AMNESTY INTERNATIONAL MEDEPLICHTING AAN MISBRUIK EN MARTELING VAN KINDEREN

EXTRA EN BREAKING: PAMELA HEMELRIJK VERMOORD DOOR DE STAAT OMDAT ZIJ DE WAARHEID ONTHULDE OVER DE VUURWERKRAMP * NA 16 JAAR GAAT DE BEERPUT NOG ALTIJD NIET OPEN

‘MENSENRECHTEN-ORGANISATIE’ WORDT MEDE GEFINANCIERD DOOR DE PEDO-NETWERKEN EN HOUDT IN RUIL DAARVOOR ZIJN MOND * SLACHTOFFERS VAN DE PEDO-NETWERKEN BESTAAN NIET VOOR AMNESTY * DIT MAAKT AMNESTY MET ALS DE MSM EN DE POLITIEK MEDE-SCHULDIG AAN HET VERKRACHTEN EN MARTELEN VAN DUIZENDEN KINDEREN ALLEEN AL IN NEDERLAND * FEITEN EN BEWIJZEN IN BOVENSTAANDE VIDEO

EXTRA: MET EMAILWISSELING TUSSEN PAUL HELSLOOT VAN AMNESTY (‘MEDIA EN POLITIEKE ZAKEN’ EN TON HOFSTEDE VAN HET HAAGSE COMPLOT

From: Paul Helsloot
Sent: dinsdag 12 juli 2016 14:00
To: Ton Hofstede
Subject: FW: mensenrechtenschendingen door Nederland

Geachte heer Hofstede,

Dank voor uw mail die u vandaag stuurde aan mijn collega’s.

We waarderen uw belangstelling voor mensenrechten en uw grote betrokkenheid bij de zaak Baybasin. Helaas kan en zal Amnesty zich in deze zaak niet uitspreken.

Amnesty heeft inderdaad een traditie van het opkomen voor mensenrechten, en het protesteren tegen schendingen. Onderdeel van onze werkwijze is dat wij zeer zorgvuldig afwegen op welke onderwerpen en thema’s wij ons richten, en vervolgens bezien of wij daar eigen, onafhankelijk onderzoek kunnen verrichten, als basis voor actie, beleidsbeïnvloeding of publiciteit.

Dat geldt zeker ook voor onze activiteiten ten aanzien van mensenrechten en schendingen van mensenrechten in en door Nederland. Wij hebben besloten ons voor wat betreft Nederland te richten op irreguliere migratie, etnisch profileren door de Nederlandse politie, het duurzaamheids-en mensenrechtenbeleid van de Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen, en vluchtelingen.
Dat zijn vier duidelijke thema’s. Individuele casuïstiek doen we alleen als en voor zover die binnen een bepaald thema aan de orde komen.

Wij willen daarbij goed bewaken dat het overgrote deel van onze aandacht en energie blijft uitgaan naar situaties (mensenrechtenschendingen) buiten Nederland.

Wij zijn van mening dat we onze middelen op deze wijze zo efficiënt mogelijk inzetten. Gezien de veelomvattende en diverse mensenrechtenproblematiek die we wereldwijd zien, zal het voor onze organisatie altijd een kwestie van kiezen blijven. Dat we daarbij mogelijke slachtoffers van schendingen niet kunnen helpen is helaas onvermijdelijk.

In Nederland bestaat er gelukkig een situatie waarin mensen worden bijgestaan door goede advocaten naar keuze, waarin ze kunnen rekenen op een eerlijk proces, en waarin bovendien beroepsmogelijkheden bestaan tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan toe. In geval van eventuele gerechtelijke dwalingen of fouten is er de mogelijkheid van herziening.

Om bovenstaande redenen zullen wij geen nader onderzoek doen naar de zaak Baybasin, en daarom zullen wij ons daar ook niet nader over uitlaten. Met Turkije houden we ons wel intensief bezig (zie hier voor een overzicht), maar ook daarbinnen moeten we onze prioriteiten stellen. Deze keuzes maken we in internationaal verband.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vervolgvragen hebben dan sta ik u graag telefonisch te woord na 8 augustus.

Met vriendelijke groet,

Paul Helsloot
Media & Politieke Zaken

[wp_ad_camp_1]

From: Ton Hofstede
Sent: woensdag 13 juli 2016 9:35
To: ‘Paul Helsloot’; ‘Eduard Nazarski’; ‘Rob Bosgraaf’
Cc: dr. mr. Adèle van der Plas
Subject: RE: mensenrechtenschendingen door Nederland

Geachte heren Helsloot, Nazarski en Bosgraaf,

Dank voor uw reactie. Ik heb inmiddels begrepen dat er door uw organisatie een identieke email/reactie is verzonden aan mevr. van Boekelen van We Are Change en aan de heer Kat van ROL.

Daaruit maak ik op dat u mijn verzoek aan u (incl. bijlagen) niet serieus neemt. Temeer daar er feitelijke onjuistheden in uw antwoord staan. Aan de hand van uw email som ik ze hier op en geef ik u mijn bedenkingen en tegenargumenten.

1) “Dat geldt zeker ook voor onze activiteiten ten aanzien van mensenrechten en schendingen van mensenrechten in en door Nederland.”

Het woord “dat” is een zelfstandig aanwijzend voornaamwoord. Het verwijst naar een voorgaande uitspraak. In die bewuste voorafgaande alinea zou dat kunnen zijn: traditie, werkwijze, afwegen, onderzoek, actie. Ik heb geen idee wat u in casu bedoeld.

2) “Voor wat betreft Nederland richten wij ons op vier duidelijke thema’s.”

Het ontgaat mij wat Amnesty International hieraan heeft toe te voegen, wat al niet door het Parlement wordt gecontroleerd. Het geeft mij de indruk van een soort van gezichts- en invloedloos vakbond-schaduwkabinet. Moet ik hieruit opmaken dat uw organisatie heeft vastgesteld dat bijv. Nederlandse banken de mensenrechten schenden? Of dat de politiek onvoldoende vragen stelt over etnisch profileren?

3) “Wij willen daarbij goed bewaken dat het overgrote deel van onze aandacht en energie blijft uitgaan naar situaties (mensenrechtenschendingen) buiten Nederland.”

Dit bevreemdt mij. Ik kan begrijpen dat u in internationaal verband steun biedt aan uw collega’s door het aankaarten van door hen gesignaleerde problematiek bij de politiek van uw eigen land van vestiging. Maar waarom de Nederlandse tak een ver-van-mijn-bed-show zou moeten opvoeren, terwijl zelfs overheden graag “lokale ambassades” gebruiken voor “vinger-aan-de-pols” activiteiten en u juist het tegenovergestelde doet is onbegrijpelijk en lijkt mij zeer inefficiënt.

Op uw website [1] stelt u: “Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen”. Als het beleid is dat landen onderzoek doen buiten hun eigen land, kunt u dan aangeven welke van uw 150 internationale afdelingen onderzoek doet in Nederland. Wilt u mij daarvan de contactgevens door geven opdat ik hen kan aanschrijven?

Uit uw jaarverslag 2015 [2] blijkt dat het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (verdachte in de door mij aangehaalde zaken) u sponsort met een bedrag van € 801.491. Wordt hierdoor uw onafhankelijkheid om MinBuZa te onderzoeken niet aangetast? Juist ook omdat u stelt Internationaal te opereren zou de rol van de (destijds) Directeur Generaal Internationale Aangelegenheden van het Ministerie van Justitie op uw netvlies moeten zijn verschenen. Is daar sprake van of weet u (net als met Baybasin) niet wie de in opspraak geraakte Joris Demmink is? In dat geval herhaal ik mijn aanbod om u te informeren en met u te overleggen.

4) “Individuele casuïstiek doen we alleen als en voor zover dit binnen een bepaald thema aan de orde komen.”

Zo publiceert u bijv. over de door van Mitch Henriquez [3]. U hanteert daarbij de hypothese dat er sprake is van discriminatie of de modekreet etnisch profileren. Kunt u dan aangeven waarom een Koerdische vrijheidsstrijder en (mede)oprichter van de Koerdisch Parlement in Ballingschap niet aan uw criteria voldoet? En waarom een Nelson Mandela (overigens véééél te laat) wel?

Afgelopen jaar heeft u weldegelijk “individuele casuïstiek” gevoerd voor Eren Keskin, de Turkse advocate van Baybasin. (zie http://www.hethaagsecomplot.nl/20151210-mensenrechtendag.htm ) Ik begrijp dan ook uw discriminatie niet. Waarom voert u in casu wel actie voor de vrouw Keskin, maar niet voor het mannelijke slachtoffer Baybasin?

5) U stelt: “In Nederland bestaat er gelukkig een situatie waarin mensen worden bijgestaan door goede advocaten naar keuze, waarin ze kunnen rekenen op een eerlijk proces, en waarin bovendien beroepsmogelijkheden bestaan tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan toe. In geval van eventuele gerechtelijke dwalingen of fouten is er de mogelijkheid van herziening.”

Opnieuw is dit een feitelijk onjuiste voorstelling van zaken. Het baart mij zorgen dat u uw eigen core-business zo slecht kent en het doet mij twijfelen aan de professionaliteit van uw organisatie en daarmee de rechtmatigheid van uw ANBI status en de bijbehorende acquisitie inspanningen om jaarlijks 20 miljoen euro binnen te halen.

De door uw geschetste situatie bestaat in Nederland maar gedeeltelijk. Bijstand door advocaten (laat staan goede en/of naar keuze) is verre van vanzelfsprekend. Alleen al in mijn zaak wordt mij per heden reeds 1.747 dagen een advocaat en toegang tot de rechter in Nederland onthouden Een en ander nog los van mijn recht om in Turkije bij mijn eigen rechtszaken aanwezig te mogen zijn. Ik heb u het bewijs van mijn mensenrechtenschendingen, zoals vastgesteld door de Turkse Ombudsman, reeds toegezonden.

Een eerlijk proces en de mogelijkheid van een beroep op het Europese Hof en het EVRM strookt niet met de werkelijkheid en uw handelswijze. Zelfs op uw eigen website [4] stelt u dat tenminste 190 landen de UVRM aanvaarden. Toch meent u kennelijk dat 150 landen zich hier niet aan houden. U heeft mij niet kunnen uitleggen, laat staan overtuigen, dat Nederland, met een uitgebreide historie van kolonialisme en slavernij, thans geen mensenrechtenschendende natie zou zijn.

Ik herhaal dan ook mijn aanbod aan u om te komen overleggen over enkele zeer ernstige mensenrechtenschendingen in Nederland. Bij afwijzing van dit aanbod verneem ik graag een inhoudelijk en begrijpelijk antwoord op mijn bovenstaande vragen en behoud ik mij het recht voor het publiek hierover te informeren.

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

Ton Hofstede

[1] https://www.amnesty.nl/overamnesty
[2] http://jaarverslag.amnesty.nl/assets/AI-Jaarrekening-2015.pdf
[3] https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/rijksrecherche-onderzoek-naar-dood-mitch-henriquez-is-onvoldoende
[4] https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm

10 Replies to “AMNESTY INTERNATIONAL MEDEPLICHTING AAN MISBRUIK EN MARTELING VAN KINDEREN”

 1. Footnotes

  * DeCamp stated that the elite used the mainstream news, the Anti Defamation League (ADL), and the Cult Awareness Network (CAN) to discredit him and other witnesses. The Establishment also used the mainstream news and the ADL to discredit the Reece Committee. For examples of this see Foundations: Their Power and Influence, by Rene Wormser. Also see The Invisible Government by Dan Smoot who describes how the Establishment labeled people anti-semitic and racists who investigated the Tax-exempt Foundations under the Cox Committee.
  ** DeCamp spoke of learning about an impending lawsuit against him which was to be used to destroy him in public view. There were 15 suspicious deaths of potential witnesses surrounding the Franklin case. One included chief investigator Gary Cordori who conveyed to DeCamp that he had evidence that would “blow the story wide open.” Senator Loran Schmit who participated in the investigation received death threats and attempts to ruin him financially. DeCamp also stated that during the investigation multiple witnesses received IRS audits. Sutton and Wood contend that IRS audits are often used to intimidate critics of the Establishment. During Cointelpro the IRS was used for harassment, as described in the book,

  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/hiddenevil/hiddenevil27.htm

  1. “and the Cult Awareness Network (CAN) ”

   Hier bij kun je denken dat ze het ontstaan van politieke burgelijke religieuze filosofische wetenschappelijke etc bewegingen moeten monitoren en rapporteren waarbij dan massamoorden als met waco onder voorwendselen dan het gevolg gaan zijn of zoals de SOPN bijeenkomst op nieuwspoort door alexander pechtold en 20 van zijn agenten om zeep werd geholpen en Nederland geen enkel oppositionele partij heeft .. zelfs amnesty niet dat nog wel hielp de balkan in de fik te steken met opzetten vijandelijkheden

 2. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/hiddenevil/hiddenevil20.htm
  Ted L. Gunderson, a retired FBI Senior Special Agent insists there are two types of investigative operations in the U.S. intelligence agencies, overt and covert. He says, “The overt operations involve investigators who respond to various federal violations of the law such as bank robbery, kidnapping, extortion, etc…” But the “covert operation” says Gunderson “involves those who never identify themselves and are involved in harassing and targeting citizens…”

  So, if Citizen Corps is the current major operational vehicle for this program, then FEMA, federal and local law enforcement (with full support of the entire community), are directing these persecution campaigns on the local level. And this unseen unit, which operates beyond the public front, is responsible for conducting, framings, murders, staged accidents, torturing people with Directed Energy Weapons, blacklisting, and mocking people with V2K – all done under the banner of national security.

  Who created the Hidden Evil? The creators of this program have enough global influence to initiate policy in all NATO nations. They also have the authority to issue worldwide stand-down orders on organizations like the Red Cross, ACLU, Amnesty International, etc. And they have the money to finance it.

  The ACLU and Amnesty International Will Not Intervene
  Even though both organizations acknowledge receiving many complaints, they have offered little or no assistance to targeted people.

  Obviously, the top leadership in both organizations has been told to stand down while terrorists and undesirables are dealt with.

  This excuse has been used countless times throughout history,

  “we need to temporarily suspend civil liberties for some people in order to protect the state.”

  What this means is that those in charge of the dictatorship are doing their roundup.

  This is standard dictatorship installation. National Security is very likely the reason used to keep these organizations from assisting targeted people. This program thrives so the elite can target anyone who they either dislike or think is a potential threat to their control.

  The government can’t control it, because those who created it control the government, and use government agencies as instruments of persecution.

  Compare this to the group stalking program used in Germany, where the definition of “enemy” increased as time went on.

  “The number of informal collaborators, or IMs (inoffizielle Mitarbeiter), exploded over the years,” declared Fulbrook.

  Remember, the Stasi and their colossal network of citizen informants existed to keep the criminals who ran the state in control.

  According to CNN, this happened until about 1/3rd of the population was targeted in some manner.

  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/hiddenevil/hiddenevil28.htm
  Denial and Fear
  This is a topic that people may not want to believe, even though it is true.

  Most people don’t want to face the horror of acknowledging that something like this is going on. They don’t want to entertain the possibility that, yes – it’s happening again, their own government has turned into a monster.

  When you make someone aware of the possibility that their government has been hijacked and has sinister plans for the population they’re presented with a choice. They can believe you and have their world turned upside down. Or they can deny that it exists. Some people don’t have the constitution to acknowledge insanity of this magnitude.

  This type of denial is probably an unconscious protection mechanism that activates in order to prevent a nervous breakdown.

  According to Dr. Goleman, this denial may have, at some point, assisted in our growth.

 3. Amnesty = CIA = Dulles (en ‘dead inside’ naargeestige gelijkgestemden en opvolgers, zoals SS/SA psychopaat Bernhard c.s. baatzuchtig en volslagen ijskoud medeplichtig aan o.a. maar nog steeds meest aansprekend: gruwelmoord Dresden).

  Bernhard zit/zat decennia lang vuistdiep in het aanstellingsbeleid van ambtenaren (m.n. op sleutelposities).

  Daar belanden dus steeds soortgenoten als Demmink.

  1. Vandaar dat we nu met grote groepen penose in wet en staat opgezadeld zitten die grootscheeps aan erfenisroof en erfenisroofmoorden doen..ism justities rechtbanken en ambtenaren land grond eigendom erfenissen en waarden roven

   De slachtoffers onder staatsbeheer gebracht hetzij wettelijk of medisch en ze zo isoleren en opsluiten in zorgcentra dan drogeren en in elkaar slaan tot ze een veranderd testament ondertekenen om dán snel te sterven

   Dán … zijn organisaties als greenpeace amnasty met hun aparte afdelingen erfenis afwikkeling geeigend om zulke misdaden te witwassen

   In de oorlog was de hoogovens al opeens in handen van de van vollenhovens en echte eigenaren op transport naar de dood en na de oorlog gingen bedrijven en eigendommen massaal over naar de nieuwe nepjoodse eigenaren die vaak ook nog eens de achternamen ook roofden er bij (3 miljoen christelijke naam aan genomen in Nederland)

   Ook met de privatiseringen weer was er roof en moord en alle grootbedrijf opeens in claws van die penosen ook verzekeringen en alle machtsposities instanties diensten bezet door leden

   Alle Volkseigendommen geprivatiseert incluis staateigendommen en never zagen we nog 1 cént daar van ..hooguit een karkas als dat leeg geroofd en geplunderd terug werd geworpen in onze schoot

   1. Er zijn heden nog drie miljoen aangiften tegen nepjoodse oorlogscriminelen die onbehandeld zijn en me dunkt er zal een grote samenhang zijn met die drie miljoen naamsroven cq veranderingen en ook veel met hun massale verkrachtingen dat ze brachten want Duitsland was niet t enige haasje maar geheel europa

 4. Het probleem is, dat hier in Nederland weinig sprake is van overduidelijke (!) ambtelijke corruptie, zoals politie-agenten die je op straat geld afpersen, ambtenaren die steekpenningen aanvaarden voor een goede “Verklaring omtrent het gedrag” enz. enz.

  Hier is sprake van (veel gruwelijker) psychopathische corruptie, die zich diep, onherkend en ongeconstateerd achter de coulissen voltrekt en zich als een ongeremd kankergezwel (internatiobaal) uitbreidt tot de dood erop volgt.

  1. Nou alle agenten die op gezag van staatsterrorist koos spee aan die boete qota voldoen hebben toch wat geinduceerde psychopatie

   Die qota zorgen voor miljoenen onrechtvaardige boeten zoals politie zelf 2006 nog zei dat van de 7 miljoen boetes er hoog uit maar 35.000 stuks terecht waren geweest …rest is roof

   Die inductie zorgt toch dat die agent zich wil rechtvaardigen wat tot geweld onrecht corruptie en onbeschoftheden tegen Slachtoffers komt dan …wie anders?

   Dat ze dagelijks politiefilmpjes op ons afschieten op tv als of geheel nederland gék van weg is geworden met zeer oude gedateerde filmpjes ook nog die ze zelfs uit buitenland moeten aanslepen wegens locaal tekort verbloemd dit niet .. nog steeds zullen hoog uit 35.000 stuks terecht zijn dus.

 5. We weten alleemaal welk addergebroed Greenpeace voortgebracht heeft. BILDERBERG DIEDERIK SAMSON Laten we wel even alert zijn wanneer deze drie landverraders de politieke arena betreden. Paul Helsloot, Eduard Nazarski en Rob Bosgraaf.

  1. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_blacknobil12.htm

   Who’s who in Prince Philip’s Allgemeine SS
   Sierra Club:

   The Sierra Club was founded in 1892 by preservationist John Muir with funding from the famous robber baron E.H. Harriman. Mostly an outing club until the 1950s, the Sierra Club became a radical environmental lobbying organization under the leadership of David Brower. In 1969, Brower left Sierra Club to create the more radical Friends of the Earth. Later on he also founded the Earth Island Institute.

   Michael McCloskey replaced Brower and proceeded to refocus the Sierra Club into an organization dedicated to preventing all commercial uses of public lands in the United States. In 1971, leaders of the Sierra Club in Canada created Greenpeace. In 1979, the Sierra Club and the Wilderness Society gave David Foreman a 10-year contract to create and lead an overtly terrorist environmental organization. That organization became Earth First!

   Greenpeace:

   Founded in 1971 out of the Don’t Make a Wave Committee, to coopt drug-rock-sex counterculture victims into WWF-sponsored “direct action.” Now has branches in 24 countries, with headquarters in The Netherlands and an annual budget of $157 million. Spawned ecoterrorist groups Sea Shepherd, Lynx, Animal Liberation Front, and Earth First!

   Current director is Lord Peter Melchett, heir to the Imperial Chemical Industries fortune. Behind-the-scenes operator from early years is David McTaggart, Canadian confidence man, who received funding from WWF Executive Director Sir Peter Scott to purchase ships to assault nuclear test ranges, whaling fleets, and seal hunters.

   Friends of the Earth:

   Founded in 1969 by David Ross Brower, former executive director of Sierra Club. In 1990, merged with Environmental Policy Institute and Oceanic Society and obtained tax-exempt status from the U.S. Internal Revenue Service. Moved into England in 1970, with financing from the Goldsmith and Rothschild interests and John Aspinall.

   Environmental Investigative Agency:

   London-headquartered private eye unit spawned out of Greenpeace U.K. Founder is Allan Thornton, an early leader of Greenpeace. Financed by Animal Welfare Institute and other WWF fronts to conduct “muckraking” investigations into environmental abuses.

   Imperial Chemical Industries PLC.

   Key part of world chemical cartel. Formed in 1926 by Lord Melchett and others by merging the four largest British chemical firms. The present Lord Melchett, grandson of ICI’s founder, is head of Greenpeace, United Kingdom.

   Sea Shepherd terrorism
   The case of Sea Shepherd’ s campaign against the whaling industry is exemplary.

   Paul Watson, a member of the Vancouver Liberation Front who was involved in the 1973 shootout with U. S. federal agents at …etc etc etc

Geef een reactie