BREAKING: NA DE MICHA-CLAIM HANGT NU OOK DE BOLHAAR-CLAIM IN DE LUCHT

HIERONDER EEN CONCEPT-BRIEF AAN HERMAN BOLHAAR DIE MICHA VANOCHTEND MAILDE AAN ZIJN ADVOCAAT * HOE VER KAN EN MAG HET OM GAAN IN HET DEMONISEREN EN CRIMINALISEREN VAN VERDACHTEN VIA DE MSM * WAT HET OM NIET KAN BEREIKEN IN DE RECHTZAAL, DWINGT HET AF MET BEHULP VAN DE CORRUPTE EN COLLABORERENDE MSM

Geachte heer Bolhaar,

Recent is aan het licht gekomen dat uw vrouw de zuster is de NRC Handelsblad-justitie verslaggever Marcel Haenen. Deze familieband zou voor client op zichzelf van geen betekenis zijn als er niet sprake was van een serie feiten en omstandigheden die niet anders kunnen worden gekenschetst als uiterst alarmerend.

1. Marcel Haenen schrijft volstrekt eenzijdig tegen client waarbij hij lijkt te beschikken over ‘speciale bronnen’ binnen het OM. Dieptepunt in deze is wel het artikel van 19 januari 2013 waarin Haenen schrijft dat client is gearresteerd wegens ‘doodsbedreigingen’ aan een advocaat. Als bron geeft Haenen aan dat hij ‘deze informatie in opsporingskringen heeft vernomen’. Van een doodsbedreiging was geen sprake en client is vrijgesproken, hetgeen uiteraard niet door Haenen werd gemeld.

2. Uw OvJ Nicole Vogelenzang heeft op de dag dat client werd gearresteerd op Schiphol direct zowel Elsevier als de NOS op de hoogte gebracht zodat deze het ‘grote nieuws’ direct konden brengen. Het NOS deed dat zelfs als opening van het Radio 1 Journaal op die dag.

Het Haagse Hof heeft in een tussenarrest een onderzoek gelast naar deze samenspanning tussen het OM en de genoemde media.

3. Vast is komen te staan dat Peter R. de Vries wordt betaald door Justitie en het OM. De Vries heeft client een tijd lang bij voortduring belasterd op TV waarbij hij zelfs zo ver ging te zeggen dat client ‘in een dwangbuis moet worden afgevoerd naar een TBS-kliniek’. Wij stellen dat De Vries handelde in opdracht van het OM.

Duidelijk is dat hier sprake is van een patroon. Het lijkt erop dat het OM tegen client volledig inzet op ’trail by media’ en geen middel onbenut laat de reputatie van client te vernietigen. Dit is onrechtmatig; het OM dient de rechtzaal als poduim en arena te benutten en niet (op deze wijze) de media. Client wenst door het OM schadeloos te worden gesteld voor de geleden schade.

Hoogachtend,

T. Stapel

5 Replies to “BREAKING: NA DE MICHA-CLAIM HANGT NU OOK DE BOLHAAR-CLAIM IN DE LUCHT”

 1. En daar gaat Kat weer. Wat tot voor kort nog een veronderstelling was, namelijk dat Haenen een zus zou hebben die getrouwd was met Bolbaar, wordt nu ineens een feit. Niet dat Kat tussentijds daarover ook maar iets wijzer is geworden. Bestaat deze mr. Stapel eigenlijk wel, of voert Kat hem als alter ego op? De teksten komen volgens mij rechtstreeks uit de pen van Kat zelf.

 2. Het is nu niet meer “je suis Charlie” maar “je suis Paris”. Vreemd toch steeds dat terroristen nooit en burgers altijd door de NSA worden afgeluisterd.

 3. Het is allemaal gewoon niet waar.

  Ieder keihard bewijs (dat BH de bron was van Haenen) ontbreekt ook en zal altijd ontbreken.

  De rest is suggestie en ‘circumstantial’.

  Betalen doen we NOOOOOIT.

  Dit is zo amateuristisch richting psychopaten in een psychopathocratie als PB BV.

  Het hele perverse zootje, inclusief de collaborende homo- en heterofiel gestoorde grijze muizen, wordt er niet warm of koud van.

 4. En nu wachten we met spanning af of mr. Stapel deze concept-brief ook daadwerkelijk zal verzenden. Als hij het doet maakt hij zich als advocaat volkomen belachelijk, als hij het niet doet zal hij zijn cliënt verliezen en komt hij evenals een stoet van eerdere advocaten onder het lastervuur van gestoorde Mafkat te liggen.
  Een heus dilemma.
  Ik gok op het laatste.

Geef een reactie