BREAKING: COMPLOT TELEGRAAF – JUSTITIE TEGEN MICHA EXPOSED

OP NRCOMBUDSMAN: DE SPARROW-TAPES DIE MEDE AANTONEN DAT DE HELE ZAAK EEN SETUP WAS VANUIT HET TMG-HQ * OOK DE WIJZE WAAROP DE NVJ OP DE ZAAK IS GESPRONGEN BEWIJST HET COMPLOT: DE NVJ MELDDE ZICH REEDS BIJ MOS NOG VOOR DE UITSPRAAK IN EERSTE AANLEG: ‘WE WILLEN MICHA ROYEREN’

Eén reactie op “BREAKING: COMPLOT TELEGRAAF – JUSTITIE TEGEN MICHA EXPOSED”

 1. Ieder klokkenluider (m.n. ook Edwin de Roy van Zuydewijn denk ik zo) kan nu veilig en met gerust hart naar “het Huisje” in navolging inmiddels van dhr. Veerman, de klokkenluider die aangaande de sterk naar de MO van Bernhard en zijn CIA “vrinden” riekende zaak van de door Pakistan ongehinderd gestolen “atoomgeheimen” aan de bel heeft getrokken.

  De ver van de boom gevallen kleinzoon van de SS psychopaat Bernhard zur Lippe B. heeft, met een van echt van de Europese keizers uit Goslar stammende vorst Jan van Arkel “Wij Jan van Arkel….. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten…..etc. etc” gepikte (psychopaten zijn ‘dead inside’ en non-creatief = ze pikken en spelen echter dan echt toneel) zinsnede die de goegemeente wel vorstelijk in de oren moet klinken, de volgende wet ondertekend

  Wet van 14 april 2016, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om met het oog op de bescherming van klokkenluiders rechtsbescherming te regelen, een Huis voor klokkenluiders op te richten en dat het noodzakelijk is daartoe wettelijke bepalingen vast te stellen;

  Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
  § 1. Begripsbepalingen
  Artikel 1
  In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a. Huis: Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 3;
  b. afdeling advies: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, tweede lid;
  c. afdeling onderzoek: de afdeling onderzoek van…..enz. enz. enz.

Geef een reactie