BREAKING: MICHA BLAAST RECHTERLIJKE MACHT IN NEDERLAND OP

DE PRESIDENT VAN HET GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN VAN DER WINKEL GEDWONGEN TE REAGEREN OP VERWOESTENDE BRIEF VAN MICHA’S ADVOCAAT THIJS STAPEL OVER DE KRANKZINNIGE MANIPULATIES OP ZIJN GERECHT DOOR OUDERLING ABBINK * TEGELIJKERTIJD LOOPT DE CASSATIE * ANTWOORD TOEGEZEGD IN ‘DE TWEEDE HELFT VAN JULI’ * OP DE FRAUDE DOOR ABBINK IS GEEN NORMAAL ANTWOORD MOGELIJK

Het enige dat president Van der Winkel kan schrijven is fuck you, Micha Kat, voor jou gelden in dit land geen wetten en regels meer en rechters hoeven zich in jouw zaken nergens aan te houden en de wet niet toe te passen. De enige naar wie rechters als Abbink in jouw zaken moeten luisteren is Joris Demmink. Met vriendelijke groeten en veel succes verder, Van der Winkel. Als hij dat zou schrijven, zou hij tenminste nog eerlijk zijn. Maar dat is hij niet dus zal hij dat ook niet schrijven. Maar wat zal hij dan wel schrijven? Geachte heer Stapel, alles overwegende en na ampel beraad ben ik tot de conclusie gekomen dat het enkele feit dat de voorzitter opnames van de zitting van de heer Kat verbood en de Persrichtlijn naast zich neerlegde omdat dat ‘geen wet is’, alsmede het enkele feit dat hij weigerde de zaak inhoudelijk te behandelen, alsmede het opnieuw enkele feit dat hij twee keer is gewraakt, alsmede opnieuw het enkele feit dat hij u als advocaat voor leugenaar heeft uitgemaakt -volgens u onterecht- alsmede opnieuw het enkele feit dat de voorzitter heeft geweigerd een voor Kat zeer gunstig tussenvonnis te lezen en te honoreren, alsmede opnieuw het enkele feit dat de voorzitter vier eisen tot vrijspraak van het OM naast zich heeft neergelegd -al deze enkele feiten, aangevuld met de enkele feiten die hier mogelijk nog niet zijn genoemd, vormen geen enkele aanleiding de integriteit van de voorzitter en dat het Hof ter discussie te stellen. Sterker nog, ik heb uw brief inmiddels ter hand gedaan aan het OM -zulks in samenspraak met raadsheer Abbink- met het verzoek u en uw client Kat te vervolgen wegens smaad en laster en stalking en afdreiging en lidmaatschap van een criminele dan wel terroristische organisatie. Met vriendelijke groet, Van der Winkel. Gaat hij dat schrijven? Of gaat hij schrijven: Geachte heer Stapel. Het optreden van raadsheer Abbink kan inderdaad niet door de beugel. Uw client heeft geen eerlijke, onpartijdige en onafhankelijke rechters gekregen. Maar ik kan daar verder helaas weinig aan doen. Met vriendelijke groeten, Van der Winkel. Wat maakt het allemaal eigenlijk nog uit? Het hele systeem is toch al totaal kapot. Het vertrouwen in de rechtspraak is verwoest. De rechterlijke macht en het OM zijn smerige criminelen, verkrachters van het volk, slaven van de pedo- en plunder-elite, sadisten, weerzinwekkend laffe collaborateurs die niet ons respect, maar onze hoon en walging verdienen. To be continued.

5 Replies to “BREAKING: MICHA BLAAST RECHTERLIJKE MACHT IN NEDERLAND OP”

 1. “”de voorzitter opnames van de zitting van de heer Kat verbood en de Persrichtlijn naast zich neerlegde omdat dat ‘geen wet is’, “”

  ga maar es effe informeren op de website van het OM wat zijn daar melden over opnames.

  1. Er is hier al zoveel fanmail van het OM geplaatst daar kun je een bestseller van samenstellen. Het is een richtlijn dus moeten ze met een reden komen waarom ze afwijken en dat doen ze niet. Er staat niet in de richtlijn dat de rechter maar gewoon kan doen wat hem uitkomt.

 2. Micha Kat, voor jou gelden in dit land geen wetten en regels meer en rechters hoeven zich in jouw zaken nergens aan te houden en de wet niet toe te passen.

  ==============
  Vogelvrij om levend te cremeren, te smelten, te verpletteren en te shredderen tegelijkertijd, als de 1,2 miljoen zielen te Dresden…..zeg maar.

  En dat is nu precies waar (psychopathocratie) PB BV als vazalstaat van de USA/GB op is gebouwd.

Geef een reactie