BREAKING: ADVOCAAT DES KONINGS OVERLEGT WESTENBERG-STUKKEN NA DEKEN-DREIGING

DE STUKKEN DIE BEWIJZEN DAT EX-RECHTER WESTENBERG EEN CORRUPTE LEUGENAAR IS EN EEN CRIMINEEL NU IN BEZIT VAN MICHA * ARNOLD CROISET VAN UCHELEN WEIGERDE DE STUKKEN TE GEVEN NA BEVEL VAN DE RECHTER MAAR MICHA DWONG HEM VIA EEN BEROEP OP DE DEKEN * HIERMEE EENS TE MEER DE ULTIEME SCHULD VAN WESTENBERG BEWEZEN

MORGEN OP DEZE SITE: MICHA OVER ZIJN ZAAK TEGEN HANS WESTENBERG EN ZIJN CLAIM VAN EEN MILJOEN (DE MICHA-CLAIM) TEGEN DE CRIMINELE RECHTER EN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

[wp_ad_camp_1]

Geachte confrere,

Omdat ik voor mijn vertrek naar het buitenland toch nog wat tijd kon vinden en ik uw entree in dit dossier niet nodeloos wil bemoeilijken, heb ik mij er toch maar even aan gezet de gevraagde stukken bijeen te garen zodat betekening van het arrest achterwege kan blijven. Deze gaan dus hierbij.

Met vriendelijke groet,

A.R.J. Croiset van Uchelen

4 Replies to “BREAKING: ADVOCAAT DES KONINGS OVERLEGT WESTENBERG-STUKKEN NA DEKEN-DREIGING”

 1. “”MORGEN OP DEZE SITE: MICHA OVER ZIJN ZAAK TEGEN HANS WESTENBERG EN ZIJN CLAIM VAN EEN MILJOEN (DE MICHA-CLAIM) TEGEN DE CRIMINELE RECHTER EN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK”””

  De advocaat Hugo Smit had ook een aardige claim ingediend (de advocaat die na samenwerking niks meer met Kat te maken wil hebben) uiteindelijk bleef er weinig aan de strijkstok over.

  Overigens stel dat je inderdaad een genoegdoening krijgt van enkle duizenden euros, komt de overheid je dan nog wel tegemoet zoals nu het geval is.

  En in hoeverre loop je uit de ruif te eten van het verhaal Hugo Smit …….??

 2. “”* ARNOLD CROISET VAN UCHELEN WEIGERDE DE STUKKEN TE GEVEN NA BEVEL VAN DE RECHTER MAAR MICHA DWONG HEM VIA EEN BEROEP OP DE DEKEN *””””

  overdrijven is ook een vak, zoals de man al aangaf in zijn schrijven was er onduidelijkheid betreft de gang van zaken.

  Hij heeft die betekening afgewacht omdat de heer Kat, naar ook uit het arrest blijkt, nog geen advocaat had gesteld bij het Hof Den Bosch (waarnaar de zaak was verwezen door het Hof Amsterdam). Het was dus op dat moment niet eens duidelijk of Kat de zaak door zou zetten.

  “”Ik heb mij deze week, nadat ik mijn memorie van antwoord in de hoofdzaak bij het Hof Den Bosch had genomen, keurig (en onverplicht) gewend tot de vorige advocaat van de heer Kat, Mr. Bosscher, om hem te vragen of ik hem nog als diens advocaat moest beschouwen, zodat ik via hem de heer Kat een exemplaar van die memorie kon doen toekomen. Ik vernam toen pas dat Mr Stapel zijn nieuwe advocaat zou worden en zich zou stellen in de procedure. Die vroeg mij vervolgens om de stukken. Ik heb hem toen meegedeeld dat hij die zou krijgen en hij daarvoor het incidentele arrest niet zou hoeven betekenen, maar dat ik erg druk was en pas na terugkeer uit China die stukken zou kunnen verzamelen (wat uiteraard zorgvuldig moet gebeuren).””

 3. Als puntje ooit bij paaltje komt en de door proactief geweld ‘of sorts’ zelfbenoemde “elite” in het vizier komt, zal wederom blijken:

  ‘The law does not or should not apply to psychopaths’

  Waarom dus niet “om Stalingrad heentrekken” en meteen een algemene proactieve psychopatentest (internationaal) gaan helpen organiseren?!

Geef een reactie