BREAKING: EXCUSES VAN MICHA KAT AAN JORIS DEMMINK, ZO FAIR ZIJN WE GEWOON!

ALLE ‘FEITEN’ EN ‘GETUIGEN’ EN ‘STUKKEN’ DIE WIJZEN OP SCHULD VAN DEMMINK AAN KINDERMISBRUIK ZIJN FAKE EN OF VALS * NA DIEPGRAVEND ONDERZOEK DOOR HET OM IS ER NU GEEN RUIMTE MEER VOOR TWIJFEL * DUS MOET MICHA ZIJN EXCUSES AANBIEDEN AAN JORIS DEMMINK VOOR DE PARANOIA ‘HEKSENJACHT’ OP DE EX-SG VANUIT ZIJN SMERIGE EN RANCUNEUZE ‘COMPLOTTERS-HART’

[wp_ad_camp_1]

Demmink is het prominentste slachtoffer van Micha Kat, die de jacht ooit begon. Micha Kat werd bekend vanwege zijn website waarop hij ‘misstanden’ aan de kaak stelde. Zo zou volgens een getuige prins Johan Friso betrokken zijn bij de moord op Marianne Vaatstra. Hij wist ook dat Demmink schuldig was aan verkrachting en moord. Aldus Welingelichtekringen. Het is allemaal de schuld van Michaatje Kat zo constateert deze website terecht. Dat Micha Kat geloof hechtte aan (ondermeer) onder ede verklaringen van rechercheurs, aan series aangiftes van slachtoffers, aan een verklaring van Demmink zelf dat hij seks had met minderjarigen, aan documenten uit Turkije, aan een zaak die het AD van Demmink won over een kinderpooier, aan alle feiten en bewijzen over de rol van Demmink in de zaak-Baybasin, aan de verklaringen van de ‘gevangenisdirecteuren’, aan de verklaringen van tientallen mensen uit Den Haag die werkelijk alles meenden te weten over de handel en wandel van Demmink…… dat was allemaal onterecht en bewijst slechts dat Micha de titel van ‘journalist’ onwaardig is en terecht is geroyeerd door de NVJ! In plaats van op al die feiten, bewijzen en omstandigheden af te gaan had Micha moeten luisteren naar Justitie zelf en het OM! Dom, dom, dom!!! Wat heeft mij bezield? Hoe kan ik dit ooit nog goedmaken? Voor wie nog eens -in vogelvlucht- wil nalezen welke waanzin Micha in de loop der jaren over de heer mr. J. Demmink heeft verspreid wijzen wij op zijn krankzinnige en van A tot Z verzonnen en gelogen ‘rapport’ in het boek De Demmink Doofpot en op de serie Op Weg naar Van Well. Het beste wat Micha kan hopen is dat zijn Demmink-oevre later een plaats zal krijgen in de studies Rechten en Nederlands en aan de Scholen voor Journalistiek als het meest weerzinwekkende, het meest smadelijke en het meest malicieuze werk ooit door een mens geschreven.

5 Replies to “BREAKING: EXCUSES VAN MICHA KAT AAN JORIS DEMMINK, ZO FAIR ZIJN WE GEWOON!”

  1. Zo is het precies. Als Freisler of Van Delden of H.A.A.G. Vermeulen recht heeft gesproken, is de waarheid boven tafel.

    En als het OM niet wil vervolgen, is er niets aan het handje!

    Honderden getuigen tegen Bernhard, (heterdaad) ambtsedige verklaringen, lidmaatschapsbewijzen door Aalders boven tafel gekregen…….Er is niets, er was niets en er zal nooit wat zijn.

    Welkom in de democratische rechtsstaat PB BV, waar niemand boven de wet staat…..!

  2. excuses van Kat zijn totaalniks waard, na zijn foutje met Ton Hofstede had,hij 2 dagen later alweer een ander persoon onderworpen aan zijn bescheiden denkwijze. Lijkt me dat een redelijk mens leert van zijn grappen en grollen.

    overigens lijk me het voor heer Kat nog een lastige periode aan te komen bij opmerkingen aan het adres van Demmink, aangezien nu min of meer vast staat Demmink geen blaam betreft het beweerde. En dus in de toekomst hij dus beledigingen makkelijker kan aanpakken.

Geef een reactie