BREAKING: MICHA BERICHTTE IN 2000 ALS ENIGE OVER DE DOOR DE PEDO DEEP-STATE VERMOORDE TOPADVOCAAT DIRK VAN BINSBERGEN

DIRK VAN BINSBERGEN STUITTE ALS ADVOCAAT VAN POLITIEMAN RENE LANCEE OP HET MONSTERLIJKE MISBRUIK-NETWERK VAN DE PEDO DEEP-STATE EN MOEST DAT MET DE DOOD BEKOPEN * OOK DERK WIERSUM IS VERMOORD DOOR DE DEEP STATE NET ALS EVERT HINGST IN 2005 * SAMEN MET MATTHIJS KAAKS SCHREEF MICHA EEN UITGEBREID ARTIKEL OVER DIRK VAN BINSBERGEN IN ELSEVIER * ENKELE MAANDEN NA DE INTERVIEWS MET MICHA WERD DIRK VAN BINSBERGEN IN ZIJN SPORTWAGEN OPGEDREGD UIT HET VAN STARKENBORGH KANAAL IN GRONINGEN

HIERONDER EEN ARTIKEL OVER DEZE ZAAK DAT MICHA IN OKTOBER 2000 SCHREEF IN TROUW

Waar is Dirk van Binsbergen, de advocaat die landelijke bekendheid kreeg in de zaak-Lancee? Hij verdedigde de oud-politiechef van Schiermonnikoog die ten onrechte werd verdacht van incest. Voor wie de feiten van deze affaire nog voor ogen staan, wekt de verdwijning nauwelijks verbazing. Anderhalve maand is hij nu al spoorloos. Hoewel niet valt vast te stellen wat er met hem is gebeurd, kan de zaak-Lancee enig licht werpen op zijn curieuze verdwijning. Het gaat hier om de psychologische effecten van een jarenlang gevecht tegen de overheid. Ik sprak een halve dag met Van Binsbergen over zijn strijd om genoegdoening voor zijn cliënt, die zo bikkelhard werd gevoerd -reputaties van ministers en procureurs-generaal stonden op het spel- dat iedereen daar knotsgek van zou worden. De staat heeft bewust geprobeerd hem te ‘breken’. De strijd duurt van 26 augustus 1996, de dag dat het openbaar ministerie (OM) bekend maakt dat de vervolging wordt gestaakt, tot 29 april 1999, als het OM een excuusbrief schrijft. De minister van justitie meldt dat de staat Lancee 985000 gulden zal betalen. Het is voor de overheid cruciaal dat het bedrag onder de miljoen blijft, zo vertelt Van Binsbergen, omdat minister Korthals bang is dat hij anders moet aftreden. Dit soort argumenten bepalen het handelen van de overheid. Maar de staat gaat nog veel onmenselijker te werk. Zo wordt eindeloos geprobeerd de arbeidsongeschiktheid van Lancee aan te vechten. De ex-agent kon na de hele affaire toch best weer gewoon bij de politie aan het werk? Waar was het voor nodig over de brug te komen? Het is een enkel voorbeeld uit de lange Kafka-achtige psychologische oorlogsvoering waaraan de slechtste verliezer denkbaar, de overheid, Van Binsbergen blootstelt. Docters van Leeuwen, voorzitter van het college van procureurs-generaal, staat op het punt akkoord te gaan als hij ten val komt. Onder het ‘nieuwe regime’ meldt de toenmalige minister Sorgdrager de Kamer dat ‘50000 gulden meer dan genoeg is’. Van Binsbergen kan van voor af aan beginnen. Volgens hem is het akkoord dat Docters met Lancee wilde sluiten een cruciale factor geweest in zijn val. Steeds als een opening is gevonden, zakt de staat weer met het bedrag tot Van Binsbergen een breekijzer vindt: hij dreigt de sepots van de strafzaken tegen een hoofdofficier van justitie (wederrechtelijke vrijheidsberoving van Bianca Lancee) en een rechercheur van de Rijksrecherche (falsificatie van processen-verbaal) aan te vechten. Pas dan komt een overeenkomst in zicht. Maar de advocaat mag niet met de pers praten. Als hij daarna toch met mij spreekt, bedreigt de landsadvocaat hem nota bene met een tuchtklacht. Dergelijke staatsterreur kent meer slachtoffers, zoals Willem Oltmans of Fred Spijkers, de maatschappelijk werker bij de landmacht die in 1984 aan een weduwe moest vertellen dat haar man door eigen falen was geëxplodeerd terwijl bekend was dat het mijnentype niet deugde. Spijkers werd gek verklaard en pas in 1998 gerehabiliteerd. Ook Van Binsbergen is kapotgemaakt door een rancuneuze Big Brother die niet wil leren van zijn fouten.

Eén reactie op “BREAKING: MICHA BERICHTTE IN 2000 ALS ENIGE OVER DE DOOR DE PEDO DEEP-STATE VERMOORDE TOPADVOCAAT DIRK VAN BINSBERGEN”

  1. Best wel gek eigenlijk dat de een na de ander wordt vermoord door de pedo deep state, maar dat de enige echte en integere bestrijder van de pedo deep state Micha Kat met rust wordt gelaten. Het staat nu wel vast dat Kat in opdracht van de pedo deep state werkt. Dat verklaart ook de aanwezigheid van kinderporno op zijn site. BREKEND! WIJ DOEN ALLEEN MAAR VERSLAG!

Geef een reactie