ADVOCAAT DES KONINGS REAGEERT ALS DOOR WESP GESTOKEN: ‘VRAAG HET DE RECHTERS ZELF OF ZE DOOR ONS ZIJN BETAALD!’

DIT IS DE GROOTSTE SHOWDOWN UIT DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS * HET COMPLETE CORRUPTE SYSTEEM VAN PSEUDO-RECHTSPRAAK STORT IN ELKAAR MET DONDEREND GERAAS

On Tuesday, November 7, 2017, 9:59:47 AM GMT, Arnold.CroisetVanUchelen@AllenOvery.com wrote:

Geachte confrere,

Ik heb inderdaad gezegd dat ook op ons kantoor, net als elders, incidenteel rechters wel eens een voordracht hebben gehouden over een juridisch onderwerp. Ik deed dat om duidelijk te maken dat er niets ongebruikelijks aan is, dat ook mijn client dat wel eens deed. We houden op ons kantoor echter geen lijsten bij van lezinggevende rechters. Als uw client dat gerust stelt: ik kan mij in elk geval niet herinneren dat een van de 3 raadsheren ooit op mijn kantoor een lezing heeft gegeven. Maar ik stel voor dat u het hen straks gewoon vraagt.

M vr gr

Arnold R.J. Croiset van Uchelen | Partner

Allen & Overy LLP

Reactie Micha:

micha kat
To: Arnold.CroisetVanUchelen@AllenOvery.com
Cc: Thijs Stapel
Nov 7 at 10:06 AM

Waarde advocaat des Konings, beste Arnold,

Ons verzoek is dat u een lijst overlegt van alle rechters die door Allen & Overy zijn betaald.

Als uw kantoor het om wat voor reden dan ook ‘wijs’ heeft geacht van deze rechters geen lijst te maken of ze anderszins te archiveren (wij kunnen ons alleszins voorstellen waarom uw kantoor zulks niet heeft willen ondernemen), zult u deze lijst moeten samenstellen op basis van uw herinnering alsmede op die van kantoorgenoten die op de hoogte zijn van de betalingen aan rechters zijdens Allen & Overy gedurende de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Geef een reactie