BREAKING: JARENLANGE STALKING DOOR MIVD STAAT NU VAST -EN DAT DEFENSIE DAAROVER LOOG; ZE KRIJGEN 2 WEKEN OM MET EEN AANBOD TE KOMEN

OVERAL TER WERELD STORTEN DE CRIMINELE DEEP STATE-REGERINGEN MET DONDEREND GERAAS IN ELKAAR EN WORDEN EXPOSED ALS PEDOFIELE EN CRIMINELE LEUGENAARS EN ENEMIES OF THEIR OWN PEOPLE * HET IS VOOR DE NEDERLANDSE OVERHEID ONMOGELIJK GEWORDEN NOG ERGENS DE WAARHEID OVER TE SPREKEN

10 Replies to “BREAKING: JARENLANGE STALKING DOOR MIVD STAAT NU VAST -EN DAT DEFENSIE DAAROVER LOOG; ZE KRIJGEN 2 WEKEN OM MET EEN AANBOD TE KOMEN”

 1. Want dit is natuurlijk wel het geval (en wie wil er nu erkennen dat hij op jeugdige leeftijd gerecruteerd, jarenlang de vijand, niet alleen van Nederland, maar van het menselijk geslacht heeft gediend):

  Recall here that the power of the paranoid characteropath lies in that they easily enslave less critical minds” (Lobaczewski, 162).

  Trauma victims, individuals with psychological deficiencies, and young people often fall into the category of ‘less critical minds’.

 2. Veel militairen trappen door normale ‘human weakness’ al jáááren in deze ‘rule by psychopaths’, schamen zich (indien door krachtiger derden hierop gewezen) voor deze zwakte en willen vervolgens (weer diezelfde zwakte: net doen of het allemaal niet waar is) op hetzelfde pad doorgaan……*richting hel*:

  —————————–
  Ideological Mask: The group’s stated goals are often at variance with its true nature. Colorful literature and humanitarian values often mask its true motivations. Take, for example, the disparity between the CIA’s stated goals, such as “Creating special, multidisciplinary centers to address such high-priority issues such as nonproliferation, counterterrorism, counterintelligence, international organized crime and narcotics trafficking, environment, and arms control intelligence”, and its widespread use of terrorism, torture, overthrowing democratically elected governments, installing foreign dictators, drug trafficking, arms smuggling, etc. Also, compare the public humanitarian front of the Anti-Defamation League with its sordid history of illegal domestic surveillance, character assassination, and collaboration with foreign spy organizations.

 3. Prins Bernhard BV (hoogverraderlijke SS/Abwehr naamgever van deze volledig op stoom gekomen psychopathocratie: Eertijds *geëerd* Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, zelfbenoemd) is natuurlijk niet de (gratis door de USA/GB) herstelde Staat der Nederlanden, zoals wij allen moeten geloven en zoals Micha kennelijk nog steeds gelooft.

  Natuurlijk kan die krijgsmacht, waar alle fatsoenlijke militairen/’warriors’ *voor NEDERLAND* allang (op een of andere manier) uit zijn verdreven, uitsluitend liegen.

  De vervangers conform Bernhards aanstellingsbeleid gaan natuurlijk niet zeggen: Wij zijn door een extreem (psychopathisch) verraderlijke bij de SS levenslang ingezworen buitenlandse (in *vreemde* krijgsdienst) psychopaat decennia lang volledig in de luren gelegd……en wij zijn het niet waard om ons nog langer Nederlands staatsburger, laat staan -militair te noemen.

  Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald….zou echter bij normale militairen gelden, maar bij de sedert 1945 binnengesluisde kippen zonder (morele) kop vermoedelijk niet…..of ik moet mij sterk vergissen.

   1. Nee ik ben niet veroordeeld voor het verspreiden van misleidende info maar veroordeeld voor smaad met showprocessen. Pedo’s hebben namelijk gratis toegang tot justitie en kunnen met vervalste prints keer op keer aangifte doen zoals bij de zaak Mondzorg Bedum van kinderneuker Dijkstra uit Bedum het geval was. Hij mag blij zijn dat hij niet met mijn broer te maken heeft want die heeft al eens pedo doodgeslagen.

    1. Koosliegtmaardoor: ‘Eerder heb ik u bericht dat er zeer serieuze misstanden waren met betrekking tot de kwaliteit van Mondzorg Bedum B.V. en de handelswijze van zowel [eiser sub 2] als [eiseres sub 3] . Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. [invullen datum] ben ik veroordeeld deze berichtgeving te rectificeren omdat deze mededelingen onjuist zijn. Via dit bericht corrigeer ik mijn eerdere onrechtmatige uitlatingen en verklaar ik hierdoor dat ik geen enkele aanwijzing heb om aan te nemen dat de kwaliteit van de door Mondzorg Bedum B.V. geleverde zorg en de handelswijze van zowel [eiser sub 2] als [eiseres sub 3] niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Voorts heb ik bericht dat er sprake is van een connectie met het pedofielennetwerk. Ook hiervoor bestaat geen enkele grond. Ik heb deze mededeling geplaatst zonder daar enige grond voor te hebben en met het enige doel de familie [eiser sub 2 en eiseres sub 3] daarmee te schaden.’

     1. ‘De beschuldigingen zijn volgens Mondzorg Noord c.s. onjuist en vinden geen steun in enig feitenmateriaal. Mondzorg Noord c.s. wordt door de beschuldigingen aangetast in haar eer en goede naam. Mondzorg Noord c.s. wordt beschuldigd van strafbare feiten, zoals onder andere valsheid in geschrifte, inbraak met een valse sleutel en computervredebreuk. [eiseres sub 3] wordt beschuldigd van het maken en aan de politie aanleveren van valse documenten. Bovendien worden [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] ervan beschuldigd “goede contacten” te hebben met de politie, het Openbaar Ministerie, justitie en “de gereformeerde taliban”. Daarnaast geeft [gedaagde] aan dat [eiser sub 2] een dief en fraudeur is. Ook de zoon van [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] wordt op de site vermeld, met vermelding van privacygevoelige gegevens. Voorts wordt door [gedaagde] zonder enig voorbehoud beweerd dat [eiser sub 2] “deel uitmaakt van het pedonetwerk”, pedofiel is en banden heeft met sekstoerisme. Voor Mondzorg Noord hebben de publicaties een direct nadelig effect gehad op het patiëntenbestand. De publicaties over [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] raakt hen diep en [eiser sub 2] ervaart als gevolg daarvan al twee jaar psychische klachten, aldus nog steeds Mondzorg Noord c.s. Het ergste vinden zij dat nu ook hun zoon in het blog voorkomt. De vordering strekt er onder meer toe – kort samengevat – dat de lasterlijke en smadelijke uitingen zo spoedig mogelijk worden verwijderd en verwijderd blijven, alsmede strekt de vordering tot rectificatie. Ter zitting is nader toegelicht dat de vordering “breed” moet worden gezien en dat onder “derden” de gezinsleden van [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] moeten worden verstaan.’

Geef een reactie