BREAKING: MAANDAG ONDERHOUD MICHA MET ADVOCATEN-DEKEN HENDRIKSEN

ZIT ER NET ALS IN DE ZAAK-DEMMINK EINDELIJK SCHOT IN DE MICHA-ZAKEN? * HET KAN GEWOON NIET ANDERS OF DE ONGEKENDE TERREUR EN MANIPULATIES VAN DE ZWARTE MAFIA TEGEN MICHA MOETEN EENS OPHOUDEN EN WORDEN GEREDRESSEERD

[wp_ad_camp_1]

Heiloo, Gertine Nov 5 at 5:02 PM
To: ‘micha kat’

Geachte heer Kat,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek eerder vandaag probeerde ik u terug te bellen. Ik krijg u alleen niet aan te telefoon. Een belafspraak zou a.s. maandag 9 november a.s. om 14.00 uur schikken. Ik hoop dat deze datum en tijdstip u ook schikt. Mocht een en ander u niet schikken dan stel ik voor a.s. maandagochtend een nieuwe belafspraak in te plannen. Ik ben morgen niet op kantoor; vandaar.

Met vriendelijke groet,

Gertine Heiloo
secretaresse

In de aanloop naar dit gesprek stuurde Micha Hendriksen gisteren de navolgende email:

Geachte mevrouw Heiloo,

Juist voordat u mij gisteren belde en mailde met de mededeling dat er maandag ruimte is bij mr. Hendriksen voor een gesprek met mij, had ik mijn advocaat mr. Stapel een concept-brief gezonden voor een schrijven aan hem. Dit concept treft u hieronder aan. Ik meen dat dit van waarde is in relatie tot het onderhoud van komende maandag.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Amice,

Ik bericht u navolgend. Mijn client Micha Kat, u wel bekend, was meer dan tien jaar lang vaste medewerkers van Hat Advocatenblad en publiceerde ook in vrijwel alle andere landelijke media met grote regelmaat over de juridische wereld met een accent op de advocatuur.

Thans is client verwikkeld in de civiele claimzaak tegen ex-rechter Hans Westenberg en de Raad voor de Rechtspraak. Die laatste partij wordt door u bijgestaan. Client vraagt zich af waarom de NOVA een oud-medewerker die corruptie aantoont binnen de rechterlijke macht niet steunt, maar bestrijdt. Kunt u dat uitleggen? Is het geen belang van de NOVA dat rechters onpartijdig zijn en onafhankelijk?

Maar de grieven van client tegen de NOVA houden hier niet op. Hij heeft sterke aanwijzingen dat de Orde hem expliciet tegenwerkt in zijn zaak tegen genoemde partijen. Achter de schermen wel te verstaan. Stiekem.

Deze vermoedens zijn gebaseerd op de aanhoudende weigering van client’s advocaten daadwerkelijk voor hem op te treden zoals een advocaat dat betaamt. Twee gevallen springen er wat dat betreft uit:

Marjolein Vissers (destijds name partner van het kantoor Vissers & Moszkowicz te Utrecht) en Klaas Aantjes (Aantjes Zevenberg te Rijswijk).

Beide advocaten hebben dusdanige steken laten vallen en de belangen van client op dermate extreme en groteske wijze geschaad, dat het ondenkbaar is dat zij daarbij geen ‘rugdekking’ genoten van de NOVA. Deze ‘rugdekking’ komt op vebijsterende wijze aan het licht in de bescherming die de NOVA biedt aan Y. Moszkowicz die zelfs ongestraft (zowel strafrechtelijk al tuchtrechtelijk) eem moordaanlag kom plegen op de aanhangers van client.

Buitengewoon alarmerend in het licht van het bovenstaande is dat uw Orde client weigert toe te zeggen zijn advocaten thans in vrijheid hun werk te laten doen. Op een verzoek aan uw bureau in Den Haag dit op schrift te bevestigen kreeg client het volgende antwoord:

Geachte heer Kat,

Hierbij informeer ik u als volgt in reactie op onderstaande mail:

De deken van de Nederlandse orde van advocaten mengt zich in beginsel niet in zaken die advocaten behandelen namens hun cliënten.

Verder doet de NOvA nooit inhoudelijke uitspraken, noch neemt zij standpunten in over zaken die onder de rechter zijn.

Gezien bovenstaande gaan wij ervanuit dat wij hiermee onderstaande mail afdoende beantwoord hebben.

Op vragen over deze en soortgelijke zaken zullen wij in het vervolg verder geen reactie meer geven.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Barendregt

Mijn verzoek is thans aan u drieledig:

-Een garantie dat uw Orde de advocaten van client, waaronder ondergetekende, in vrijheid hun werk zal laten doen conform de gedragsregels

-Een verklaring voor het totale gebrek aan steun voor client als oud-medewerker een onthuller van grote misstanden binnen onze rechtstaat

-Uitleg over het niet-ingrijpen van de NOVA tegen Y. Moszkowicz en mogelijke geheime instructies die client’s advocaten zijdens de Orde hebben meegekregen.

Met vriendelijke groet,

T. Stapel

2 Replies to “BREAKING: MAANDAG ONDERHOUD MICHA MET ADVOCATEN-DEKEN HENDRIKSEN”

  1. “”Op vragen over deze en soortgelijke zaken zullen wij in het vervolg verder geen reactie meer geven. “”

    Dan kan je dat telefontje maandag wel laten zitten, althans dat bied je dan weer ruimte om weer eens ouderwets te gaan jengelen ……

  2. Bewijzen, bewijzen, bewijzen.

    Dat psychopathocratie PB BV (en een institutie zoals de PB BV OVA) dit, zeker in kritieke zaken voor PB BV en soms kennelijk ook voor de naargeestige aardigheid, proactief in achterkamertjes doet staat vast, maar is zoals steeds bij deze extreem glibberige aartsleugenaars lastig te bewijzen.

    En als je het bewijst: ‘Never mind, go on’ 2 + 2 = 5.

Geef een reactie