BREAKING: HAAGSE HOF BESCHERMDE RAADSHEER WABEKE EEN JAAR VOORDAT HIJ ZIJN FATALE LISA-ARREST WEES TEGEN PEDO-BESCHULDIGINGEN

EXTRA: DE WANHOPIGE DESPERADO WIM DANKBAAR KAN HET ZELFS ALS HIJ HET OVER DE ZAAK-LISA HEEFT WEER NIET NALATEN TE TRAPPEN EN TE SCHOPPEN NAAR MICHA * HIJ SMEEKT LISA-JOURNALISTE SANNE TERLINGEN VAN ARGOS: ‘LUISTER NIET MAAR MICHA! HIJ IS KNETTERGEK’ * EN DAT TERWIJL DANKBAAR VRIJWEL ALLES IN DE ZAAK-VAATSTRA HEEFT GESTOLEN VAN MICHA EN ERIC DONK EN OVER 4 DAGEN DE MICHA-CLAIM DIENT IN DE ENIGE ZAAK UIT DE GESCHIEDENIS WAARIN EEN JOURNALIST OOIT EEN CRIMINELE RECHTER HEEFT EXPOSED (VANAF 9:00, HOF ARNHEM)

EX-PRESIDENT LEENDERT VERHEIJ IS VOLLEDIG MEDEPLICHTIG AAN HET AFDEKKEN VAN BABY-MOORDENAARS DOOR ZIJN HOF * OOK ADVOCATE BENEDICTE FICQ IS MEDEPLICHTIG: ZIJ MOEST WABEKE EEN ‘AFTOCHT’ BIEDEN VIA DE TABAKSZAAK-HOAX

Op 5 maart 2014 kreegt de president van het Haagse gerechtshof, Leendert Verheij, van Micha Kat een serie gerichte vragen over zijn raadsheer Jan Wolter Wabeke. Hij reageerde daarop op 6 maart als door een wesp gestoken via het uitbrengen van een persbericht op rechtspraak.nl -een ongekende maatregel gezien de aard van de problematiek.


Dit ‘persbericht’ gaat elk begrip te boven en toont aan dat het beschermen van Wabeke vanuit ’s lands allerhoogte regionen afkomstig is -onze MP Mark Rutte, een van zijn beste vrienden. Hij was nodig voor het witwassen van de moordpartijen van de groep-Demmink.

Het bestuur van het gerechtshof Den Haag krijgt vragen over de positie van raadsmeer mr. J.W. Wabeke. Aanleiding is het feit dat op 5 maart jl. zijn naam is genoemd is een getuigenverhoor bij de rechtbank Midden-Nederland. Volgens een getuige -zo begrijpt het bestuur uit de media- had de politie in 1997 aanwijzingen dat drie hoofdofficieren van justitie (onder wie mr. Wabeke; zie de foto) waren betrokken bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. Het enkele feit dat over een lid van de rechterlijke macht een negatieve uitlating in de publiciteit komt, kan geen aanleiding vormen zijn positie ter discussie te stellen. Immers, zo zou ieder lid van de rechterlijke macht op elk moment ‘aangeschoten wild’ kunnen worden. Het bestuur ziet in de hem bekende omstandigheden van dit geval geen enkel aanknopingspunt voor enige maatregel tegen betrokkene. Reeds een dag na de vragen van Micha kwam het bestuur met dit ‘persbericht’ dat inmiddels is verwijderd van de site rechtspraak.nl maar we beschikken natuurlijk over screenshots (zie slider). Niet alleen uit de snelheid, maar ook uit de tekst zelf blijkt blinde paniek. ‘Het enkele feit’ dat een rechter wordt beschuldigd van het verkrachten en martelen van kids… ‘geen enkel aanknopingspunt’, ‘voor enige maatregel’… Kort nadat dit persbericht op het net kwam, in 2015, zou Wabeke -in strijd nota bene met zijn eigen toezeggingen geen pedo-zaken meer te zullen behandelen- met zijn fatele Lisa-arrest waarin hij een groep sado-pedofiele moordenaars onder wie zijn goede vriend Joris Demmink (hij houdt nog steeds vol ‘die ken ik niet’) witwaste. Ja mensen, wij doen slechts verslag. Tot slot: wij gaan Sanne Terlingen van Argos hier niet oproepen de rancuneuze desperado Wim Dankbaar te negeren. Van ons mag zij dat helemaal zelf weten. Kijk, dat is nou het verschil tussen een oplichter en totale amateur en een echte journalist.

Nadat Dankbaar zich eerst via intimidatie en agressie binnewerkte in het Vaatstra-onderzoek van Micha Kat en Eric Donk wist hij deze zaak volledig te verkloten door zijn onkunde. Vervolgens probeert hij zijn frustratie te kanaliseren door overal en tegen iedereen te gaan roepen dat Micha ‘knettergek’ is. Dit nadat hij ook nog eens naar de politie is gerend om aangifte te doen tegen Micha wegens ‘holocaustontkenning’ -waarvan Micha is vrijgesproken. Na negen jaar de ene na de andere ramp te hebben veroorzaakt voor zichzelf en anderen, mengt hij zich nu in de zaak-Lisa, ongetwijfeld weer met rampzalige gevolgen. Alsof er niets is gebeurd in de afgelopen 10 jaar, stuurde Wim mij vorige week doodleuk deze email:

4 Replies to “BREAKING: HAAGSE HOF BESCHERMDE RAADSHEER WABEKE EEN JAAR VOORDAT HIJ ZIJN FATALE LISA-ARREST WEES TEGEN PEDO-BESCHULDIGINGEN”

 1. Once succesfully (undetected as such) infiltrated in government, adapted compensated (highly intelligent, yet morally totally depraved) psychopaths form a *monolithic* and pure evil *proactive agressive* network of common collusions, extremely treacherous as these deviants are hidden behind a mesmerising/bewitching mask of sanity and directed *against* normal humanity. (DSR).

  In *any* society in this world, psychopathic individuals and some of the other deviant types create a ponerogenically active network of common collusions, partially estranged from the community of normal people… Their sense of honor bids them to cheat and revile that ‘other’ human world and its values at every opportunity.” (Lobaczewski e.a.)

 2. Voor psychopaten evt. met co-morbide “pedofilie” geldt 100% zeker:

  They seek, by any means necessary, to achieve positions in government where their dreams can be brought to fruition. (Lobaczewski e.a.)

 3. Ik heb een beschikking van het hof in Leeuwarden toegespeeld gekregen. Die is gewezen tegen een man die beklag deed over het niet beoordelen van een aangifte (tegen twee bij het Noord-Nederlandse drugs- en pedonetwerk betrokken justitieambtenaren: OvJ Pieter van R. en politiefunctionaris Rik C.).

  Twee getuigen, toen woonachtig in een dorp vlakbij de stad Groningen, hebben schriftelijk verklaard door hen onder druk te zijn gezet om niet voor aangever te getuigen. Die heeft informatie die hetzelfde teweeg kan brengen als in de zaak Lancee: toen rolden er vele koppen. Tot in Den Haag aan toe. Behalve die van Joris.

  Aangever had van de griffie van het hof in Leeuwarden begrepen dat hij samen met zijn advocaat welkom was om zijn beklag toe te lichten. Die uitnodiging bleef uit. En de beschikking waarin staat dat beide justitieambtenaren niet zullen worden vervolgd viel op zijn deurmat.

  Ook de voormalig raadsheer uit Groningen speelt weer een rol in deze zaak. Het zou om zijn bordeelbezoek in Noord-Nederland gaan, en belangrijker nog: zijn speciale wensen die ook tot zijn ontslag zouden hebben geleid.

  Rik C. mag wel uitkijken. Want wat als er weer delen van een lijk worden gevonden in één van zijn sporttassen?

Geef een reactie