BREAKING: DE KORT GEDING-KOGEL VAN DE MICHA-CLAIM IS DOOR DE KERK!

DAVID MICHA FOR YOUR FREEDOM, TRUTH AND HAPPINESS VOL IN DE STRIJD TEGEN DE PEDO-GOLIATH VAN DE SADO-RECHTSPRAAK

Van: Thijs Stapel
Datum: 18 juni 2018 om 14:30:01 CEST
Aan: Arnold.CroisetVanUchelen@AllenOvery.com
Onderwerp: Kat/ Westenberg: verzoek verhinderdata

Amice,

Omdat uw cliënt cassatieberoep heeft aangetekend wordt de zaak tussen partijen aanzienlijk vertraagd, terwijl de vorderingen van cliënt (behoudens door uw cliënt te leveren tegenbewijs, waarvan het hoogst onwaarschijnlijk is dat het er ooit komt) voor toewijzing gereed lagen. Cliënt kan deze nieuwe vertraging moeilijk verdragen en heeft dringende behoefte aan de betaling van een voorschot op de uiteindelijk door hem van uw cliënt te ontvangen schadevergoeding.

Hierbij verzoek – en voorzover nodig – sommeer ik uw client dan ook mij uiterlijk morgen, 19 juni, mee te delen of hij bereid is een bedrag van € 50.000 te betalen aan cliënt als voorschot op het uiteindelijk door hem aan cliënt verschuldigde bedrag. Voor het geval daartoe bij uw cliënt geen bereidheid bestaat, verneem ik graag of er bij hem überhaupt geen bereidheid bestaat enig voorschotbedrag aan cliënt te voldoen, of dat hij wellicht bereid is cliënt een lager bedrag aan voorschot te voldoen. Tevens verneem ik in dat geval graag eveneens uiterlijk morgen de verhinderdata van u en uw cliënt gedurende de komende 6 weken in verband met het in dat geval aanhangig te maken kort geding.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Stapel Advocatuur
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
tel.: 023-2100101
fax: 023-2100102
e-mail: stapel@stapeladvocatuur.nl

9 Replies to “BREAKING: DE KORT GEDING-KOGEL VAN DE MICHA-CLAIM IS DOOR DE KERK!”

 1. Fundamenteel krankzinnig zijn op het niveau van een (logisch intelligente -type Donner- adapted compensated) psychopaat (zoals die op sleutelposities van Prins Bernhard BV) , betekent ook, dat de kern-krankzinnige van mening is, dat de krankzinnigheden die hij/zij allemaal opstapelt, normaal en aan hem/haar (vanwege absolute superioriteit) TOEGESTAAN zijn.

  Vandaar: ‘The law does not apply…..to psychopaths’.

 2. Papier is geduldig…..

  Bij psychopaten bestaat nooit enige bereidheid tot betalen.

  Je moet ze echt fysiek uitnemen en hun op verschillende manieren bijeen geroofde goederen confisqueren.

 3. Haha. Eerder liet Kat een dagvaarding zien, nu is het al een smeekbede. Kort geding lijkt mij niet handig. Westenberg kan zo tegeneis formuleren wegens jarenlange smaad/laster.

    1. Welnee. In tegenstelling tot wat jij denkt is niemand druk met Micha Kat. Je bent de dorpsidioot waar mensen zich soms mee vermaken. De nar. En je hebt het zelf niet eens door.

 4. Voorspelling van profeet De Mink: er komt geen vrijwillig voorschot, er komt wel een kort geding en er komt geen voorschot uit dat kort geding. Alsof Croiset van Uchelen de eerste de beste idioot is.
  We hebben binnenkort weer wat te lachen in elk geval.

  Schrijf je deze voorspelling even op, Micha?

Geef een reactie