BIDEN ILLEGALE POTUS; LEGER HEEFT DE PLICHT HEM AF TE ZETTEN EN EEN RECHTMATIGE REGERING TE INSTALLEREN

X22 GEEFT ONS WEER ALLE HOOP * BIDEN IS GEEN ‘ECHTE’ POTUS WANT AAN DE MACHT GEKOMEN VIA VERKIEZINGSFRAUDE EN STEUN VAN BUITENLANDSE MOGENDHEDEN * HET LEGER HEEFT HIERVAN ALLE BEWIJZEN * IN DERGELIJKE GEVALLEN HEEFT HET LEGER DE PLICHT IN TE GRIJPEN * DIT IS TOT IN DETAIL VOORSPELD DOOR GENERAAL FLYNN * TROEPENMACHT IN DC VOOR 30 DAGEN OM DEZE TRANSITIE IN GOEDE BANEN TE LEIDEN

2 Replies to “BIDEN ILLEGALE POTUS; LEGER HEEFT DE PLICHT HEM AF TE ZETTEN EN EEN RECHTMATIGE REGERING TE INSTALLEREN”

  1. Net als in Nederland in 1945…… De paar echte militairen (en civiele ambtenaren) die hun mond dorsten open te doen eruit gebonjourd, de vele met alle winden *baatzuchtig* mee-waaiende kortzichtige lapzwansen…… gepromoveerd door…………de criminele, extreem schadelijke (!!!) aarts(hoog)verraders.
    De morele achterlijkheid van de zouteloze “loyale” massa (zeg dit maar niet, want dan ben jij de *enige* echte psychopaat, wat natuurlijk hoogst wonderlijk is gezien de feiten, jouw machteloze positie en evt. het nog niet hebben van een *gezond* netwerk binnen de ambtenarij) biedt psychopaten de gelegenheid.

Geef een reactie