BREAKING: MICHA SLEEPT NVJ EN THOMAS BRUNING VOOR DE RECHTER

ONDERSTAANDE EMAIL IS DEZE MIDDAG VERSTUURD AAN THOMAS BRUNING VAN DE NVJ * WEERZINWEKKENDE CLUB VERRADERS EN COLLABORATEURS MAG NU AAN DE RECHTER GAAN UITLEGGEN WAAROM MICHA MOEST WORDEN ‘WEGGESNEDEN’ UIT HET LEDENBESTAND EN IN WIENS OPDRACHT DAT GEBEURDE

[wp_ad_camp_1]

Van: Thijs Stapel
Onderwerp: Antw.: Kat/ NVJ
Datum: 31 maart 2016 17:59:18 CEST
Aan: Thomas Bruning

Geachte heer Bruning,

In mijn e-mail aan u van 23 februari jl. deelde ik u mee dat het gezien de ontwikkelingen in het hoger beroep in de strafzaak tegen mijn cliënt Micha Kat geenszins zeker is of de veroordeling van cliënt in hoger beroep in stand zal blijven. Ik vroeg u dan ook of dat een reden was om het royement van cliënt als lid van uw vereniging terug te draaien. U antwoordde daarop dat er pas over ongedaanmaking van het royement kan worden gesproken nadat cliënt in hoger beroep daadwerkelijk zal zijn vrijgesproken.

De houding van de NvJ is voor cliënt volkomen onbegrijpelijk. Hij is ruim twintig jaar lid geweest en werd in 2011 van de ene op de andere dag geroyeerd, zonder dat hoor en wederhoor werden toegepast. Dankzij het feit dat zijn toenmalige advocaat de NvJ had gevraagd om cliënt tijdens een verenigingsraad van 13 november 2013 (ruim twee jaar later!) het woord te laten voeren over zijn royement, heeft cliënt daar inderdaad, zoals u schrijft, iets over kunnen zeggen, maar dat was nadat het besluit tot royement reeds was genomen en nadat door de NvJ kennelijk al was besloten dat cliënt, voorafgaand aan het nemen van het besluit tot royement, niet behoefde te worden gehoord over de voorgenomen beëindiging van zijn lidmaatschap.

Overigens vermeldt u in uw e-mail van 23 februari jl. nog altijd niet wat de precieze reden is geweest voor het royement. U schrijft dat royement volgens de statuten in bepaalde, in die statuten genoemde gevallen aan de orde kan zijn, maar u legt niet uit waarom cliënt, door zijn vermeende (en geenszins onherroepelijk vaststaande) handelen ten opzichte van journalist Bart Mos, in strijd met die statuten zou hebben gehandeld.

Kortom: aan het besluit tot royement kleven nogal wat gebreken en ik verzoek en – voorzover nodig – sommeer u dan ook mij uiterlijk binnen twee weken na vandaag mee te delen dat de NvJ het royement alsnog ongedaan zal maken en cliënt weer en met terugwerkende kracht als lid zal toelaten. Indien de NvJ daartoe niet bereid blijkt te zijn of indien binnen de gestelde termijn geen antwoord wordt ontvangen, zal ik de NvJ in rechte betrekken om op die manier alsnog te bewerkstelligen dat het royement van cliënt ongedaan wordt gemaakt.

Met belangstelling zie ik uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

8 Replies to “BREAKING: MICHA SLEEPT NVJ EN THOMAS BRUNING VOOR DE RECHTER”

 1. Advocaat Stapel is niet te benijden: http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/03/advocaat-thijs-stapel-dringt-zich-op.html

  Het is onmogelijk idioten van het slag van den Ham en Kat zinnig te verdedigen, dat geldt niet alleen voor de hopeloze rechtszaken die ze aanspannen maar ook omdat er absoluut niet met dit soort verwarde plottertjes valt samen te werken.
  Stapel is de zoveelste advocaat die zijn best doet voor Micha maar het is een kwestie van tijd dat die ook gedumpt wordt.

 2. “, want nadat de 2de en 1ste kamer een wet en/of besluit hebben aangenomen, dan wordt die wet en/of besluit vervolgens voorgelegd en aan de Raad van State en die heeft het laatste woord in deze…. En de polder dictator WA is sinds hij koning geworden is van de Lage Landen a/d Noordzee tevens de voorzitter van de Raad van State (RvS). Polder dictator WA heeft al sinds zijn achttiende zitting in de raad. Het is wettelijk vastgelegd dat het staatshoofd voorzitter is en de troonopvolg(st)er op zijn of haar achttiende zitting krijgt. pabloelcampecino | 01/03/2016 at 14:29 http://delangemars.nl/2016/02/15/zelfvoorzienend-russen-voorkomen-hongersnood-door-moestuinieren/

 3. Overigens Kat ……..als het om jouw persoontje gaat moeten andere organisaties, personen en andere passanten Kat met alle egards behandelen.

  Terwijl jij zelf al mensen op voorhand met aannamens hebt veroordeeld, liggen personen Kat in de weg aka ze volgen de grote leider niet.
  Gaan ze onder je racune hak blok.

  Overigens waarom voeg je nooit je fan mail toe van het OM,aangaande de behandling van de rechtzaak BartMos en de tot nu gevallen uitspraken.

 4. “” EN IN WIENS OPDRACHT DAT GEBEURDE “”

  Lijkt me sterk dat dit uit de demmink hoek komt, aangezien de NVJ zich eerder inzette voor de Turkse onderzoeksjournalist die bepaalde problematiek tegen kwam bij zijn werkzaamheden.

  Dus uiteindelijk een vreemd verhaal van Kat, aangezien de NVJ zich dus heeft ingezet, min of meer voor het anti Demmink kamp.

  Dus volgens Kat gaat Demmink zichzelf om zeep helpen???

  Terzijde het gaat de turkse journalist om de zaak ………

Geef een reactie