BREAKING: MICHA KRIJGT ADVOCAAT DES KONINGS OP DE KNIEEN

NA HET INSCHAKELEN VAN DE DEKEN WEET ARNOLD CROISET VAN UCHELEN NIET HOE SNEL HIJ DE STUKKEN DIE BEWIJZEN DAT EX-RECHTER WESTENBERG EEN CORRUPTE CRIMINEEL IS NAAR MICHA’S ADVOCAAT MOET KRIJGEN * ZIJN DE STUKKEN COMPLEET? * MICHA WINT VOOR NEDERLAND EN DE RECHTSTAAT OP ALLE FRONTEN

[wp_ad_camp_1]

Arnold.CroisetVanUchelen@AllenOvery.com Today at 9:18 AM
To: drsmkat@yahoo.com deken@aova.nl
CC: orde@aova.nl hendriksen@vandoorne.com tongeren@tenholternoordam.nl redactie@advocatie.nl thijs.stapel@vvadvocaten.nl

Amice,

Omdat ik morgen voor een week naar China vertrek even een snelle reactie, waarbij ik de huidige advocaat van de heer Kat, Mr. Thijs Stapel, inkopieer.

De heer Westenberg was ingevolge het incidentele arrest, dat ik in cc bijvoeg, slechts verplicht de stukken over te leggen binnen twee weken na betekening daarvan. Hij heeft die betekening afgewacht omdat de heer Kat, naar ook uit het arrest blijkt, nog geen advocaat had gesteld bij het Hof Den Bosch (waarnaar de zaak was verwezen door het Hof Amsterdam). Het was dus op dat moment niet eens duidelijk of Kat de zaak door zou zetten.

Ik heb mij deze week, nadat ik mijn memorie van antwoord in de hoofdzaak bij het Hof Den Bosch had genomen, keurig (en onverplicht) gewend tot de vorige advocaat van de heer Kat, Mr. Bosscher, om hem te vragen of ik hem nog als diens advocaat moest beschouwen, zodat ik via hem de heer Kat een exemplaar van die memorie kon doen toekomen. Ik vernam toen pas dat Mr Stapel zijn nieuwe advocaat zou worden en zich zou stellen in de procedure. Die vroeg mij vervolgens om de stukken. Ik heb hem toen meegedeeld dat hij die zou krijgen en hij daarvoor het incidentele arrest niet zou hoeven betekenen, maar dat ik erg druk was en pas na terugkeer uit China die stukken zou kunnen verzamelen (wat uiteraard zorgvuldig moet gebeuren).

Gelet op de door de heer Kat daarover gecreëerde commotie heb ik dit nu toch gisteren maar gedaan, zodat iedereen zich verdere bemoeienissen met de kwestie kan besparen. De stukken zullen dus vandaag of morgen bij mr Stapel arriveren.

Met vriendelijke groet

Arnold R.J. Croiset van Uchelen | Partner
Allen & Overy LLP

Deze mail van de advocaat des konings kwam binnen een uur na het sturen van deze email door Micha:

From: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com] Sent: 23 October 2015 08:31
To: Deken
Cc: Amsterdamse Orde Van Advocaten; Croiset van Uchelen, Arnold:LT (AM); hendriksen@vandoorne.com; tongeren@tenholternoordam.nl; Redactie Advocatie.nl
Subject: Assistentie Amsterdamse deken gevraagd bij weigerachtige Westenberg-advocaat die uitspraak Gerechtshof saboteert

Geachte heer van Regteren Altena,

U bent bekend met de procedures-Westenberg. In de meest recente ontwikkeling heeft het Gerechtshof te Den Bosch Westenberg gevorderd binnen twee weken alle stukken te overleggen aan mijn advocaat die aantonen dat de ex-rechter een corrupte criminele leugenaar is.

Deze uitspraak is thans meer dan een maand oud en de advocaat van Westenberg, mr. A. Croiset van Uchelen, heeft mijn advocaat pas deze week laten weten de stukken te zullen gaan ‘verzamelen’. Deze vexatoire en arrogante handelswijze waarmee hij zijn wederpartij op bijna sadistische wijze schoffeert lijkt mij op zichzelf reeds klachtwaardig. Een aggraverende factor in dit hele verhaal is dat Croiset tevens de advocaat is van de koning. Blijkbaar meent hij op grond daarvan boven het tuchtrecht te zijn verheven.

Maar ik hou mijn tuchtklacht nog even tegen de borst. Ik kies thans voor een andere vorm en dat is mijn verzoek of u toezicht wilt houden op het zo spoedig mogelijk overdragen van voornoemde stukken door Croiset zoals de rechter heeft bevolen. Ik besef dat u hier in een lastige positie komt, daar de landelijk deken, de heer W. Hendriksen, samenspant met Croiset daar hij in de Westenberg-procedures de Raad voor de Rechtspraak representeert die zij aan zij optrekt met de criminele ex-rechter.

Ik heb er gezien de vexatoire houding van ’s konings advocaat geen enkel vertrouwen in dat Croiset het bevel van de rechter zal opvolgen en de stukken die zijn client noodlottig zullen worden zal overdragen. Wellicht zal hij een ‘selectie’ maken die zijn client niet of nauwelijks zal schaden. Mijn verzoek is of u erop wilt toezien dat Croiset alle stukken zoals bedoeld in het arrest overdraagt aan mijn advocaat mr. Stapel. En zulks uiteraard zo spoedig mogelijk daar Croiset de gestelde termijn reeds ongestraft meer dan heeft kunnen verdubbelen.

Gaarne vernemend,

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat

4 Replies to “BREAKING: MICHA KRIJGT ADVOCAAT DES KONINGS OP DE KNIEEN”

 1. Hier zal dus ook gelden dat proactief psychopathisch geweld ‘of sorts’ gemakkelijk kan worden afgedaan als menselijk foutje.

  ‘Turning tables around and making you the culprit’ = Kat maakt commotie en de redelijke goedheid zelve (Croiset van U.) heeft zich in alle bochten gewrongen om verdere (volstrekt onnodige en overdreven) trammelant te voorkomen. Een nobel trekje.

  Ga er maar aanstaan zonder psychopatentest.

 2. BREAKING: MICHA KRIJGT ADVOCAAT DES KONINGS OP DE KNIEEN ………….

  Lijkt mij toch duidelijk dat jij helemaal niet iemand op de knieeen krijgt, lijkt mij duidelijk dat er vanaf Kat zijn kant vaagheid is qua hoe en wat en daarom vertraging is ontstaan.

  Dus Kat loopt weer onrechtmatig op de grote trom te slaan

 3. LS, M.K.

  Hierboven omschreven is de gebruikelijke methode van de toga’s om HUN niet welgevoeglijke zaken te laten doodbloeden.
  Er zijn er maar weinig die het aankunnen/durven om door te zetten, terwijl zij in potentie een zaak hebben waarbij men op papier het recht aan zijn of haar zijde heeft en die gewonnen kan worden.

  Alleen bij tegenstand van formaat is er een kans van slagen, alleen omdat men nog grotere schade vreest.

  Zorgen maak ik mij om en dan denk ik aan: Alan Turing (hap uit de apple), Joyce Labruyre, dhr. en mevr.Janmaat, Fred de Brouwer, Pim Fortuyn, Theo v.Gogh, dit zijn zo maar een paar namen waarop het op deze wijze werd opgelost.

Geef een reactie