BREAKING: CHRIS KLOMP INTIMIDEERDE THIJS STAPEL EN DWONG HEM MICHA TE BEDRIEGEN; NIEUWE DAGVAARDING OP KOMST TEGEN KLOMP DIE EERDER TWEE VALSE AANGIFTES DEED

DE CRIMINALITEIT VAN DE DOOR DEMMINK BETAALDE AD-INFILTRANT KENT GEEN ENKELE GRENS * KLOMP INTIMIDEERDE EN BEDREIGDE THIJS STAPEL VOORTDUREND EN MOET WORDEN GEZIEN ALS DE BELANGRIJKSTE VEROORZAKER VAN HET VERRAAD VAN THIJS AAN MICHA * WAT WE WETEN IS AL ERG GENOEG, MAAR WAT WETEN WE NOG NIET? * BEDREIGDE KLOMP STAPEL MET DE DOOD? BEDREIGDE HIJ ZIJN GEZIN?

HORROR: STAPEL BEGELEIDDE OOK WIM DANKBAAR NAAR DE AFGROND EN BRACHT DAARVOOR MEER DAN EEN TON IN REKENING

Wij hebben Thijs Stapel inmiddels aansprakelijk gesteld voor ongekende schade die hij Micha heeft toegebracht met zijn pseudo-bijstand. Maar de vraag is natuurlijk: waarom heeft Stapel alle gedragsregels van de advocatuur geschonden en ook nog eens onrechtmatig en mogelijk zelfs crimineel gehandeld tegen Micha? Een deel van het antwoord is dat hij jarenlang is opgejaagd en geintimideerd door Chris Klomp die eerder Micha’s YouTube-kanaal op zwart wist te krijgen en reeds twee maal een valse aangifte deed tetgen Micha hetgeen een strafbaar feit is. Maar het intimideren van Stapel is ook een strafbaar feit zodat Micha’s stelling dat niet hij maar Klomp de ware crimineel is opnieuw wordt bevestigd. Hieronder een recente email-wisseling met Stapel over de aansprakelijkheidsstelling. Hierbij zij opgemerkt dat Stapel de bewuste stukken opnieuw niet heeft toegezonden zoals hij voor de 12e keer beloofde in onderstaande mail:

micha kat
To: Thijs Stapel
Dec 6 at 9:13 AM

Hi Thijs,

Ik zie dit allemaal heel anders. Daarom gaan wij je aansprakelijk stellen, zowel tuchtrechterlijk als civiel.
Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat de stukken die je mij nu gaat toesturen (nadat je eerdere toezeggingen hierover minimaal 10 keer hebt geschonden) identiek zijn aan de stukken die je hebt ingediend bij de Hoge Raad en de Haagse rechtbank en daarom zal ik ze niet bekijken.

Je bent direct aansprakelijk voor het arrest van de 6 maanden omdat je:

-de stukken niet hebt overlegd zoals meedere malen door mij geinstrueerd
-geen inhoudelijk verweer hebt gevoerd
-je jezelf de gehele dag onbereikbaar hebt gehouden voor mijn instructies

Ik heb overal bewijs van, overvloedig bewijs zelfs. Dergelijke extreme schendingen van het tuchtrecht en de zorgplicht des advocaats zijn in Nederland nog nooit voorgekomen.

Ik doe je een aanbod nu van 25.000 Euro. Dat geldt 10 dagen.

Met vriendelijke groet,

Micha

On Tuesday, December 5, 2017, 4:35:59 PM GMT, Thijs Stapel wrote:

Beste Micha,

Laat ik voorop stellen dat ik me niet door jou onder druk laat zetten, op geen enkele manier. Jouw toezend-ultimatum leg ik dan ook naast me neer. Ik ben de afgelopen tijd heel weinig op kantoor geweest om de stukken erbij te zoeken, maar ze zijn er en de twee cassaties en de civiele procedure in Den Haag lopen daar gewoon. Morgen ben ik eindelijk weer eens wat langer op kantoor en hen ik de tijd om de betreffende stukken erbij te zoeken en je die toe te zenden. Ik stuur ze aan jou en niet aan mr Van der Heiden, van wie ik verder niets meer heb vernomen sinds zijn e-mail over de zaak Gelauff. Overigens heb ik hem vorige week op zijn verzoek meegedeeld dat in de zaak Gelauff nog cassatie moest worden ingesteld. Ik ga ervan uit dat hij inmiddels cassatie heeft ingesteld, maar weet dat niet zeker. Is dat inmiddels inderdaad gedaan? Morgen is het namelijk de laatste dag van de cassatietermijn, dus als het nog moet gebeuren, kan het alleen morgen nog.

Overigens vind ik het heel merkwaardig dat je nu ineens spreekt over schade die je zou hebben geleden als gevolg van de manier waarop ik jou de afgelopen jaren heb bijgestaan. Dat is natuurlijk onzin. Zoals je hopelijk weet heb ik je altijd naar eer en geweten bijgestaan. Over mijn pleidooi voor de zitting van 7 november jl. in de zaak Westenberg was je zelfs heel positief. Ik begrijp werkelijk niet waar jouw achterdocht nu ineens vandaan komt.

Zoals gezegd stuur ik je morgen de gevraagde stukken.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

6 Replies to “BREAKING: CHRIS KLOMP INTIMIDEERDE THIJS STAPEL EN DWONG HEM MICHA TE BEDRIEGEN; NIEUWE DAGVAARDING OP KOMST TEGEN KLOMP DIE EERDER TWEE VALSE AANGIFTES DEED”

  1. Ik ben benieuwd hoe ver Micha moet gaan met zijn intimidaties voor Thijs Stapel ook een aanklacht tegen hem indient. Die 25.000 die Micha heeft aangeboden aan Stapel te betalen als genoegdoening gaat dan nooit genoeg zijn.

  2. Maar, van der Heiden is dus de nieuwe geluksvogel die jouw juridische mislukkingen mag gaan begeleiden? Ik hoop dat zijn masochistische incasseringsvermogen tegemoet komen aan jouw wensen.
    Laten we met z’n allen een poule maken hoe lang deze het vol gaat houden…

  3. Ben wel nieuwsgierig naar de naam van de nieuwe advocaat van Micha is. Voorlopig denk ik dat hij die nog niet heeft gevonden en deze openbare platte ruzie met Stapel zal advocaten ook niet happig maken om deze patiënt te verdedigen.

Geef een reactie