederland kom. De mensen begrijpen niets van wat ik doe of zeg, omdat u zo corrupt bent, want u liegt gewoon over alle geschiedenis voor een salaris, meneer de geschiedenis leraar. Als u de waarheid zou vertellen in dit land, dan ik ik met theologische instrumenten bewijzen hoe de Rooms Katholieke doctrines het uitmoorden van de Joden als logisch gevolg heeft.
  Hier laat ik het maar bij!

Geef een reactie