BOMBSHELL REHABILITATIE MICHA: HENK KORVINUS OPROEPEN ALS GETUIGE

DE ROL VAN HENK KORVINUS BIJ DE TERREUR TEGEN MICHA TOONT AAN DAT HET HIER EEN HETZE BETREFT DIE IS AANGESTUURD DIRECT VANUIT DE ABSOLUTE TOP * KORVINUS WAS PERSOONLIJK AANWEZIG BIJ DE RAADKAMERZITTING WAARMEE MICHA VERDWEEN IN DE TEEVEN-GOELAG * GERARD VAN DER MEER KAN DAT BEVESTIGEN * HENK KORVINUS [FILES ROL, KLOL] THANS ‘RAADSADVISEUR’ VAN RUTTE EN DE WERKELIJKE MINISTER VAN JUSTITIE WANT KASTEELHEER ARD IS EEN OPERETTE-FIGUUR

[wp_ad_camp_1]

Om persoolijk te ‘controleren’ dat Micha voor lange tijd zou worden vastgezet was destijds hoofdofficier te Den Haag Henk Korvinus persoonlijk aanwezig bij de raadkamerzitting waar Micha door een vrouwelijke RC werd veroordeeld tot de Teeven-goelag. Wat deed Korvinus in het zaaltje in het Haagse Paleis van Justitie op die middag in april 2013? Dat zal hij binnenkort mogen komen uitleggen -nu in de hoedanigheid van Mark Rutte’s persoonlijke raadsadviseur- als hij door Micha wordt opgeroepen en onder ede wordt geplaast. Uit alles wat we weten over Henk Korvinus en wat we ook reeds hebben gepubliceerd, is reeds lang duidelijk dat Korvinus handelde in directe opdracht van Joris Demmink en dat hij als de hoogste man het het arronidissementsparket de horror-officier Nicole Vogelenzang die de oorlog tegen Micha moest uitvoeren aanstuurde. Vogelenzang liet Micha opnieuw arresteren daags nadat hij na twee weken in vrijheid was gesteld omdat hij zich bevond in zijn eigen woning. Vogelenzang had namelijk als eis afgedwongen voor de vrijlating dat Micha zich zou ophouden in een koopwoning omdat zij anders ‘het vluchtrisico te hoog achtte’. Micha ging uiteraard gewoon terug naar zijn huurwoning in Schiedam en.. pats boem! De eerste ochtend dat hij weer sliep in zijn eigen huis werd hij opgehaald door twee agenten en verdween in de Goelag voor drie maanden wegens het ‘overtreden van de schorsingsvoorwaarden’. Zo zijn de feiten. Het laat geen twijfel dat de persoonlijke raadsadviseur van Mark Rutte het ‘meesterbrein’ is achter deze -natuurlijk evident onrechtmatige- operatie. We gaan het allemaal meemaken. Micha wint voor Nederland, de waarheid en de vrijheid op alle fronten! Overigens blijkt uit de bizarre promotie van Korvinus tot een soort ‘schaduw-minister’ dat hij diep in de wereld zit van Joris Demmink en de pedofielen. Een andere key player in het Demmink-leger, Hugo Hillenaar, is thans de man die als topman van alle ressortsparketten alle vier hoger beroepen van Micha kan aansturen wat betreft het optreden van de advocaten-generaal! Dat worden leuke ‘eerlijke processen’! Maar er is meer! Want de billenmaat van Mark Rutte, Frits Huffnagel, de man die er ook voor heeft gezorgd dat Rutte premier kon worden, is een van de aangevers! Wij vermoeden dat Korvinus, Rutte, Huffnagel, Hillenaar, Demmink en ‘Ouderling Abbink’-de rechter die over Micha moet gaan oordelen- heel wat middagen zullen doorbrengen in diverse Pinokkio-bars om te bespreken hoe de zaken van Micha moeten worden aangepakt! To be continued!

Geef een reactie