ARTIKEL CHRIS KLOMP OVER MICHA GELEKT: LEES HET HIER!

NADAT CHRIS KLOMP MICHA’S YOUTUBE-KANAALOP ZWART ZETTE, TWEE KEER AANGIFTE TEGEN HEM DEED WEGENS ‘SMAAD’ EN MICHA’S ADVOCAAT THIJS STAPEL BEDREIGDE GEEFT HIJ MICHA NU DE GENADEKLAP MET EEN VERWOESTEND ARTIKEL IN HET AD

NEGEN MAANDEN GEEIST TEGEN LEVENSGEVAARLIJKSE SMAADSCHRIFT-PLEGER MICHA KAT

door Chris Klomp

Het OM heeft op 8 november 9 maanden onvoorwaardelijke celstraf geeist tegen complotdenker en paranoide doodsbedreiger/bommelder Micha Kat wegens criminele smaad aan het adres van NOS-voorman Marcel Gelauff. Kat schreef op zijn website waarop de meest idiote complottheorieen te vinden zijn -zoals dat prins Friso Marianne Vaatstra zou hebben vermoord- dat Gelauff ‘banden onderhoudt met pedonetwerken’. “De samenleving moet beschermd worden tegen dergelijke onwrichtende, ondermijnende en malicieuze waanzin” aldus advocaat-generaal H. Hillenaar die er ook nog op wees dat Kat ‘werkelijk alles en iedereen op zijn website een pedofiel noemt die baby’s opeet nadat hij ze eerst aan stukken heeft gesneden’. De raadsheren huiverden van ontzetting bij deze woorden en een van hen haalde zelfs een zakdoek uit haar tas om haar tranen mee te deppen. Hillenaar wees er verder op dat de vooraanstaande psychiater B. Bakker over Kat heeft gezegd dat deze ‘zo gevaarlijk is dat hij elk moment iemand kan doodsteken in het Vondelpark’ en dat ’s lands meest gezaghebbende misdaad-deskundige Peter R. de Vries meent dat Kat ‘zo snel mogelijk in een dwangbuis moet worden afgevoerd naar een TBS-kliniek’. Kat lijdt aan angststoornissen en aan voortdurende wanen over pedofielen die baby’s aan stukken snijden. Waarom Hillenaar dan geen TBS eiste tegen Kat blijft vooralsnog onduidelijk.

Hetze tegen de journalistiek

De smaad tegen Gelauff komt niet uit de lucht vallen. Kat stalkt en bedreigt al jaren journalisten van de kwaliteitsmedia zoals Bart Mos van De Telegraaf, Gerlof Leistra van Elsevier en Marcel Haenen van NRC Handelsblad. “Als een officieel medium zoals NOS of NRC Handelsblad iets over hem schrijft, dient Kat dat gewoon te accepteren als waarheid en dat is het ontoelaatbaar dat hij deze artikelen gaat tegenspreken of de auteurs gaat belasteren” aldus een zichbaar woedende Hillenaar die er nog aan toevoegde ‘dat ook hijzelf slachtoffer is van de hetze- en haatcampagnes van Kat’ en dat hij ‘speciaal hierom als OM-topman voor zaken in hoger beroep heeft besloten zelf op te treden als Advocaat-Generaal’. De raadsheer die eerder een zakdoekje uit haar tas pakte begon bij deze woorden spontaan te applaudiseren.

Vrijgeleide

Kat had het OM gevraagd om een vrijgeleide om deze zitting zelf te kunnen bijwonen, maar dat verbood het OM terecht. Hillenaar zei hierover dat mensen als Kat ‘het recht hebben verspeeld hun eigen proces bij te wonen’. Waarom dat dan zo is, daarover kon de OM-topman geen duidelijkheid geven. Bij binnenkomt in Nederland zal Kat worden gearresteerd om de OM in staat te stellen zijn DNA af te nemen. Die is nodig voor de nieuwe ‘DNA-databank van complotdenkers’ die minister Grapperhaus ‘met spoed’ wil oprichten zodat niet alleen het werk van complotdenkers kan worden bestudeerd op Universiteiten, maar ook hun DNA zodat een mogelijk ‘complot-gen’ kan worden gevonden. Volgens Kat zal het OM zijn DNA misbruiken om hem te kunnen vervolgens wegens ‘moord’. Hillenaar: “Hieruit blijkt opnieuw hoe ernstig Kat eraan toe is en hoezeer het in het belang van de samenleving is tegen mensen als Kat te worden beschermd’.


Hugo Hillenaar, hoofd OM voor zaken in hoger beroep: ‘Als de media iets schrijven of berichten over Kat, dient hij dat gewoon als de waarheid te accepteren’

Advocaat Thijs Stapel

Kat’s advocaat Thijs Stapel was het in grote lijnen eens met Hillenaar. Opvallend was dat voortdurend zijn telefoon ging maar dat hij die niet opnam. “Dat was mijn client Kat” zo zei hij later tegen Hillenaar die zich ‘zou willen bemoeien met zijn eigen verdediging’. Stapel zei wel dat de eis van negen maanden ‘ietwat aan de hoge kant was’. Volgens de advocaat zijn er tal van voorbeelden te noemen van mensen die veel ergere dingen hebben gezegd of geschreven en die een veel lagere straf kregen. Zo zou iemand die Alexander Pechtold 40 keer met de dood heeft bedreigd slechts twee weken hebben gekregen. Opvallend is volgens Stapel ook dat Kat ex-SG Joris Demmink tien jaar lang een pedofiel kan noemen zonder dat er iets gebeurt, maar dat hij negen maanden de cel in moet als hij zegt dat Gelauff ‘banden onderhoudt met pedonetwerken’. Volgens Hillenaar heeft dat te maken ‘met de unieke positie van de NOS in onze samenleving als enige organisatie die namens de staat de waarheid verkondigt’. “De NOS dient te allen tijde beschermd te worden tegen aanvallen op haar onomstreden kwaliteit en integriteit” aldus Hillenaar. Het Hof doet over twee weken uitspraak.

5 Replies to “ARTIKEL CHRIS KLOMP OVER MICHA GELEKT: LEES HET HIER!”

  1. Aan de grote hoeveelheid spelfouten kan je al zien dat dit commentaar afkomstig is van Micha zélf, en niet van Chris Klomp.

    Maar uiteindelijk vormt dit op deze manier wel het zuiverste stukje zelfreflectie dat Micha ooit heeft voortgebracht. Kruip vooral veel vaker in anderman’s pen Micha, misschien dat dat jouw genezingsproces in gang kan zetten!

  2. Intrigerend artikel. Het is duidelijk dat het niet door Klomp is geschreven, maar dat je zelf zoiets uit je duim zuigt geeft de indruk dat er ergens onder al die smerigheid iemand zit die wel degelijk inziet hoe slecht hij bezig is.

    Wordt vervolgd…

Geef een reactie