ANTWOORD HERMAN BOLHAAR OP ‘VREDESAANBOD’ VAN MICHA *UPDATED*

HET LIJKT EROP DAT DE TOP VAN HET OM DE WEG VAN DE DEESCALATIE HEEFT INGEZET NA JAREN VAN HETZE TEGEN MICHA * TOP OM WIJST MICHA OP DE MOGELIJKHEID ‘BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN’ IN TE BRENGEN IN ZIJN HOGER BEROEPEN ‘WAAR DE RECHTER REKENING MEE KAN HOUDEN’ brief.parketgeneraal

[wp_ad_camp_1]

In de PDF het anwtoord van het College van PG’s op de brief die Micha’s advocaat medio juni stuurde. Er klinkt voorzichtig een mogelijke oplossing in door: Micha zou, mede op instigatie van het OM, bij de rechters een beroep kunnen doen op ‘bijzondere omstandigheden’ op grond waarvan de rechters dan de vonissen in eerste aanleg zouden kunnen vernietigen zodat Micha eindelijk weer helemaal ‘schoon’ is. We zullen zien. Feit is dat de vier hoger beroepen die thans lopen een ongekende slachtpartij opleveren als er niet ‘iets’ gebeurt. In alle zaken staat Micha volledig winnend. Slechts via (ondermeer) het tegenhouden van alle getuigen a decharge kan de ‘schuld’ van Micha overeind worden gehouden. Hier een overzicht van feiten en omstandigheden zijdens het OM die in alle zaken zou moeten leiden tot subiete niet-ontvankelijkheid:

1. Alle vervolgingen in hoger beroep geschieden onder verantwoordelijkheid van Hugo Hillenaar, een van de belangrijkste soldaten van Joris Demmink. Het heeft er alle schijn van dat hij zijn ondergeschikten die Micha in hoger beroep vervolgen opdracht heeft gegeven voor the kill te gaan. Dit is onrechtmatig omdat het OM het algemeen belang moet dienen en net het belang van de groep-Demmink.

2. In elk geval in de ‘grote’ strafzaak (de Vogelenzang-zaak) zijn de dossiers gemanipuleerd. Zo is in het geval van de ‘valse bommelding’ aan het adres van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortyun een tekst van Micha als jullie zo doorgaan vliegen bij jullie binnenkort de brandbommen door de ramen veranderd in … gooi ik binnenkort brandbommem door de ramen.

3. Het OM heeft verregaand samengespannen met Gerlof Leistra van Elsevier en Marcel Gelauff van de NOS in het demoniseren van Micha. NOS en Elsevier werden direct na de arrestatie van Micha op Schiphol door het OM ingelicht in ruil voor het prominent brengen van het ‘grote nieuws’. Het Haagse Hof zag de onrechtmatigheid hiervan in en gelastte een onderzoek naar deze samenspanning.

4. Het OM heeft vanaf het begin geweigerd Micha te beschouwen als journalist en alle regelgeving betreffende het vervolgen van en toepassen van dwangmiddelen tegen journalisten met voeten getreden. Stukken inzake de internationale signalering van Micha die zijn arrestatie mogelijk maakten zijn verdwenen of worden achtergehouden.

5. Het OM heeft partijen (waaronder een advocate en een politieagent) onder zware druk gezet aangifte tegen Micha te doen. Dit is een misdrijf. Marcel Gelauff heeft in opdracht van het OM Jeroen de Jager gedwongen aangifte tegen Micha te doen.

6. Het OM heeft zijn ware aard inzake de hetze tegen Micha laten zien door een zaak tegen hem aan te brengen bij de Amsterdamse rechtbank die reeds was geseponeerd. Een niet-ontvankelijkheidsverklaring was het gevolg. Op grond hiervan is het OM ook in de andere zaken tegen Micha niet meer serieus te nemen.

7. Het OM heeft samengespannen met (mininaal een) advocaat wiens kantoor optrad voor Micha: Yehudi Moszkowicz. Moszkowicz nam in opdracht van het OM telefoongesprekken met Micha op en speelde deze door aan Justitie om te gebruiken in de strafzaken tegen hem. Dit is onrechtmatig.

8. Helemaal krankzinnig is dat het OM in de Vogelenzang-zaak aangifte heeft gedaan ‘bij zichzelf’ in de figuur van de Amsterdamse hoofdadvocaat-generaal Frits van Straelen. Dit is niet acceptabel vanuit de wettelijk verankerde onafhankelijkheid van het OM.

9. De signalering voor de verplichte afgave van DNA is waarschijnlijk niet rechtmatig en vexatoir (slechts bedoeld om Micha te pesten en te beletten zijn eigen processen te kunnen bijwonen).

De ‘graffiti-zaak’ zou so wie so moeten worden ‘geroyeeerd’ omdat de bagatel-feiten reeds meer dan vijf jaar geleden zijn gepleegd. Vanuit het beginsel justice delayed is justice denied is dit niet acceptabel. De andere zaken zijn de Bart Mos-zaak, de Marcel-Gelauff-zaak en de Vogelenzang-zaak.

9 Replies to “ANTWOORD HERMAN BOLHAAR OP ‘VREDESAANBOD’ VAN MICHA *UPDATED*”

 1. “”7. Het OM heeft samengespannen met (mininaal een) advocaat wiens kantoor optrad voor Micha: Yehudi Moszkowicz. Moszkowicz nam in opdracht van het OM telefoongesprekken met Micha op en speelde deze door aan Justitie om te gebruiken in de strafzaken tegen hem. Dit is onrechtmatig.””””

  Vertel wat is er precies gebeurd …. ?? en hoeveel aannamens heb je hierin verwerkt, kan me namelijk voorstellen dat vele bedrijven tegenwoordig gesprekken opnemen om verschillende redenen waaronder bijv. dreiging en zo zijn er wel meer zaken te noemen.
  En bij het typetje Micha Kat die de neiging heeft bij onmin met bepaalde afhandeling, zijn racune gaat botvieren op het telefoon en email verkeer bij bepaalde personen en vervolgens effe 30 x aan de telefoon gaat jengelen en daar vervolgens uit zijn plaat gaat. En dus een opname s van deze racune wel eens makkelijk kan zijn om dit vervolgens als bewijslast te kunnen gebruiken en vervolgens dit aan te geven bij het OM, zodat deze op de hoogte kunnen worden gesteld hoe de heer Kat te werk gaat.

  Overigens is het natuurlijk wel appart dat de heer Kat dit aankaart aangezien hijzelf ook vele opnames maakt met zijn belspelletjes en dit vervolgens ook niet aangeeft, behalve als hij zijn veronderstelde holle eureka gevoel krijgt en vervolgens aan de lijn verkondigd “”ïk zet het op het internet”” ondanks dat het hele gesprek 0,0 van waarde is …….

 2. Ik denkt dat het soms beter is om dit soort voordeel informatie niet meteen op je website te zetten,Waarom niet eens afwachten eerst of het lukt voordat je lampjes aansteekt bij mensen die dan weer een stok in je wiel kunnen steken……….

 3. Nog vergeten te vermelden:

  “Vrede” sluiten met psychopaten is niet verstandig.

  ‘You will be stabbed in the back sooner or later’

  TESTEN EN UITNEMEN

 4. “”In alle zaken staat Micha volledig winnend.”””

  vreemd dat je er zo n circus van maakt ….. waar het eerder het erop lijkt dat je geen poot hebt om op te staan

  slechts bedoeld om Micha te pesten en te beletten zijn eigen processen te kunnen bijwonen).”” ”
  Lijkt me dat je die drogredenatie s beter kan laten zitten

  Overigens staan er geen zaken open qua smaad/laster? Of noem je nu alleen zaken waar je wat mee te kunnen behalen.

  Overigens had je toch tevens een bom grap uitgehaald bij justitie??

  “”Het Haagse Hof zag de onrechtmatigheid hiervan in en gelastte een onderzoek naar deze samenspanning.””
  Lijkt me dat er eerst een onderzoek moet plaats vinden voordat er onrechtmatigheid kan worden gesteld en tevens samenspanning???

  “”Het OM heeft partijen (waaronder een advocate en een politieagent) onder zware druk gezet aangifte tegen Micha te doen.””

  “”het tegenhouden van alle getuigen a decharge kan de ‘schuld’ van Micha overeind worden gehouden.””
  Nou nou de getuigen met de gebakken lucht van Micha Kat, ga je dat achterlijk gezwam ook volhouden op de rechtbank met de mogelijkheid dat je schoon wegkomt??? Lijkt me niet erg gezond……

  Was het dwangmatig volgens je grote duim, of is er gewoon zoals bij elke burger een mogelijkheid geboden om ……….. en komt er nada noppes zware druk aan te pas.

Geef een reactie