BREAKING: HAAGSE ORDE VAN ADVOCATEN EXPOSED ALS CRIMINELE ORGANISATIE

ZOWEL ERWIN LENSINK ALS MICHA KAT RICHTTEN ZICH OP HETZELFDE MOMENT TOT DE HAAGSE ORDE MET HET VERZOEK HEN EEN ADVOCAAT TOE TE WIJZEN * IN HET GEVAL VAN LENSINK EIST DE ORDE ‘ONDERBOUWING’ [scan2] MAAR MICHA MOET VIJF ADVOCATEN OPVOEREN [2018-06-11 aan Kat dk ab] DIE OP SCHRIFT VERKLAREN HEM NIET TE WILLEN BIJSTAAN

In your face. De Nederlandse advocatuur is zo corrupt dat mensen als Micha en Erwin niet alleen geen enkele advocaat bereid vinden hen bij te staan in zaken tegen de Staat (Micha heeft via puur geluk Thijs Stapel zo ver kunnen krijgen het hoger beroep te doen in de zaak-Westenberg, maar die kan niet in cassatie gaan), maar zelfs dat de Nederlandse Orde van Advocaten hen via list en bedrog weigert advocaten toe te wijzen hetgeen ze verplicht zijn op basis van de wet! De Haagse deken De Knijff wringt zich in alle mogelijke corrupte bochten de misdaden van de Staat af te dekken en te beschermen en weigert Micha en Erwin dus zelfs de toegang tot onze ‘geheel onafhankelijke rechters’! Wat het gedrag van De Knijff in het geval van Micha helemaal krankzinnig maakt, is dat het in zijn zaak nota bene gaat om corrupte rechters, iets wat de Orde juist en bij uitstek aan het hart zou moeten gaan! Wat je ziet is dat de Haagse deken De Knijff compleet andere eisen stelt aan Micha en Erwin in de wetenschap dat ze daar nooit aan kunnen voldoen. De eis aan Micha verklaringen te overleggen van vijf advocaten die weigeren voor hem in cassatie te gaan inzake de Micha-claim is voorts helemaal misdadig omdat Micha in deze zaak reeds eerder een advocaat toegewezen heeft gekregen van de Orde: die horde zou dus reeds genomen moeten zijn. Nog misdadiger wordt het als we in ogenschouw nemen dat deze advocaat, Klaas Aantjes, door diezelfde Orde in de persoon van deep-stater Jan Loorbach via een geheime sideletter is geinstrueerd de zaak van Micha te saboteren! Dit is dan ook precies de reden van, dat Micha deken De Knijff thans heeft verzocht om toewijzing van een advocaat in een nieuwe zaak, namelijk in een aansprakelijkheidsstelling van de Orde wegens het saboteren van de Micha-claim! In deze zaak heeft Micha inmiddels wel de namen overlegd van vijf advocaten die hem weigeren bij te staan. Hieronder volgt een recente mailwisseling over deze zaak tussen Erwin en Micha:

On Friday, June 22, 2018, 6:49:02 PM GMT+1, GW Lensink wrote:

Beste Micha,

Hierbij voorlopig het laatste stuk, dat bewijst, dat ook de Orde van Advocaten in Den Haag volledig disfunctioneert en het op deze wijze wel heel gevoelig wordt voor corruptie door alleen de Deken van de Orde van Advocaten van Den Haag verantwoordelijk te laten zijn voor aanwijzing van advocaten bij een procedure tegen de Staat, waarbij dus burgers en advocaten in andere arrondissementen min of meer worden gediscrimineerd. Met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink

micha kat
To: GW Lensink
Cc: Bureau Haagse Orde Van Advocaten

Jun 23 at 6:08 AM

ja dank interessant!

Maar de schade die de staat jou heeft toegebracht is toch begonnen als gevolg van jouw waxine-actie (dat is wat ik een ‘bagatel-delict’ noem al is dat natuurlijk niet helemaal juist: het is wel degelijk een serieus delict, ik noem het alleen bagatel omdat het in geen verhouding staat tot de schade die jouw als gevolg van dit delict is toegebracht)

Opvallend is voorts dat van jou wordt geeist dat je jouw zaak onderbouwt met stukken, terwijl in mijn geval de barriere wordt opgeworpen dat ik VIJF advocaten moet opvoeren die op schrift verklaren dat ze mijn zaak niet willen aannemen! In mijn geval is deze feitelijke juridische onderbouwing geen enkel probleem omdat er namelijk een WINNEND arrest ligt van het Hof te Den Bosch!
Wat je dus ziet is dat de corrupte Haagse Orde zich in alle mogelijke bochten wringt onder de plicht uit te komen een advocaat toe te wijzen op de voet van art. 13 Aw. Dat is er dan ook precies de reden van dat ik deze Orde nu vraag mij een advocaat toe te wijzen in een zaak waarin ik de Orde zelf aansprakelijk stel voor de sabotage van mijn schadeclaim. Benieuwd welke kunstgrepen deken De Knijff gaat toepassen om zich daar onderuit te wurmen!

Ik cc deze mail aan de Haagse Orde

Alle goeds Erwin!

Micha Kat

7 Replies to “BREAKING: HAAGSE ORDE VAN ADVOCATEN EXPOSED ALS CRIMINELE ORGANISATIE”

 1. Zoals altijd met alle respect, maar dat waren ze toch al? Of is dit nu weer een nieuwe club die aan de lijst kan worden toegevoegd?

  Houd u het zelf nog wel bij met wie allemaal reeds is afgerekend?

 2. Hier zie je hoe psychopaten (moordrobots) onstuitbaar (o.a. op deze aard en wijze) op de normale mensheid blijven inhakken, sedert ze sinds “Dresden” de smaak goed te pakken hebben:

  https://russia-insider.com/en/politics/smart-bombs-make-wars-possible-and-take-heat-politicians-they-dont-save-lives/ri23893

  De weerzinwekkende rol van de (door psychopaten overgenomen MSM) hierbij wordt ook duidelijk zowel in het artikel als in deze reactie (overigens een grove understatement aangaande het werkelijke aantal horror-slachtoffers):

  …..the western media is just as complicit in the murder of 10s of thousands innocent civilians, because the western media is the one, who has parroted this silly myth of ‘precision’ weapons, until it was accepted as truth, …as the polls only too clearly show.

 3. Wat het gedrag van De Knijff in het geval van Micha helemaal krankzinnig maakt, is dat het in zijn zaak nota bene gaat om corrupte rechters, iets wat de Orde juist en bij uitstek aan het hart zou moeten gaan!
  ———————
  Ook in een (psycho)pathocratie (onder dekmantel van “gemanipuleerd vrije” verkiezingen), de natte droom van gecamoufleerde morele debielen als Donner en De Graaf???

 4. ‘Full blown’ (Psycho)pathocratie Prins Bernhard BV een criminele organisatie?

  Dat verzin je toch niet!

  Charmante en prettige mannen met een ‘soothing voice’ worden nota bene, onstuitbaar zoals het hoort, vice-voorzitter van de Prins Bernhard BV Raad van State.

  Niks mis mee, allemaal prima prima!

 5. Doe het gewoon op hun manier en niveau! Verzin gewoon 5 verklaringen. Bedoel er zijn advocaten actief die nog nooit een universiteit van binnen hebben gezien, dat moeten zij ook weten. Misschien zelfs rechters zonder diploma. Puur op pedo chantage of andere gestoorde praktijken zoals schandknaap die gewoon een baan krijgt bijvoorbeeld. En zij maar lachen.
  Verzin 5 verklaringen met verzonnen namen zoals Saskia Balzak, Ton Anus, Shirley Hotdog, Rukkende Rechter (RR) als naam.
  Als zij er dan achter komen dat nep is zegt je gewoon dat het per abuis tussen de brieven is gekomen zoals de advocaat van Holleeder gebruikte toen bleek dat hij brieven naar gevangenis smokkelde.
  Of een vormfout.
  Of geen herinneringen aan.
  Lensink zou ik dit niet aanraden maar omdat jij in Ierland zit.

  1. En dan verklaringen op niveau van Chris Klomp:
   Verklaring 1
   “Kat is gek hij hep gezeg dat rechter corrupt is dat kan HELEMAAL NIET, rechters zijn Goden op aarde kijk maar hoe laag ze straffen” 10 maanden celstraf voor iets zeggen. Kat moet in inrichting met spuit!!! Hij is gek! Uit het niets schrijft hij stukken op internet.
   Verklaring 2
   “Kat hep gezeg dat Gelauff miljard kinderen heeft misbruikt, dat kan helemaal niet, hyperbool bestaat niet, ken ik niet, 50 jaar gevangenisstraf en nooit meer een advocaat”
   Verklaring 3
   “Kat is gewoon verwerpelijk omdat hij tegen de staat en monarchie is en sta hem daarom niet bij”.
   Verklaring 4
   Kat is verwarde mannen ras en daarom 30 jaar cel, daarom geen bijstand”.
   Verklaring 5
   “Kat is gewoon een pauper en ik neem alleen zaken aan met zwart geld van boven de 20.000 euro per uur”

Geef een reactie