BOMBSHELL: CAMIEL EURLINGS, DE RIDDERS VAN HET HEILIG GRAF EN DIE VAN MALTA

HOE DIEP ZIJN DE BEERPUTTEN ROND CAMIEL ‘GOED GEDRAG’ EURLINGS? * WIE GRIJPT IN? * WAT IS DE ROL VAN EURLINGS-VRIEND MARK RUTTE?

Echter, in het jaar 2010 gebeurt er nog iets. Na zijn vertrek uit de politiek in maart van dat jaar en vóór het vertrek van zijn vrouw bijna exact een jaar later, wordt Camiel Eurlings op 30 oktober 2010 benoemd tot Ridder in de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Wellicht zit daar het wérkelijke geheim van Camiel Eurlings. De Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem (Latijn: Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani, ook wel sepulchrijnen genaamd), is een Rooms-Katholieke ridderorde. Als je zo de Wikipedia leest, lijkt het een onschuldig clubje dat zich bezig zou houden met het verspreiden van het Katholieke geloof. Echter, niets is minder waar. Het is de belangrijkste ridderorde van het Vaticaan en in het bijzonder van de Jezuïeten. Hun taak is het beschermen van het hoofdkwartier van de Jezuïeten, Borgo Santo Spirito (gelegen net buiten het Vaticaan), en dan het in bijzonder de Zwarte Paus. Ze staan in rangorde bóven de Orde van Malta waar we eerder over schreven naar aanleiding van de dood van Nelson Mandela. Ze vallen onder de directe verantwoording van de Zwarte Paus en zijn tien Jezuïetenassistenten.
In feite kun je stellen dat Camiel in een invloedrijkere club zit dan de koninklijke Oranjes. LEES HET HELE VERHAAL OP NIBURU.CO

3 Replies to “BOMBSHELL: CAMIEL EURLINGS, DE RIDDERS VAN HET HEILIG GRAF EN DIE VAN MALTA”

 1. BREAKING
  “In feite kun je stellen dat Camiel in een invloedrijkere club zit dan de koninklijke Oranjes.”

  De realiteit is zelfs zo ernstig zoals daar beweerd, dat de eerste toverlantaarns, voorgangers van TV video film, al in eerdere eeuwen werden gebruikt en ontwikkeld door de Jezuïeten.

 2. Psychopathie is echter puur (!) anti-christelijk en anti-Joods want anti-Liefde/God.
  Immers ‘dead inside’ kan geen (object)Liefde kennen.

  Wel is het zo, dat psychopaten ALLES waar wereldlijke macht en controle aan ontleend zou kunnen worden, sluipend (met driedimensionaal ‘pure evil’ geweld) trachten over te nemen.

  Als ze dat bij overheidsinstellingen ONHERKEND lukt, waarom dan niet bij een instelling als de Katholieke Kerk?

  Wat is voor ‘pure evil’ nu “lolliger” en voor normale mensen schadelijker en ontwrichtender dan een psychopaat/pedofiel als vertrouwenspersoon voor de ziel/priester?

  WE MOETEN GAAN TESTEN!!!

Geef een reactie