BREAKING: HAAGSE HOF REAGEERT PER OMGAANDE ALS DOOR EEN ADDER GEBETEN

RECHTSPRAAK ZENDT OPNIEUW OORLOGSVERKLARING UIT AAN HET NEDERLANDSE VOLK: ‘WIJ STAAN VIERKANT ACHTER ONZE PEDOFIELEN!’

[wp_ad_camp_1]

Verweij, M.H. (Hof Den Haag) Today at 10:25 AM
To: drsmkat@yahoo.com

Geachte heer Kat,

Naar aanleiding van uw telefonisch verzoek van hedenmorgen bericht ik u namens de president het volgende.

Het bestuur heeft in 2014 een verklaring gepubliceerd naar aanleiding van vragen over de positie van mr. J.W. Wabeke. Die verklaring (hierna nogmaals weergegeven) geldt ook thans onverkort. In speculaties van uw kant over hetgeen een getuige mogelijk in de toekomst voor een rechter zal gaan verklaren ziet het bestuur geen aanknopingspunten voor een ander standpunt.

“Verklaring bestuur gerechtshof Den Haag inzake positie raadsheer

Het bestuur van het gerechtshof Den Haag krijgt vragen over de positie van raadsheer mr. J.W. Wabeke. Aanleiding is het feit dat op 5 maart jl. zijn naam is genoemd in een getuigenverhoor bij de rechtbank Midden-Nederland. Volgens een getuige – zo begrijpt het bestuur uit de media – had de politie in 1997 aanwijzingen dat drie hoofdofficieren van justitie (onder wie mr. Wabeke) betrokken waren bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. Het enkele feit dat over een lid van de rechterlijke macht een negatieve uitlating in de publiciteit komt, kan geen aanleiding vormen om zijn positie ter discussie te stellen. Immers, dan zou ieder lid van de rechterlijke macht op elk moment “aangeschoten wild” kunnen worden. Het bestuur ziet in de hem bekende omstandigheden van dit geval geen enkel aanknopingspunt voor enige maatregel jegens betrokkene.”

Met vriendelijke groet,

Drs. M.H. (Maartje) Verweij
Sr. Communicatieadviseur/persvoorlichter

6 Replies to “BREAKING: HAAGSE HOF REAGEERT PER OMGAANDE ALS DOOR EEN ADDER GEBETEN”

 1. “”HAAGSE HOF REAGEERT PER OMGAANDE ALS DOOR EEN ADDER GEBETEN”””

  nou dat valt nog wel mee, ze maken Kat alleen duidelijk dat ze op elke roddel ingaan, ook niet als dat door Kat extra wordt gepushed via allerlei zijweggetjes. Misschien moet Kat eens op de proppen komen met foto s van dode kinderen of lichaamsdelen ervan …………

 2. “”Het enkele feit dat over een lid van de rechterlijke macht een negatieve uitlating in de publiciteit komt, kan geen aanleiding vormen om zijn positie ter discussie te stellen. Immers, dan zou ieder lid van de rechterlijke macht op elk moment “aangeschoten wild” kunnen worden. Het bestuur ziet in de hem bekende omstandigheden van dit geval geen enkel aanknopingspunt voor enige maatregel jegens betrokkene.””””

  “”Nou dan moet heer Kat op zoek naar getuige die deze man inderdaad met kinderen aan het werk heft gezien””

  Aangezien de heer Kat niet over enig bewijs beschikt en ook geen getuigen van zijn daden houd het voor Kat op en mag hij zolang het geduld duurt dit person belasteren met afgehakte ledematen van kinderen en dat soort grappen en grollen.

  Met de mogelijkheid dat de belasterde persoon eens er keer genoeg van heeft en Kat aan zijn oortjes gaat trekken.

 3. Een normaal (qua ‘mindset’) en goed functionerend ambtenaar, zal een zaak waar hij eerder als lagere rechter bij betrokken is geweest herkennen en de fout deze opnieuw in hogere instantie bij hem onder te brengen (met wellicht iets van ontzetting of zelfs walging dat het administratief zo fout kan gaan) afwijzen.

  Dat hij die nogmaals zou behandelen is gewoon fundamenteel ondenkbaar en het is zijn wens dat nu een ander het stokje overneemt.

  Bij een psychopaat (altijd scherp als een roofdier) kenmerkend wel het eerste maar niet het tweede.
  Het is juist begeerlijk om te proberen ’to pull this of’.
  Bovendien is de wil van een psychopaat wet. In beroep gaan hoort daar eigenlijk niet bij.
  Mislukt dat ‘project’ hoogst eventueel, dan kan als vangnet o.a. gemakkelijk een menselijk “foutje” aan de ‘gullible fools’ worden gesuggereerd. Lukt altijd.
  Macht en controle horen immers uitsluitend in handen van de “Übermensch”, dus waarom niet.

  Zie je rond een persoon van diverse kanten en onafhankelijk van elkaar een reeks van o.a. dit soort (onwelriekende) incidenten, dan kan dat tezamen met andere specifieke informatie uit onverdachte bron, een INDICATIE voor intelligent verholen morele debiliteit/psychopathie vormen.
  Dit zou dan aanleiding moeten zijn om (wettelijk) GERICHT te TESTEN.

 4. “Het enkele feit dat over een lid van de rechterlijke macht een negatieve uitlating in de publiciteit komt, kan geen aanleiding vormen om zijn positie ter discussie te stellen. Immers, dan zou ieder lid van de rechterlijke macht op elk moment “aangeschoten wild” kunnen worden.”
  Nee, natuurlijk niet. Dat geldt voor gewone mensen alleen maar. In bedrijven, bij organisaties. Soms in de politiek, vooral als de “collega’s” iemand willen lozen (Henk Krol). Maar voor rechters gelden andere maatstaven.
  Gek eigenlijk. Als ze fouten maken zijn rechters, zeggen ze zelf tenminste, “net mensen,” maar als het op beloning en verschoning aankomt, maken ze aanspraak op een voorkeursbehandeling.
  En wij maar denken dat iedereen voor de wet gelijk was. Dat de domoor van een Willy met zijn importbruidje worden voorgetrokken, dat was bekend. Dat er andere regels gelden voor bankiers en andere megafraudeurs (de Zalmen en andere haaien) was ons ook bekend. Dat mohammedanen systematisch worden voorgetrokken en beschermd door politie en justitie, was ook bekend.
  Bijzonder dat de rechterlijke macht nu zelf een voorkeursbehandeling opeist.
  Deze week worden 4 en 5 mei gevierd.
  Waarom eigenlijk?

 5. Deze psychopaten acteren driedimensionaal als een monoliet.

  Ook “normaal” is daarbij dat bijv. H.A.A.G. Vermeulen in hoger beroep doodgemoedereerd een zaak gaat behandelen waar hij eerder in lagere instantie bij betrokken is geweest als rechter.

  Dit is geen “foutje”, maar het totale monolitische machtsdenken van de ‘alien mindset’.

  Uiteraard WEZENSVREEMD aan scheiding van staatsmacht. Dat is een dekmantel voor de ‘gullible fools’ die eraan willen geloven.

  Een “democratische seriemoordenaar” (of het psychische equivalent van seriemoord) BESTAAT NIET.

  WE MOETEN GAAN TESTEN EN UITNEMEN!!!

 6. “Het enkele feit dat een raadsheer kinderen verkracht en baby’s misbruikt alsmede het enkele feit dat een raadheer deelneemt aan sado-pedo-partys waar snuff movies worden opgenomen en kinderen worden vermoord alsmede het opnieuw enkele feit dat een rechter negatief in de media komt als gevolg van dit alles, kan voor het bestuur van het Hof geen aanleiding vormen voor enige maatregel tegen betrokkene”

Geef een reactie