BREAKING: DEMMINK VAARDIGDE ‘BIJSTANDSVERBOD’ UIT INZAKE MICHA

STEEDS KRANKZINNIGER WANTOESTANDEN IN ‘RECHTSTAAT NEDERLAND’ * ADVOCATUUR VOLLEDIG TEN DIENSTE VAN DE STAAT EN DE MACHT * EEN JAAR GELEDEN STOPTE MICHA’S VASTE STRAFADVOCAAT GERARD VAN DER MEER VAN DE ENE OP DE ANDERE DAG ZONDER DAARVOOR EEN VERKLARING TE KUNNEN OF WILLEN GEVEN

From: micha kat <drsmkat@yahoo.com>
To: Voorlichting Hof <voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl>
Cc: Arnold Croiset Van Uchelen <arnold.croisetvanuchelen@allenovery.com>; “hendriksen@vandoorne.com” <hendriksen@vandoorne.com>
Sent: Thursday, June 11, 2015 7:44 AM
Subject: ZAAK KAT/WESTENBERG EN RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK, URGENT

Geachte mr. Schipper,

Bij uw Hof dient thans de zaak van mij tegen de voormalige rechter Hans Westenberg (ook bekend als de ‘liegende rechter’) en tegen de Raad voor de Rechtspraak. Van beide partijen is 500.000 Euro gevorderd op grond van schade die zij hebben aangericht door mij onder misbruik van procesrecht mee te sleuren in een bodemprocedure die mijn professionele en prive-leven heeft vernietigd.

In deze zaak wordt ik thans bijgestaan door mr. D. Bosscher van PlanB Advocaten te Haarlem. Deze nam de zaak over van mr. K Aantjes van Aantjes Zevenberg Advocaten te Rijswijk die door de landelijk deken was aangewezen op grond van art. 13 Aw omdat ik geen enkele advocaat bereid kon vinden de zaak te doen. Aantjes weigerde voor mij in hoger beroep te gaan nadat hij de zaak moedwillig had gesaboteerd. Voordat ik bij Aantjes terecht kwam was de zaak in handen van het (toenmalige) kantoor Vissers Moszkowicz in Utrecht. Dat kantoor nam al mijn gesprekken op en speelde die vervolgens door aan Justitie. Tevens pleegde mr. Moszkowicz een moordaanslag op mijn aanhangers door met zijn auto op ons in te rijden na de behandeling van een tuchtzaak die ik tegen hem had aangespannen.

Thans heb ik alle reden aan te nemen dat het ook mr. Bosscher van ‘hoger hand’ onmogelijk wordt gemaakt mij op adequate wijze bij te staan. Hij doet er alles aan het mij zo moeilijk mogelijk te maken en lijkt aan te sturen op het op pijnloze wijze ‘killen’ van de claimzaak ten faveure van de staat en de rechterlijke macht.

Ik stel u van dit alles op de hoogte omdat u verantwoordelijk bent voor een adequaat en eerlijk verloop van de procedures bij het Amsterdamse gerechtshof. Ik vraag u bij deze het ertoe te leiden dat mijn advocaat geen hinder ondervindt bij het behartigen van mijn belangen. Uiteindelijk is een faire afwikkeling op basis van het vigerende recht ook in het belang van uw rechterlijke macht.

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat
journalist

cc Walter Hendriksen, landelijk deken van de Orde van Advocaten
cc Arnold Croiset van Uchelen, partner Allen & Overy

3 Replies to “BREAKING: DEMMINK VAARDIGDE ‘BIJSTANDSVERBOD’ UIT INZAKE MICHA”

 1. Mijnheer Kat,

  Ik bevestig de ontvangst van uw bericht. Voordat ik deze kan doorsturen, kunt u mij doorgeven onder welk nummer de zaak bij ons bekend is?
  Dan kan ik gelijk doorgeven met documentatie van uw zaak.

  Overigens: u heeft uw bericht gezonden aan de heer Schipper. Mr. Schipper is echter al een paar geen president meer hier bij het gerechtshof Amsterdam.
  De huidige president van het hof is nu mr. H.T. van der Meer.
  Mag ik van u het zaaksnummer ontvangen?

  Met vriendelijke groet,

  R.W. (Ron) van Leeuwen
  Communicatieadviseur/persvoorlichting

 2. Er is we wat aan te doen, maar dan moeten we dus PROACTIEF iedere wereldburger op psychopathie gaan testen. We kunnen ze ook inenten dus waarom niet.

  Deze monsters in mensengedaante zijn zo onvoorstelbaar bedreigend en schadelijk, dat we het ons NIET kunnen permitteren om in dit opzicht NIETS te doen.

  En vreemd (!) genoeg is dat precies wat we doen.

  Hier zie je ook al de weerzinwekkende absurditeit van de eerdere opmerking van ene halfwas of psychopaat Wietse hier op ROL, dat DSR zelf een psychopaat zou zijn (vermoedelijk vanwege mijn juiste conclusie dat psychopaten PER STUK fysiek gestopt/uitgenomen moeten worden OM RAMPZALIG ERGER TE VOORKOMEN). Immers zou DSR dan ook getest worden. Sterker nog DSR is -in tegenstelling tot Wietse, Wimlex, Hillary Clinton, Heinz Kissinger, Richard Perle e.d.- al getest en (in dit specifieke opzicht dan…) volkomen in orde bevonden. Die test mag door Robert Hare nogmaals objectief worden uitgevoerd.

 3. Ja, je haalt met een advocaat van PB BV (wel de van foute touwtjestrekkers in USA/GB “gegunde” macht, niet de Staat der Nederlanden) per definitie een Trojaans Paard binnen.

  Gezien de bedenkelijke advocateneed op “de koning” (en niet op de Grondwet) die i.c. wordt geacteerd door de “vreemd onderkoelde” -mogelijk/waarschijnlijk onherkend krankzinnige- kleinzoon van de volkomen klokje rond psychopathisch krankzinnige (aarts)SS’er, intrigant en hoogverrader PB.

  Het vertrouwen van MK zit er kennelijk diep ingebrand, aangezien hij het nog steeds over “de staat” heeft, waar PB BV bedoeld wordt.

  Psychopaten zijn heel praktisch ingesteld: De legitieme staat is, wie de sleutel van de wapenkast in handen heeft (al is het de grootste moordzuchtige gek en derhalve -tot op heden steeds zonder enige tegenkracht- onvermijdelijk steeds het internationale netwerk van zéér gewiekste ‘adapted compensated psychopaths’).

  Steeds eindigend in mishandeling/uitpersing tot op het bot en moord door overal psychopathisch (dat is anders!!!) aangewakkerde oorlogen……die op zich het (ondenkbare) DOEL van het psychopathische project op wereldschaal zijn: ‘Psychopaths WANT to make mothers weep’

Geef een reactie