AMALIA-BOOM: DERDE AANVAL OP MONARCHIE

EEN WEEK VOOR HET ‘FUCK DE KONING-INCIDENT’ WERD IN HENGELO DE ‘AMALIA-BOOM’ OMGEZAAGD * IS HIER SPRAKE VAN EEN GOLF VAN VERZET TEGEN DE PEDO- EN PLUNDER-MONARCHIE? * HEEFT HET KONINKLIJK HUIS NA ALLE EN STEEDS ERGER WORDENDE SCHANDALEN HET KREDIET DEFINITIEF VERSPEELD? * WAAROM TOLEREERT DE KONING DE PEDO-NETWERKEN?

Dit ziet er ‘ernstig’ uit: drie directe aanvallen op de monarchie in korte tijd. Wat zullen ze in de stress zitten bij De Telegraaf over hoe ze dit nu weer moeten counteren! Een ‘enquete’ door Maurice de Hond met als uitkomst: Volk walgt van monarchie-hooligans? Een ‘primeur’ dat de ‘vandalen banden hebben met ISIS?’ Of gaan ze schrijven dat Micha Kat deze hele campagne heeft ‘opgezet’ vanuit Ierland? De pedo-spindoctors op de Basisweg draaien overuren. Intussen roepen wij van ROL op tot kalmte en beheersing: ga vooral niet door met het plaatsen van graffiti! Nu is het genoeg geweest! Zoek de ‘constructieve dialoog’ en vraag om een onderhoud met de koning over de zaak-Demmink! Als hij dat weigert, kunnen jullie altijd nog doorgaan met de graffiti-revolutie!

2 Replies to “AMALIA-BOOM: DERDE AANVAL OP MONARCHIE”

 1. Alsjeblieft mensen: laat je toch geheel belangeloos en beschaafd uitplunderen door jullie politici. Gelóóf hun leugens en ondersteun ze met hun smerige aanvalsoorlogen. Echt: zij weten wat het beste voor ons allen is.

  Dus alsjeblief: géén hakenkruizen op onze overheidsgebouwen!

 2. Ook ik vroeg de Koning waarom hij zijn naam, uit vrije wil, laat gebruiken bij veelal corrupte gerechtelijke uitspraken / arresten. Met een rotsmoes weigert hij te antwoorden, omdat hij de brief niet zou hebben ontvangen. Dat durft hij te schrijven terwijl ik de brief per aangetekende had verstuurd en veel andere brieven, ook aangetekend beantwoord hij wel. Zie hieronder mijn aangetekende brief aan de Koning.

  Z.M. Koning Willem-Alexander
  Paleis Noordeinde
  Postbus 30412
  2500 GK DEN HAAG
  HOLANDA

  Pinoso, 25 augustus 2014

  Kenmerk: REK 2014000521

  Majesteit,

  Tussen 21 oktober 2013 en 12 mei 2014 hebben een 9 tal brieven van U en mij wederzijds deel uit gemaakt van een correspondentie.

  Om bovenstaande reden heb ik telkenmale met meerdere belangstellende Uw inhuldigings speech bekeken. U heeft daarin beloofd en verklaard een Koning te zullen zijn voor alle Nederlanders en de grondwet met al Uw macht en inzet te zullen handhaven. U bekrachtigde de verklaring en belofte in Uw speech met het afleggen van de Eed. Dus riep U God aan als getuige dat U de waarheid sprak. Dit is nogal wat.

  Ik stel vast dat Uw belofte en verklaring in mijn kwestie, wat ik heb ervaren met misdadige rechters, geen enkele waarde heeft. Dus helaas kan ik niet anders dan vaststellen dat het onwaardig is en bedrog wat U mij en de rest van het Nederlandse Volk wil laten geloven. Het is een illusie. U weet hoe ik ben bedrogen door Rechters, Officieren van Justitie. En verder door de Gemeente Eindhoven en Helmond.

  Als eerste ben ik bedrogen door een aantal zelfbenoemde elitaire oplichters, welke zeer goede connecties met de machthebbers bleken te hebben. Nadat ik in totaal overspannen toestand, veroorzaakt door misdadig en gewetenloos gedrag van de Overheid tegen mij, Uw moeder met de dood had bedreigd omdat ze mij ook niet wilde helpen. Ook zij weigerde haar belofte na te komen evenals U. Dat siert haar niet!!!
  Uiteindelijk kon ik dan toch na 7 jaren na de oplichting, en nadat ik gedetineerd was geweest, een rechtszaak beginnen die geheel geregisseerd bleek door de macht van de Overheid. De oplichters bleken 2 advocaten te hebben, de mijne en hun eigen advocaat. Mijn advocaat Lietaart Peerbolte uit Amsterdam, die mij overigens zelf benaderde, vlak na mijn detentie, om voor mij te mogen werken, was/is ook een bedrieger zo is gebleken en gestuurd door de Overheid. Ik moest dus afscheid van hem nemen halverwege de gerechtelijke procedure. Een andere advocate Mr. M. Kemme begeleide de verdere procedure. Wat zij van de rechtspraak vond en op papier vast heeft gelegd is te lezen op mijn website: http://www.rechtmachtmisbruik.com
  Dat is haar niet in dank afgenomen. Ook zij heeft zwaar te lijden gehad omdat ze die verklaring heeft afgelegd.

  Om mij financieel en geestelijk verder kapot te maken werd er langs die rechtszaken nog van alles geprobeerd om het nog ondraaglijker voor mij te maken.

  Tegen een besluit van de rechter werd een duur pand geheel gesloopt zonder enige reden. Om het pand geheel te slopen was overigens door de rechter verboden. De inhoud van dat pand werd onder dreiging van Politie en de Politiehondenbrigade meegenomen en gestolen. Ik heb de goederen nooit meer terug gekregen. Een zeer, zeer kostbare inhoud. Het was een collectie kostbare klassieke/antieke mercedessen en allerlei toebehoren voor restauratie en onderhoud van deze auto’s . Het was mijn lust en mijn leven. In 30 jaren opgebouwd. Dit wist men, daar kon men mij geestelijk en financieel mee raken.

  De rechtszaken die tegen dat wangedrag, het stelen van die auto’s, zijn gevoerd zijn alle op niets uitgelopen, dat mag allemaal maar in de rechtstaat Nederland.
  En als klap op de vuurpijl, U ondersteunt dit alles. Toch niet fraai Hoogheid.

  Evenals Uw belofte en verklaring bij Uw inhuldiging kunnen velen waaronder ikzelf Uw blijde en droevige emoties die U regelmatig ten toon spreid niet serieus nemen en waarderen.

  Ik ben nu gezond zowel geestelijk als lichamelijk. Ik zal U niet gaan bedreigen of zoiets vreselijks. Van nature ben een ik zeer vredelievend mens.
  Hoogheid ik vraag U, kijk eens in de spiegel en vraag aan Uzelf of U wel eerlijk en goed bezig bent. Uw intuïtief gevoel voor rechtvaardigheid zal U antwoorden. Ik vraag U dat antwoord te volgen.

  Ter afsluiting:

  De wens is zeker niet de vader van mijn gedachten. Ik heb de overtuiging dat U het tijdstip van een natuurlijk einde van Uw leven niet zal halen als U verder gaat met wat niet goed is. Ik zie zoveel mensen om mij heen die lijden en hetzelfde meemaken met corrupte Rechters , Officieren van Justitie en verdere ambtelijke misdadigers onder bescherming van
  “ In Naam Des Konings “ Geheel vrijwillig bied U Uw naam aan om te misbruiken. Ik vind dat U daarmee mede verantwoordelijk bent voor de misdragingen van rechters. Dit kan niet goed blijven gaan. Denk aan Uw spiegelbeeld.

  Dringend vraag ik Uw reactie op deze brief.

  Met Vriendelijke Groet,

  H.C. Klomp

  P.S. 1. Dagelijks stuur ik een aantal berichten de maatschappij in zoals ik hier
  toevoeg “De Alarmklok”.
  2. Voor de openheid en transparantie plaats ik ook alle correspondentie
  met U op internet. http://www.rechtmachtmisbruik.com

Geef een reactie