AMNESTY INTERNATIONAL, ERWIN LENSINK EN MICHA KAT: HORROR IN HOLLAND

ERWIN LENSINK DIE GEEN VLIEG KWAAD DOET GEMARTELD OP BEVEL VAN HET KONINKLIJK HUIS * NICO VAN DEN HAM OP BEZOEK BIJ ERWIN LENSINK IN DE CHEMO-HORROR-DODENCEL VAN DE KING WILLEM-GOELAG * LENSINK OPNIEUW IN HONGERSTAKING * NU DEMMINK VRIJ BAAN KRIJGT LIJKT HET EROP DAT DE ‘ELITE’ ALLE REMMEN LOSGOOIT EN 100% GESTAPO GAAT

MEER DAN DRIE JAAR GELEDEN VROEG MICHA AL AANDACHT VOOR DE WEERZINWEKKENDE WANTOESTANDEN BIJ AMNESTY INTERNATIONAL

BERICHTEN VAN ERWIN LENSINK, VRIJHEIDSSTRIJDER

Geachte verantwoordelijken bij het SKGZ, Menzis, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorgautoriteit, Zorginstituut en verder Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en familieraad van GGnet

In verband met mijn schandalige toestand en zeer ernstige klachten wil ik nog deze week met de twee leden van de Raad van Bestuur, mijn zogenaamde vorige “behandelaar” Hans Kolkman, leden van de familieraad en cliëntenraad, als ook de Raad van Toezicht van GGnet om tafel in aanwezigheid van enkel en alleen ook in ieder geval de PVP-er Halling IJzerman. Ook met betrekking tot mijn al jaren levende klachten wil ik direct in gesprek met het SKGZ, vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van Menzis, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en/of Zorginstituut en eerder genoemde vertegenwoordigers rond GGnet, zoals Raad van Bestuur, familieraad, cliëntenraad, Stichting PVP en Raad van Toezicht. Ik hou mij het recht voor om andere organisaties te betrekken en vanwege mijn politieke detentie, vind ik ook dat de Commissie VWS en Commissie Justitie direct met mij om tafel zullen moeten gaan dit jaar nu.

Mogelijk zal ik deze mail nog aanvullen, maar dit is het voor nu voorlopig. In afwachting van deze en andere zaken, zoals dus ook zeker de bespreking, onderhandeling en het regelen van al mijn klachten en schandalige zaken sinds 28 april 2008, verblijf ik,

Erwin Lensink

Geachte heren Gemsa, Huijser en IJzerman,

Bij deze laat ik weten, dat ik vanaf morgen uiterlijk 15 uur weer in hongerstaking zal treden, aangezien de Raad van Bestuur van GGnet en jullie organisatie en beider personen de afgelopen weken en trouwens ook al jaren schandalig hebben opgetreden tegen mijn persoon en daarmee ook tegen mijn omgeving, waarbij jullie mij alleen maar opzettelijk, expres en onrechtmatig, als ook “rechtmatig” crimineel met kwakzalverij, oplichting en zorgfraude met tot twee maal toe schandalig leugenachtige valse geneeskundige verklaringen, in samenspanning met politie, justitie en de Rechtbank Gelderland, schade hebben berokkend en dit tot op de dag van vandaag, vooral ontkennen. Het is mij verder sinds de idiote exercitie van GGnet in 2009 duidelijk geworden, dat jullie organisatie op grote schaal dit soort macht misbruik, oplichting, zorgfraude en kwakzalverij bedrijft na grondig onderzoek.

De afgelopen week, heb ik na een ruime week in hongerstaking te hebben gezeten, op maandagavond (aanvulling 27 juni 2016) om circa 22 uur mijn hongerstaking, die ik was gestart op maandag 21 juni 2016 om 10 uur, vanwege het niet nakomen van mijn vorderingen, vanwege een aantal redenen gestopt, mede in afwachting van mijn vrijlating op woensdag 29 juni 2016 bij het “voorgekookte” proces, waarbij toch de afspraken tussen mij en jullie organisatie en medewerkers zijn gemaakt, dat jullie mijn vrijlating zouden bepleitten. Ik ben er dan ook woedend over, dat dit niet is gebeurt en jullie mij willens en wetens schade berokkenen en in politieke detentie proberen te houden met absolute tijdsverspilling en extra levenslange schade tot gevolg hebbende, hetgeen trouwens ook nog eens strafbaar is volgens het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering.

Reeds eerder heb ik schriftelijk mijn klachten ingediend en ook mondeling kenbaar gemaakt aan jullie bedrog-kundigen, die zichzelf mijn in ziens valselijk “verpleegkundigen” noemen, vanaf het eerste moment. De brief van de PVP-er, die wel zijn best doet, is mijn opinie voorlopig, behoeft dan ook nadere aanvulling, al hoewel ik in het algemeen achter de tekst sta, maar enkele woorden zijn in tweevoud uit te leggen. Als Halling IJzerman het heeft over een vooruitstrevende instelling, dan wordt daar niet mee bedoeld een “psychiatrische” inrichting op basis van de BOPZ, die de forensische psychiatrie aanhangt en extreem schadelijke gevaarlijke en schandalige experimenten bedrijft en de belangen en wensen van de klandizie laag acht, in tegendeel eerder wordt daarmee bedoelt een BOPZ-instelling, die in de richting van de anti-psychiatrie neigt en uitermate kritisch naar zichzelf kijkt en zich in alle openbaarheid en transparantie laat doorlichten, als ook samenwerking met derden als bijvoorbeeld Harald Merckelbach, Peter van Koppen, mijn advocaten en andere deskundigen bereid is aan te gaan. Voorbeelden daarvan zijn denk ik, de SolutionS kliniek in Antwerpen, Amsterdam en Eindhoven en wellicht ook het LUMC in Leiden.

Verder heeft de heer IJzerman het over in zijn woorden voor mij gekozen: “behandeling nodig voor de trauma`s, die ik heb opgelopen na het overlijden van mijn moeder en de schandalen, die mij kort daarna zijn overkomen”. Ook dit moet goed uitgelegd worden, dit betreft een normale behandeling, waarbij er geen kwakzalverij nodig is en mijn eisen aan de Minister van Justitie in onder meer het proces door mij aangespannen bij het Gerechtshof Den Haag en vervolgens Rechtbank Den Haag, dat doorverwezen is naar de Rechtbank Amsterdam tegen de Staat der Nederlanden worden ingewilligd dit jaar met (1) Excuses van onder meer de Minister van Justitie hoogstpersoonlijk (2) schadevergoedingen voor alle onrechtmatige gepleegde schandalige daden, waaronder deze valse BOPZ (2016) en de valse BOPZ uit 2009 en al mijn andere eisen. Hetzelfde geldt voor het BLIZE onderzoek, waarbij daarbij al mijn contra-deskundigen in eerste aanleg met een titel psychiater (of anti-psychiater) waren benoemd om rapport uit te brengen, wat mij betreft kan dit ook in hoger beroep weer gebeuren en in die zin is deze tekst en uitleg van de heer IJzerman wel van belang en te verklaren.

De tekst dat ik “rust en ruimte” nodig heb, betekent niet dat ik in “een rustige omgeving” op bijvoorbeeld de Veluwe of een rustige instelling (zonder amusement en recreatie mogelijkheden, AANVULLING op eerdere mail) moet gaan zitten, in tegendeel, het afgelopen half jaar had ik al besloten dat ik mijn leven elders opnieuw ga opbouwen, buiten het district van GGnet en buiten het politiedistrict Noord-Oost Gelderland (voorlopig) en daarom ben ik het afgelopen jaar, daar ook bijna continu buiten verbleven, althans sinds de schandalige “uitnodiging” van de kwakzalver Stephan Gemsa en via zijn secretaresse Kempers op 17 augustus 2015. In die zin heb ik “rust en ruimte” wel nodig en ik wil per direct of althans zo snel mogelijk met rust gelaten worden, buiten (en vooral DOOR alle medewerkers van) de organisatie GGnet, door GGnet, politie, justitie en alle andere enkelingen, die in zeer negatieve achterbakse wijze betrokken zijn in dit schandaal met criminele en onrechtmatige handelingen, hetgeen alleen al blijkt uit het feit, dat mijn moeder in Duitsland is overleden, waar Nederland geen eens jurisdictie had en heeft.

Bovendien zijn er nog een aantal andere spoedeisende zaken, waarom ik direct overgeplaatst wil worden, bijvoorbeeld het opstarten van sport en het verkrijgen van een inkomen, waar ik inmiddels al lang weer recht op heb, naar in eerste voorkeur Amsterdam (vanwege mijn juridische procedures en advocaten aldaar), tweede voorkeur Nijmegen (vanwege het opbouwen van een nieuw leven elders en de relatieve nabijheid van zowel Brabant als de Achterhoek en in verband met mijn favoriete sporten) en mijn derde voorkeur, ergens in de ruime regio Brabant en dit is voor mij een deel de thuisregio (tenminste in het verleden) met mijn studiestad Breda en Antwerpen, als ook Eindhoven. Deze keuze moet samen met mij, mijn betrokkenen, dus onder meer advocaten, de PVP en Halling IJzerman in samenspraak worden gemaakt en ik wil ook wellicht eerst ergens twee weken proefdraaien. Inmiddels is er al wel een lijst door mij opgemaakt van 12 plaatsen of “psychiatrische” instellingen (ook met BOPZ titel), maar een specifiek betrouwbare psychiater in BOPZ is door mij nog niet gevonden. Wel sta ik er op, dat de psychiater, die mij gaat behandelen een politieke voorkeur heeft, zoals de mijne, dus bijvoorbeeld een republikein, zelfkritisch, klantvriendelijk en uitermate betrouwbaar is, aangezien ik in politieke detentie zit. Een andere plaats, dus buiten Nijmegen, Amsterdam of Noord-Brabant (wat mij betreft kan Antwerpen ook), zou wellicht ook nog Limburg, Noord-Holland of Utrecht kunnen zijn, maar wel in overleg met mij en de PVP-vertegenwoordiger en mijn advocaten (al dan niet op de achtergrond voor enkel mijn advocaten). Ten alle tijden, zal ik mij het recht van vrije artsenkeuze voorhouden. Ook in verband met tandarts en huisarts bezoek vanwege relatief kleine kwalen (zalf, tandpijn en controle) heb ik direct echte medische behandeling nodig van mijn eigen voorkeursartsen (dus eigen tandarts en huisarts) en apotheek. Ik zal in ieder geval zeker nooit niet terug keren voor deze BOPZ bij GGnet en alle behandeling weigeren door de mijn in ziens kwakzalvers van GGnet, waar ik zeer negatieve slechte ervaringen mee heb en dat geldt zeker voor dr. Huijser en “geneesheer-directeur” Stephan Gemsa. Ook zal ik cassatie BOPZ instellen en daar ben ik reeds mee bezig.

Verder vind ik dat mijn klachten de afgelopen week of jaren niet serieus zijn genomen op schandalige wijze. Stephan Gemsa en de kwakzalvers van GGnet ontkennen en bagatelliseren zelfs de schandalige rol, die zij hebben gespeeld in mijn zaken de afgelopen jaren. Een van de belangrijkste aanleidingen (geen reden, wel aanleiding voor onder meer mijn woede en verontwaardiging vanwege de valse idiote BOPZ in 2009) om een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets aan te gooien in Prinsjesdag 2010 was de schandalig fatale BOPZ valse onnodige behandeling in 2009 in Warnsveld op basis van een valse geneeskundige verklaring (ik zou daarbij volgens psychiater Boerboom toen al “ruiten hebben ingegooid”, terwijl dat niet het geval was toen der tijd). Ook thans is dit gedeeltelijk het geval en een deel van mijn woede, boosheid, frustratie en verontwaardiging komt voort uit de “uitnodigingen”, namens de heer Stephan Gemsa, die vanaf 17 augustus 2015 via zijn secretaresse Kempers en met hulp van de kwakzalverij organisatie GGnet mij dus genoemde “uitnodigingen” stuurde, terwijl ik die maand zelfs nog duidelijke afspraken heb gemaakt met Noortje Schuddebeurs en de nieuwe manager Veiligheid Frank Starke en zelfs in een eerder stadium duidelijke afspraken heb gemaakt en beloften heb gekregen van de voormalige manager Veiligheid Renate Hartman, Burgemeester Thijs van Beem (PVDA), de VROM-manager Michel Scholten en Noortje Schuddebeurs, verder ook mijn vader (op persoonlijk vlak), als ook verder Toon Ruiken als politiechef van de Politie Winterswijk en verder ook nog Officieren van Justitie Klunder en Van Zwol, met duidelijke afspraken en beloften in 2015, ook omtrent inkomen en zelfstandige woonruimte, terwijl ze absoluut het tegendeel hebben trachten te bereiken met onder meer sabotage van mijn deelname aan de verkiezingen en geheime besprekingen organiseren (met onder meer de helaas achterbaks vals gebleken Juul Overkamp) om mij mijn woonruimte en inkomen te laten verliezen.

Die afspraken en beloften zijn niet nagekomen, in tegendeel zelfs, ik ben niet alleen teleurgesteld in deze mensen, maar ik vind dat zij schandalig crimineel onrechtmatig hebben gehandeld en handelen. Deze mensen zijn voor iedereen vanaf nu compleet onbetrouwbaar en niet in staat hun functie verder te vervullen op deze wijze, naar bijvoorbeeld de rest van de bevolking in Winterswijk of de Achterhoek, vanwege gebrek aan integriteit en het toepassen van schandalige handelingen. Dit geldt overigens al jaren voor de idiote achterbakse valse crimineel handelende wijkagent Willem Saris, die blijkbaar al in september 2015 aangifte tegen mij heeft gedaan van “belediging”, “laster” en “smaad”, terwijl hij mij al jaren beledigd, belasterd, smaad, belaagd, stalkt en valse aanklachten opzet en uitlokt, als ook vele andere wanpraktijken er op na houdt als huisvredebreuk en samenspanning (geheime vergaderingen achter mijn rug met handlangers en continu bemoeizucht van die valse achterbakse figuren). Burgemeester Thijs van Beem (PVDA) doet hier blijkbaar al jaren niets tegen en dit loopt de spuigaten uit, waarmee de Burgemeester direct zou moeten opstappen is mijn mening. Dit is dan ook de reden, dat ik voorlopig uit de Gemeente Winterswijk zal vertrekken voor de rest van dit jaar 2016, qua woonplaats en GBA-inschrijving en daarom is directe overplaatsing uit het politiedistrict Noord-Oost Gelderland van belang.

Uit woede en boosheid hierover, als ook de schandalige ongelijkwaardige behandeling de afgelopen tien jaar, in ieder geval sinds het overlijden van mijn moeder in Duitsland op 28 april 2008, waar de Nederlandse politie en justitie geen eens jurisdictie hebben, als ook zeker de “behandelingen”, “BOPZ uitnodigingen” en daarmee het gepaard gaande verlies van woonruimte (door mijn noodzakelijke vertrek onder dreiging van onder meer BOPZ, maar ook zeker mij onvrede over bepaalde niet gemaakte “afspraken”) bij Stichting Hier na toch gemaakte afspraken te hebben gemaakt en derhalve ook mijn inkomen, omdat mijn GBA-inschrijving niet meer zou overeen komen, heb ik op meer dan terechte wijze (rechtvaardigende overmacht) ruiten ingegooid bij onder meer Museum Villa Mondriaan en het politiebureau / Polizei Dinxperlo aan de Duitse grens, waar ik in het kader van het “BLIZE-onderzoek”, waarbij ik valselijk onrechtmatig ben gearresteerd door de Polizei Bocholt bij Hotel Bruggenhutte in Suderwick (bij industrieterrein Dinxperlo) in het kader van de (gelukte poging tot) valse veroordeling van Jasper Steringa in de zaak Marianne Vaatstra en rond de Kroning in 2013, met bakstenen en een pot rode verf (aangezien ik al kogelvrij glas min of meer verwacht had), een flyer van Manuel Schadwald en het boek “Het Vaatstra Complot”. Ook is overduidelijk te bewijzen, dat de aanklacht uit 2015 overduidelijk is uitgelokt, alleen al door het feit, dat er binnen 15 dagen een proces is georganiseerd en ondanks mijn altijd uitdrukkelijke wens tot aanwezigheid van de “slachtoffers”, zij, ondanks brieven van “Slachtofferzorg” niet aanwezig waren bij dit proces, terwijl zij toch de kennis hebben tot mijn wens tot aanwezigheid en verhoor onder ede en ook de kennis van de datum van het idioot snelle en daardoor oneerlijke proces, vanwege te korte voorbereidingstijd voor mij en mijn advocaat van destijds. Het is verder daardoor ook duidelijk, dat Marcel Lensink absoluut een meer dan schandalige rol vertolkt en inmiddels, aangezien hij voorstander is van kwakzalverij, zelf al jaren rijp is voor jarenlange behandeling in die kwakzalverij, aangezien hij een “angststoornis” veinst, maar vorig jaar voor de zoveelste keer heeft duidelijk gemaakt mijn eigen woonadres niet te respecteren en ook al niet bang te zijn, in tegendeel, ik heb hem meer dan drie keer gevorderd te vertrekken, waarmee hij huisvredebreuk pleegde.

Hiermee bagatelliseert GGnet en zeker Stephan Gemsa en de kwakzalvers en de medewerkers van de heksenjacht van kwakzalverij (de “psychiatrie”) en verder politie en justitie ook al jaren hun eigen kwalijke rol, zowel bij mijn delicten als aanleiding voor een groot deel van de terechte woede, boosheid en verontwaardiging in de periode 2009 tot 2013 (ook zeker 2010), als ook recentelijk van 2015 (met name met betrekking tot november 2015) tot heden, terwijl men daar wel verantwoordelijk voor is en ook ontkent men dat er sprake is van rechtvaardigende overmacht en meer dan terechte gronden of redenen. Het is schandalig te noemen, dat ik dit iedere keer weer op nieuw, als ik in aanraking ben gekomen ben met politie of onrechtmatig ben gearresteerd, vanwege vooral terechte protesten, moet uitleggen of verklaren (bijvoorbeeld bij onrechtmatige arrestaties op 30 november 2013 in Den Haag of 14 mei 2015 in Rotterdam of bij mijn valse overlevering in PI De Kruisberg in april 2013) aan weer nieuwe kwakzalvers van GGnet of andere kwakzalverij organisaties, de zogenaamde crisisdienst, die mij en mijn situatie niet eens kennen, zo goed, als ik.

Dat deze week het Openbaar Ministerie het volgende bekend heeft gemaakt, zeker in verband met het onderliggende proces-verbaal van het ingooien van ruiten bij Villa Mondriaan, het politiebureau Dinxperlo en ook bij de idioot handelende Marcel Lensink (die daarmee ook Roxanna Themmen met de voormalige stiefvader al de dood in heeft gedreven via een moord in IJmuiden, die anders nooit was gepleegd) in zijn huis, vanwege meervoudig door hem ingediende valse aanklachten, een fysieke valse achterbakse mishandeling van mijn persoon door hem (zelfs eigenlijk tot twee maal toe, zowel in september 2008, waarbij ik behoorlijk gewond ben geraakt, aangezien ik in de huiskamer van het ouderlijk huis expres naar de grond ben gegaan en op de bank terecht kwam onhandig voor een gevecht en verder al net zo achterbaks in 2010 met schandalige snijwonden in mijn nek tot gevolg hebbende), de continu stalking, belaging (duperen van mijn leven en mijn omgeving expres), laster, smaad en andere wanpraktijken en vooral de tweevoudige gepleegde meineed (of het afleggen van en door de valse verklaringen) bij respectievelijk de rechter-commissaris Moussalt (Rechtbank Den Haag Prinsjesdag 2010, waarbij ook de medewerkster Kolvers-Koster van de Hoge Raad overduidelijk te bewijzen meineed of een valse verklaring heeft afgelegd) en rechter-commissaris Rademaker (Rechtbank Gelderland omtrent BLIZE / Kroning 2013, waarbij ook Marijn Bengevoord een valse verklaring heeft afgelegd of meineed heeft gepleegd op basis van haar valse aanklachten en stalking jegens mij) tegen mijn persoon is helemaal schandalig, voor diegenen, die de inhoud van het en onderliggend proces-verbaal in relatie tot Joris Demmink kennen:

“ZAAK DEMMINK NU ECHT OP DOOD SPOOR”

“Het Openbaar Ministerie wil oud-topambtenaar van Veiligheid en Justitie Joris Demmink niet vervolgen wegens seksueel misbruik. Strafrechterlijk onderzoek heeft geen bewijs opgeleverd. Advocate Adele van der Plas, die het strafrechterlijk onderzoek afdwong, is zeer teleurgesteld.”

“Het Openbaar Ministerie concludeert dat het ‘minutieus’ uitgevoerde onderzoek geen enkel belastend materiaal heeft opgeleverd voor betrokkenheid van Demmink bij de beweerdelijke verkrachtingen.”

Derhalve wil ik nog deze week met de twee leden van de Raad van Bestuur, mijn zogenaamde vorige “behandelaar” Hans Kolkman, leden van de familieraad en cliëntenraad, als ook de Raad van Toezicht van GGnet om tafel in aanwezigheid van enkel en alleen ook in ieder geval de PVP-er Halling IJzerman. Ook met betrekking tot mijn al jaren levende klachten wil ik direct in gesprek met het SKGZ, vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van Menzis, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en/of Zorginstituut en eerder genoemde vertegenwoordigers rond GGnet, zoals Raad van Bestuur, familieraad, cliëntenraad, Stichting PVP en Raad van Toezicht. Ik hou mij het recht voor om andere organisaties te betrekken en vanwege mijn politieke detentie, vind ik ook dat de Commissie VWS en Commissie Justitie direct met mij om tafel zullen moeten gaan dit jaar nu.

Mogelijk zal ik deze mail nog aanvullen, maar dit is het voor nu voorlopig. In afwachting van deze en andere zaken, zoals dus ook zeker de bespreking, onderhandeling en het regelen van al mijn klachten en schandalige zaken sinds 28 april 2008, verblijf ik,

Erwin Lensink

7 Replies to “AMNESTY INTERNATIONAL, ERWIN LENSINK EN MICHA KAT: HORROR IN HOLLAND”

 1. Dit en massieve verdwijningen dekt amnasty af:

  Anyone ready this, my 7 year old autistic son had his rights violated, and was trafficked out by the courts in Virginia and placed in a mental institution alone strapped down for days drugged without my knowledge last week. I do not know where my son is, if he is OK, or if I will ever see him again. GET OUT OF CIRCUIT COURTS of FAIRFAX COUNTY VA, they will steal your child and destroy you if you are conservative or a mom. It’s RICO via courts.

  “The EU policies are already in place in the courts.”

  I was denied due process and representation requests. GET OUT OF VA if you can. VA is a testing phase for pedophelia, child trafficking, and the destruction of the family. http://www.infowars.com/the-eu-a-powerhouse-pedophile-hierarchy/#comment-2760569932

 2. “AMNESTY INTERNATIONAL, ERWIN LENSINK EN MICHA KAT: HORROR IN HOLLAND”

  Maar amnasty speelt haar rol perfect in deze zaken alhoewél des duivels door alle atrocities in geheel het Westen actiefst te begraven verzwijgen en verbloemen door oa hysterisch gegil om sjaackjes in den verre rimboe en verwegistannen

  óf u dáár nog wat geld voor overheeft en erfenissen voor hun aparte afdeling erfenis róóf ehmmm afhandelingen?

 3. Mag ik hier opmerken dat er wel degelijk mensen met schizofrenie/borderline/paranoia/MPD e.d. rondlopen.

  Het is niet raadzaam om die te betrekken bij de bestrijding van al-bedreigende psychopaten, die zo “stabiel” zijn als een rotsblok zonder geweten en die onstuitbaar en volkomen schaamteloos dóórtreinen als prins Bernhard, Winston Churchill of Hillary Clinton.

  1. Daar heb ik ook allemaal last hoor. Ik zeg vaak tegen mezelf waar dit toch allemaal eindigen. Ja een borderline heb ik ook dat is de grens van mijn tuin. Paranoia ben ik ook want elke keer als ik Rutte hoor praten denk ik dat hij liegt. MPD is toch zoiets als een WMD. Die krijgt Rutte op zijn dak als hij bij mij over mijn borderline komt.

 4. Dat gesprek met Lensink maakt weer eens niet duidelijk waarom hij daar zit. Over de directe aanleiding hoor je hem niet.

  Maar halverwege het gesprek komt de aap uit de mouw: een conflict met zijn familie. Speelt al jaren trouwens. Met zijn twee broertjes heeft Lensink al jaren ruzie, hij heeft een van hen met de dood bedreigd.

  Maar VandenHam vraagt weer natuurlijk weer niet door. Die denkt dat Demmink en andere zaken de reden is dat hij daar zit. Of een ‘grote mond’. Allemaal gelul.

  1. Als bedacht dat bouyeri samir a karst tates allen uit de justitiedatabanken gekozen waren hun rol te vervullen zal t lensink niet anders vergaan zijn een rol in de psyops tegen de Bevolking in te nemen by force en list via de ggz systemen schooltjes religien en justities

   ff iemand gek maken vd moordlust en vernietigingsdrang en dán wát suggesties aan praten is dagelijks werk voor die knakkers

 5. Alle internationale organisaties deugen niet dat is inmiddels wel duidelijk. De NWO is versneld hun plan aan het doordrukken. Obama heeft sinds kort toestemming om de internetkillswitch te gebruiken. In Amerika zien mensen ook sinds kort veel tanks en pantserwagens met het UN logo getransporteerd worden. Obama gaat waarschijnlijk voor de derde termijn. Wat zal er in Europa gebeuren als de boel klapt in Amerika.

Geef een reactie