BREAKING: CORINNE DETTMEIJER EXIT ALS ‘RAPPORTEUR’ MENSENHANDEL EN SEKSUEEL GEWELD TEGEN KINDEREN NA ONTHULLING BANDEN MET DEMMINK

KAN HET NOG SMERIGER, NOG CORRUPTER, NOG SATANISCHER? * WEER IS HET ANTWOORD: JA, JA EN JA! * HET HELE INSTITUUT VAN DE ‘NATIONALE RAPPORTEUR VOOR MENSENHANDEL EN SEKSUEEL GEWELD TEGEN KINDEREN’ IS EEN SMERIGE HOAX EN DOET PRECIES HET TEGENDEEL VAN WAARVOOR HET IS BEDOELD * LEES HIER DE ADVERTENTIE VOOR DE OPVOLGER VAN DETTMEIJER

11 Replies to “BREAKING: CORINNE DETTMEIJER EXIT ALS ‘RAPPORTEUR’ MENSENHANDEL EN SEKSUEEL GEWELD TEGEN KINDEREN NA ONTHULLING BANDEN MET DEMMINK”

 1. Narcisten/psychopaten vormen -typisch/automatisch en overal- een monoliet en een alles glibberglad overnemende “staat in de staat”:

  These monobeings do not love, have no compassion, no empathy, and never mourn the death of anyone. Any behavior that might SEEM like mourning or grief is only an act, mimicking (to blend in….:DSR) what they have observed in humans. Even some wild animals (or pets) experience deep emotions, including grief when a mate or an offspring or community member dies, such as elephants, dolphins, gorillas, chimpanzees, sea lions and others.

 2. Net zo’n ‘hoax’ als Bernhards WNF, het “raadgevend referendum” (narcisten/psychopaten die op het punt staan je keel door te snijden aanvaarden graag de raad om dat niet te doen uiteraard), of het AKJ (voor klachten over PB BV Jeugdzorg) e.d.?

  Verrassend!

 3. “Voor haar aanstelling als Nationaal Rapporteur was Corinne Dettmeijer van 1995 tot 2014 rechter in Den Haag in de functie van vice-president. Bij de Rechtbank Den Haag was zij belast met de behandeling van jeugd-, straf-, familie- en vreemdelingenzaken. Daarnaast is Corinne Dettmeijer actief geweest in verschillende (internationale) commissies en adviesorganen op het terrein van het jeugdbeschermings- en jeugdstrafrecht. Zij begon haar loopbaan, na haar RAIO-opleiding, als officier van justitie in Rotterdam. Corinne Dettmeijer studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden.” BIO

   1. Geenszins bedoeld om wiens gedachtegang omtrent welk onderzoek dan ook in de wielen te rijden, maar hieronder worden toch echt Romy ’s zusje, vader & moeder getoond. Althans (& ik houd als burgerjournalist in dit soort gevallen wel altijd alle mogelijke opties open!, de voorbij rollende beelden schijnen dat te suggereren. BRON

    Ps: Al is het de naam van haar achtergebleven zusje, het blijft een zwakzinnig gekozen benaming voor een publieke stek waarbinnen hun vermoorde schatje openbaar wordt ‘geëerd’? Krijg daar helaas toch wel soortgelijke associaties bij..: NYMPHENOMEEN!?

    1. “Omdat de man overleed na optreden door de politie volgde, zoals dat gebruikelijk is, een onderzoek door de Rijksrecherche en door een andere eenheid, in dit geval de politie Rotterdam. Sectie en aanvullend toxicologisch onderzoek gaven helaas geen duidelijke doodsoorzaak. De betrokken agenten en getuigen werden gehoord. De twee burgers die assistentie verleenden aan de politie gaven beiden aan dat er geen buitensporig geweld is gebruikt. Een buurtbewoner gaf aan dat alles in haar ogen rustig verliep. De verklaringen die de agenten en de getuigen gaven, komen overeen. In het gehele onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat agenten buitenproportioneel geweld hebben gebruikt.” Het OM sluit het onderzoek.

     “De tijd zal weldra aanbreken dat onze blauwe dienaren der dwaling ter verantwoording zullen worden geroepen. We zien alvast uit naar een eerste burgerlijke openbare terechtzitting waarin blauwe rakkers van Bureau Midden en West Brabant en Bureau Geertruidenberg en tal van ander nukubu (Nutteloze Kut-Burgers)-minded overheidsgespuis op het beklaagdenbankje mogen plaatsnemen.”

     Waarom antwoord de overheid en politie uw en mijn brieven niet?

     1. Ben een compilatie der Nederlandsche hoernalistiek elektronisch aan het samenstellen. Je zou daarom meteen maar gaan lopen tobben over hoe daarbij de nodige reserves bij elkaar te kunnen scharrelen? De actualiteit ontrolt zich in financieel opzicht gelukkig al dusdanig voordelig voor me uit, dat de MSM-bobo’s gelijk strak afgerichte waterdragers van de gevestigde wanorde, wel degelijk automatisch & slapstick naturel het hoongelach over henzelf heen kotsen… KOOOTS!!!

Geef een reactie