BREAKING: CRIMINELE DUBBELROL BALKENENDE BIJ ING! COMMISSARIS EN ADVISEUR BIJ EXTERNE ACCOUNTANT EY

HIER HET VERBIJSTERENDE BEWIJS: TIJDENS ZIJN COMMISSARIAAT BIJ ING WERKTE BALKENENDE OOK VOOR EY

DERGELIJKE DUBBELFUNCTIES ZIJN BIJ WET VERBODEN EN STRIJDIG MET ALLE CODES VAN GOOD GOVERNANCE * BALKENENDE DIENT OGENBLIKKELIJK TE WORDEN GEARRESTEERD * ONDER ZIJN ‘TOEZICHT’ WERD ING EEN CRIMINELE ORGANISATIE DIE SAMENWERKTE MET DE MEEST MOORDDADIGE REGIMES OP AARDE * ING LIJKT ZIJN CRIMINELE HANDELEN BEWUST TE HEBBEN WILLEN ‘AFDEKKEN’ VIA HET BENOEMEN VAN OUD-POLITCI * DEED IS REEDS CRIMINEEL OP ZICHZELF * WIE GAAT DE BERRPUTTEN BIJ ING NU OPRUIMEN? HALBE ZIJLSTRA? FRED TEEVEN? ARD VAN DER STEUR?

5 Replies to “BREAKING: CRIMINELE DUBBELROL BALKENENDE BIJ ING! COMMISSARIS EN ADVISEUR BIJ EXTERNE ACCOUNTANT EY”

 1. The law does not apply to psychopaths….

  Balkenende was als kind al krankzinnig idolaat van “Prins” Bernhard en schreef de “Prins” dito brieven.

  Dit moet een “gevoelige” snaar bij de 100% narcistische SS psychopaat geraakt hebben, die deze OPMERKELIJKE brieven kennelijk via bepaalde “wakkere” ambtenaren (bij “het PB BV Kabinet der Koningin”???!!!) onbaatzuchtig kreeg toegespeeld.

  Vandaar dat Balkenende, ingefluisterd door psychopaat “Piet Hein” Donner, oorlogsmisdadig als Tony Blair, sterk heeft aangedrongen op politieke instemming met golfoorlog II, n.a.v. de niet bestaande op scherp staande WMD van Saddam Hoessein (type trolleybus in Den Haag).

  Honderdduizenden gruweldoden, waaronder veel kinderen, zijn het gevolg, maar Balkenende baggert vrolijk voort door het leven….Het “Prins” Bernhard BV OM staat hier compleet machteloos en gaat, knarsetandend van frustratie om het onrecht, zichzelf compenserend, normale Nederlanders vervolgen, tot die er dood bij neervallen of zelfmoord plegen.

 2. Dat die demonische raadsman van J. Brech in betaalde opdracht voor de beleidsbepalende establishment maffia van dit land kruipt zagen wij inderdaad al binnen DEZE zaak, de mediageilheid waarmee hij echter zijn holokots propaganderende maffiamaatjes en publiek loopt af te lebberen verraadt aan de goede toehoorder uitermate veel meer dan de omhooggevallen narcist zijn eventuele toekomstige clientèle alvast in het vooruitzicht wenst toe te woe-erpen. Ik ga dan ook met je mee in het vaststaande feit dat hij voor zijn verraderlijke poortwachtersfunctie binnen het Mitch Henriquez dossier door het OM vanwege diezelfde snitch ‘kwaliteiten’ op deze buitengewoon verneukende psyop-klus is gezet…

  1. Ik ken de ware intenties achter deze slachtofferschapsporno maar al te goed, wat echter uitermate interessant blijft is uiteraard het feit dat het jodendom in al zijn criminele facetten door vooral zijn niet-joden gojim slachtoffers wereldwijd steeds meer als een uit te roeien vloek wordt ervaren..;

   “Today we [have] lost the second generation of Jews, which are the millennial generation of Jews. I hear this from their parents, who come and explain to me what a hard time they’re having with their kids at Friday dinners. They don’t recognize the state of Israel and don’t see us as an entity to be admired.”

Geef een reactie