BREAKING: CHRIS KLOMP VERSUS MICHA KAT, DE CONFRONTATIE

OMDAT CHRIS KLOMP MICHA NIET DURFDE TE BENADEREN VOOR ZIJN ARTIKEL OVER COMPLOTDENKERS DOEN WE HET NU OMGEKEERD: IN PLAATS VAN DAT DE JOURNALIST ONDERZOEKT EN MENSEN BENADERT, BENADERT HET ‘ONDERWERP’ DE JOURNALIST * DIT NOEMEN WE VANAF NU IN DE WETENSCHAP ‘OMGEKEERD WEDERHOOR’ * WE LOPEN NIET VOORUIT OP DEZE CONFRONTATIE DIE U HIER KUNT BELUISTEREN MAAR ZIJN ERG BENIEUWD NAAR UW MENING 23 Nov 2015 09:07 Outgoing

8 Replies to “BREAKING: CHRIS KLOMP VERSUS MICHA KAT, DE CONFRONTATIE”

 1. Micha gaat af als een gieter is het gesprek met Chris Klomp die veel plezier heeft in deze afgang.
  Je moet wel een masochist zijn om zo’n deerniswekkende vertoning toch nog op het web te zetten.

 2. Complotgekkies, zoals Laure Galjart maken de geestige gedachtensprong dat het plaatsen van kritische kanttekeningen voldoende is om te concluderen dat de gebeurtenis niet plaatsvond om even zo snel te concluderen dat het een complot betreft.

  Laure heeft evident geen academische opleiding genoten en zichtbaar moeite met elementaire logica. Een aandoenlijk betoog maar niet zo triest als de hysterische betogen van Micha die wel een academicus is maar volledig doorgedraaid.

  Deze website is een open inrichting. Soms vermakelijk, soms triest.

 3. Had Klomp je toch effe weer mooi te pakken, en vervolgens kon je het tenauwernood nog verbloemen ……..

  Alleen klopt je verhaal niet aangezien je altijd hebt beweerd dat je uit journalistieke vrijheid alles eruit kon kramen.
  Lijkt mij dan niet dat je angstig achter de begonia s zit, en dus gewoon je ding deed. Blijkt ook niet uit je gedrag destijds, je ging gewoon onbezonnnen je ding doen, je streek je salaris van de fam. poot op en trlalalalal

  En je dus daadwerkelijk je zogezegde angst hebt gebruikt voor strafvermindering.

  Misschien moet je toch wat beter instellen in de verhaallijn die je uitdraagt aangezien je wel eens meer van die glibbers maakt, wat ten nadele fans en vervolgens voor je inkomsten, en daarnaast voor je ondersteuning van collega website s die het allemaal met je gehad hebben.

 4. Maar goed:

  Menselijk redeneren met ‘dead inside’/vanuit het instinctief substraat virus-gestuurden, is net zo min mogelijk als met de spreekwoordelijke lantaarnpaal.

  ‘You can’t argue or bargain with psychopaths’

  TESTEN EN UITNEMEN!!!

 5. Begrijp heel goed dat journalisten het officiële verhaal niet durven bekritiseren, dat is tot daar aan toe, ze moeten hypotheek betalen etc. Maar dat je anderen gaat aanvallen, beledigen, psychiatriseren dat is natuurlijk van een hele andere orde. Orde van enge dictaturen waar je met een andere mening risico loopt, waar je wantrouwig moet zijn en dan krijg je dat ook nog eens als verwijt van hem. Dat je wantrouwig bent.

  Na alles wat je geschreven hebt en wat er bekend is over Nederland vreemd vinden dat er gebrek aan vertrouwen is en iemand wantrouwig is.

 6. Nazi-Duitsland was een rechtsstaat, evenals PB BV.

  Rechtsstaat betekent: Rechter Freisler is integer en feilloos. En daar zult u het mee moeten doen.

  Als dus Freisler eenmaal een zuivere 2 + 2 = 5 uitspraak had gedaan, dan zou Chris Klomp daar net zo weinig moeite mee hebben gehad als in PB BV met uitspraken van Vermeulen, Van Delden, Kraan, Beuker-Tilstra, Wolleswinkel en noem de krankzinnige, totaal PB BV verkochte -zonder enige verhoging van de polsslag de trias politica ondermijnende- zielen of lege hulzen maar op.

  1. LS.DSR,

   Roland Freissler heeft als staatsecretaris van justitie een grote blunder begaan met het proces-verbaal omtrent de moord op de als een raket gepromoveerde von Rath.

   Met Deutsche Grünlichkeit is in het proces-verbaal vermeld dat er tussen Herschel Grynszpan en von Rath een seksuele relatie had bestaan.

   Nou doet zich het geval voor dat het in een paar dagen omhoog gegooide ambassade-hulpje naar 3e man op de Duitse ambassade met alle egards een grote staatsbegravenis was georganiseerd voor dat men het proces verbaal had gelezen.

   Dit betekende voor Freisler degradatie naar een der Volksgerichtshöfe hetgeen voor hem een nederlaag betekende hij heeft voor zijn bazen zich de doodvonnissen uit de sloffen gerent, als er iemand
   voor hem stond op het beruchte matje wist je bij voorbaat al hoe het af zou lopen.

 7. INGEZONDEN REACTIE OP COMPLOT-ARTIKEL CHRIS KLOMP

  Beste Chris Klomp,

  Herken jij jezelf in onderstaande beschrijving van een goede journalist? Een goede journalist zou de vragen die de aanslagen in Parijs oproepen serieus en kritisch onderzoeken. Want hoe kan het toch eigenlijk zijn dat zowel bij 9/11 als bij Charlie Hebdo en nu ook in Parijs een paspoort van de waarschijnlijke terrorist wordt gevonden? Hoe zit dat dan precies? Hoe komt het dat we vrijwel geen bloed zien bij de slachtoffers van de aanslagen in Parijs? De jonge vrouw die bij de Sandy Hook aanslag was, lijkt inderdaad wel erg veel op de vrouw die bij de Boston bombing was en nu weer in Parijs. Kunnen we de identiteit achterhalen van die drie vrouwen? Zijn er nog meer mensen die erg veel lijken op slachtoffers van andere aanslagen? Hoe komt het dat er geen opnames zijn van de duizenden getuigen?

  Een goede journalist doet geen ongefundeerde uitspraken over mensen en neemt ook geen ongefundeerde uitspraken van anderen over. Zou Jan Willem Nienhuys van Stichting Skepsis onderzoek hebben gedaan naar mensen die theorieën over complotten verspreiden? Hoe kan hij anders de boude uitspraak doen dat het gaat om kleine sekteleidertjes ( dat is dubbelop, ze zijn kennelijk heel klein) met een lage sociale status die zoeken naar iets of iemand om de schuld te kunnen geven van hun maatschappelijk falen.De vraag dringt zich op wie eigenlijk hardnekkig blijft geloven in het onmogelijke: Nienhuys of complotdenkers. Want is het niet nogal hardnekkig om met de huidige ontwikkeling van technologie te ontkennen dat er mogelijk stoffen bestaan die op een bepaalde hoogte en met een bepaalde verneveling een bepaald effect kunnen hebben? ‘De hoogste vorm van onwetendheid is als je iets afwijst waar je niets van afweet’ is een hier passend citaat van wijlen Wayne Dyer.Trouwens, wat ongelooflijk jammer en verdrietig dat er in de jaren ’30 zo weinig wakkere mensen waren die het complot van de heersende macht doorhadden. Hoogstwaarschijnlijk waren de duistere plannen van Hitler dan eerder ontmaskerd en zouden er niet zoveel slachtoffers gevallen zijn.

  Een goede journalist kiest goede en betrouwbare bronnen. Psycholoog en universitair docent Jan-Willem van Prooijen van de Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek naar complot denken gedaan, waarvan een presentatie op internet te vinden is. Van Prooijen begint zijn presentatie met de volgende uitspraak ‘In de sociale wetenschappen is het geen vraag of complottheorieën waar zijn of niet, dat is wetenschappelijk gezien een irrelevante vraag’. Dat lijkt best logisch, maar dat is het niet als je er even kritisch over nadenkt. Want is het niet zo dat op het moment dat
  een complottheorie wáár blijkt te zijn, het niet langer een complottheorie is, maar een feit. En daarmee haalt Van Prooijen direct zijn hele onderzoek onderuit en bijbehorende conclusies onderuit. En dat Van Prooijen maar beter geen uitspraken kan doen over geschiedenis blijkt uit zijn bewering dat ‘Hitler de holocaust voor een belangrijk deel verkocht heeft aan de hand van het complot dat de joden verantwoordelijk waren voor het verlies in de Eerste Wereldoorlog.’

  Complotdenkers hebben volgens Van Prooijen een behoefte aan veiligheid en hij legt zelfs een rechtstreeks verband: hoe heftiger de gebeurtenis, hoe meer complottheorieën. Het vreemde is – ik herken mijzelf overigens in geen enkele beschrijving van complotdenkers – dat op het moment dat ik doorzag dat Charlie Hebdo een valse vlag aanslag was, de wereld voor mij een stuk onveiliger werd. Een overheidsinstantie waarvan ik dacht dat ze haar burgers beschermt, bleek juist de dader te zijn, hoe onveilig is dat?Het feit dat de meeste mensen alles wat de media hen voorschotelt als zoete koek voor waar houden en complottheorieën bij voorbaat al van de hand wijzen, heeft te maken met de cognitieve dissonantie die bij hen optreedt. Hoewel dat in dit informatietijdperk makkelijker dan ooit is, zullen ze zelf geen verder onderzoek doen om te achterhalen hoe de zaak in elkaar zit. Wel worden ze, door hun cognitieve dissonantie, boos op de complotdenker, of maken ze hem belachelijk, of verzachten ze de schokkende implicaties die de complottheorie met zich meebrengt met een vergoelijkend ‘ach, dat weten we toch allemaal al lang’ en gaan over tot hun orde van de dag.Van Prooijen zou moeten weten dat de meeste ideeën en overtuigingen die een mens heeft, ingeprent zijn door de cultuur waarin hij leeft en de belangrijke rol die de media daarbij spelen. Van Prooijen zou ook moeten weten dat die overtuigingen niet noodzakelijkerwijs hoeven te kloppen. Want hoe weet je eigenlijk of jouw overtuigingen kloppen? Laat ik een voorbeeld van mijzelf geven. Ik las laatst een artikel met een opsomming van ‘zaken die ik zo langzamerhand zou moeten weten.’ De meeste wist ik, vanwege de honderden uren onderzoek die ik heb gedaan, inderdaad. Bij de uitspraak dat Hitler aan het einde van WOII niet is overleden, maar nog vele jaren geleefd heeft, schrok ik. Vanuit mijn cognitieve dissonantie wees ik die mogelijkheid van de hand, totdat ik mij realiseerde dat mijn overtuiging dat Hitler in april 1945 zelfmoord heeft gepleegd, gebaseerd is op wat ik op school geleerd heb. Ik was er zelf niet bij, ik heb nooit een foto gezien van zijn lijk – als dat al een bewijs zou zijn – dat bovendien zodanig was verbrand dat Hitler onherkenbaar was. Kortom, waarom geloofde ik wat mij op school is ingeprent?Dan het onderzoek van Karen Douglas en Robbie Sutton over het verband tussen complot denken en moraal. Heb je het hele onderzoek gelezen Chris of heb je de informatie overgenomen van het artikeltje uit de Kijk? Zulke vergaande conclusies trekken op grond van twee onderzoeken onder respectievelijk 189 en 60 studenten van gemiddeld 19 jaar, is voor mij bij voorbaat niet overtuigend. Bij mij roept dat eerlijk gezegd twijfels op over de wetenschappelijkheid van veel psychologische onderzoeken.

  In hoeverre is het mogelijk Chris, als jij was opgegroeid bij kritisch denkende ouders die jou gestimuleerd hadden om niets te geloven maar alles te onderzoeken, dat jij wellicht nu ook een complotdenker zou zijn? Ik heb meer dan genoeg links en goede boeken om je te informeren over chemtrails, 9/11, de moord op JFK (naar theorieën over de maan en de toedracht van de moord op Marianne Vaatstra heb ik geen onderzoek gedaan) waardoor je, mits je je kritische vermogen en gezond verstand gebruikt, de officiële verklaringen naar het land der fabelen kunt verwijzen. En als alle journalisten dat zouden doen, kunnen we hopelijk dichter bij de waarheid en dus bij vrijheid en vrede komen.

  Met vriendelijke groet, Laure Galjart

Geef een reactie