BREAKING: KONINKIJKE ONDERSCHEIDINGEN VOOR 2 VAN DE 5 LEDEN VAN AUDIT-COMMITTEE ING

ZOWEL ERIC BOYER DE LA GIRONDAY ALS HANS WIJERS KREGEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN TERWIJL ZE NU VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE GROOTSTE EN MEEST CRIMINELE ZWENDEL UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET NL-BEDRIJFSLEVEN * OOK LID VAN HET AUDIT-COMMITTEE IS EEN EX-TOPMAN VAN MCKINSEY, ROBERT REIBESTEIN * DE VOORZITTER LEERDE HET ZWENDELEN BIJ DE DEUTSCHE BANK, DE MEEST CRIMINELE BANK TER WERELD

NOG MEER CORPORATE GOVERNANCE-HORROR BIJ ING: BELANGENVERSTRENGELING VAN BALKENENDE DIE NOTA BENE ZITTING NAM IN DE RVC VAN ING ALS PARTNER VAN EXTERNE ACCOUNTANT EY WORDT VOLLEDIG ONTKEND * HOE GROOT MOETEN DE BELANGEN VOOR ING ZIJN OM BALKENENDE AAN ZICH TE BINDEN? * IS HIJ DE ‘INSURANCE POLICY’ DIE DE TOP UIT DE CEL MOET HOUDEN?

EN NOG IS DE ING-HORROR NIET OP: DE LAATSTE JAREN PROBEERDE DE TOP ZICHZELF OP STEEDS EXCESSIEVERE WIJZE TE VERRIJKEN! * MAART 2016: ING WIL BELONING COMMISSARISSEN FLINK VERHOGEN * MAART 2018: ING WILDE HET SALARIS VAN TOPMAN HAMERS MET 50% VERHOGEN * DE BANK MOEST DIT VOORSTEL INTREKKEN NA EEN STORM VAN KRITIEK


Achter de zoete propaganda van ING gaat een gitzwarte wereld schuil van leugens, criminaliteit, samenspanning met moorddadige dictators, intimidatie, witwassen en ongetwijfeld de meest krankzinnige perversiteiten

The Supervisory Board of ING Group is responsible for controlling management performance and advising the Executive Board. All Supervisory Board members, with the exception of not more than one person, shall qualify as independent as defined in the best practice provision III.2.2. of the Dutch Corporate Governance Code. Under this code, Eric Boyer de la Giroday is considered not being independent. Aldus de website van ING. Opvallend dat de Belgische edelman ‘niet onafhankelijk’ wordt genoemd. Hoezo? Maar veel erger is dat de Dutch Corporate Governace Code wordt geciteerd die voorschrijft dat slechts een lid van de RvC een belangenverstrengeling mag hebben terwijl dat er bij ING minimaal twee zijn. Jan Peter Balkenende heeft namelijk de zwaarste belangenverstrengeling denkbaar: hij dient zowel de belangen van ING als die van de controlerende externe (en volgens de regels ‘geheel onafhankelijke’) accountants van EY. En dat is een doodszonde gezien alle boekhoudschandalen van de laatste jaren! Waarom erkent ING deze belangenverstrengeling niet? Maar er is meer dat stinkt. Zoals de overgang van CEO Jan Hommen in 2014 naar KPMG. Twee jaar later werd KPMG benoemd als de nieuwe externe accountant ter vervanging van de criminelen van EY die verantwoordelijk zijn voor de fraude en de delicten. Een dergelijke wisseling van accountant door een bedrijf dat zwendelt is standaard, zo laten Micha Kat en Pieter Lakeman zien in het boek Boekhoudfraude. Immers: nu wordt de verantwoordelijkheid versnipperd, diffuus, en kunnen beide organisaties zich achter elkaar verschuilen. Natuurlijk, EY is de hoofd-verantwoordelijke doordat die club de handtekening zette onder de vervalste jaarrekeningen, maar die verantwoordelijkheid ‘drukt’ veel minder nu ze as we speak niet meer betrokken zijn bij ING.

2 Replies to “BREAKING: KONINKIJKE ONDERSCHEIDINGEN VOOR 2 VAN DE 5 LEDEN VAN AUDIT-COMMITTEE ING”

 1. Dat, gedreven door hun kernkrankzinnigheid, infiltreren DOOR PSYCHOPATEN van op dát moment (= ook reeds in de vroege Middeleeuwen) bestaande menselijke bestuursstructuren, gaat steeds zo (herkenning???):

  ———-
  …..infiltrate existing governments or exert their influence from “behind the scenes.” Bribery, blackmail, murder and similar terror tactics are used to achieve these ends.
  ———-

  Met dit heerlijke doel voor ogen:

  ———-
  psychopaths dream of a “happy” and “just” world where their depraved worldview is accepted as reality. They seek, *by any means “necessary”* (ONAANGEDAAN GAANDE OVER LIJKEN), to achieve positions in government where their dreams can be brought to fruition…..
  ———–
  Onvervolgbaar (door je eigen “O”M) er lustig op los roven, uitzuigen en moorden en alle ‘pure evil’ ongein meer…….

  Dat wíl je toch, als psychopaat!

 2. Ik dacht dat alleen koningen een koninklijke onderscheiding konden uitreiken.

  Nu de mannelijke lijn van de Oranjes stamt van “een roversbende van vader op zoon” (zoals vermeld in bisschoppelijke brieven van de prins-bisschop van Münster), in de vroege Middeleeuwen kennelijk onherkend als (kern)psychopaten, die op typisch onvoorstelbaar aalgladde en hondsbrutale wijze = driedimensionaal verraderlijk en ruggenstekend zich, ADEL “ECHTER DAN ECHT ACTEREND”, krankzinnig onstuitbaar, zich niet storend aan de standenmaatschappij en haar regels, wetten en gebruiken, en krankzinnig machinaal energiek op weg naar begeerde SOEVEREINE macht en controle, ILLEGAAL de adel heeft ingewurmd en niet (ook niet als bastaards zoals ze zelf, kennelijk ooit bij navraag vanuit de adel, ONBEWEZEN/ONBEWIJSBAAR zijn gaan beweren) van de Europese vorstelijke lijnen stammen, waardoor ze niet eens legitiem recht kunnen doen gelden op een ambtelijke/leenman graventitel, is het huwelijk met een (door Dillenburg uitgeplozen erf) dochter van het soeverein regerende huis van het mini-staatje Oranje (een vorstelijk geschenk van Karel de Grote aan een subliem militair, die de Keizer grote diensten had bewezen), waaraan de “Oranjes” van Nassi hun zogenaamde vorstelijke status dan hoogst bedenkelijk *zouden* ontlenen….:

  NULL AND VOID…..en daarmee iedere legitieme (!) aanspraak op soevereine status, waar ook in Europa.

Geef een reactie