BESTAAN ER ‘SQUADS’? MAAK HIER KENNIS MET DE GOOGLE-SQUADS; STUURT HEINEKEN ZIJN SQUADS AF OP MICHA VANWEGE EPSTEIN?

DE NL-MSM KAN/MAG/WIL DE INFO OVER DE GIGA WIKILEAKS-STYLE DATADUMP DOOR EEN GOOGLE WHISTLEBLOWER NIET BRENGEN OMDAT ZE ZELF INMIDDELS ONDERDEEL ZIJN VAN GOOGLE ZOALS ONTHULD DOOR MICHA * LEES EN BEKIJK HIER MEER OVER DE GOOGLE-SQUADS * ONDERSTAAND DE ‘OFFICIELE’ VIDEO VAN PROJECT VERITAS

Noot: onder een ‘squad’ verstaan we een groep niet-gereguleerde mensen die namens gevestigde belangen buiten wetten en regels afrekenen met tegenstanders van die belangen. Voorbeeld: de Demmink-squads vermoordden Fred de Brouwer in Thailand. Niemand weet wie de mensen waren die bij deze moord betrokken waren. Ook Els Borst is vermoord door de Demmink-squads. We spreken ‘by extension’ ook over squads als deze bestaan uit officiele politieagenten die optreden op bevel van ondernemingen of prive-personen waarbij ook wetten en regels worden overtreden -dit is het geval in bovenstaande video waar de politie de klokkenluider intimideert en terroriseert op bevel van Google. Volgens deze definitie is ook Micha zwaar onder vuur genomen door Demmink-squads omdat de politie hem terroriseerde op zeer vergelijkbare wijze als in deze video. Micha werd voortdurend gearresteerd, in politiebusjes geduwd, het hele land doorgereden en maanden lang stond er dag in dag uit een arrestatiewagen voor zijn deur om hem te breken.

4 Replies to “BESTAAN ER ‘SQUADS’? MAAK HIER KENNIS MET DE GOOGLE-SQUADS; STUURT HEINEKEN ZIJN SQUADS AF OP MICHA VANWEGE EPSTEIN?”

  1. Alle fucking maffia’s van deze wereld zijn zo niet voor dan wel achter de schermen financieel gecorrumpeerd zwaar aan elkaar gelieerd! De weg van zonder het heft in eigen hand te moeten nemen is dan ook gewoonweg wereldwijd al lang gepasseerd. Dus eerst de vinger op de zere plek leggen en dan zonder stinkende wonden het hele macht structurele mik gelouterd & wel aan de rechtmatige eigenaren teruggeven..; MIJN SCHOOL DUS

Geef een reactie