BREAKING: NIEUWE TIJDBOM 13 MEI! VONNIS OUDERLING ABBINK IN MICHA-ZAAK LIGT AL KLAAR! DIT IS HET DEFINITIEVE EINDE

HAALT MICHA OPNIEUW ZIJN GELIJK? NOU DAT IS NOG ZWAK UITGEDRUKT * NEDERLANDSE RECHTSPRAAK IS AUGIAS-STAL VAN ZWENDEL, BEDROG EN CORRUPTIE * ALS IN DE ZAAK-HOLLEEDER DE VONNISSEN VAN TEVOREN DOOR JORIS DEMMINK ZIJN GESCHREVEN, IS DAT IN DE MICHA-ZAKEN ZEKER HET GEVAL * DE BEWIJZEN DAARVOOR STAPELEN ZICH NOG DAGELIJKS OP * WE KUNNEN DIRECT EEN WOB-PROCDURE STARTEN OM HET VONNIS OP TE VRAGEN

[wp_ad_camp_1]

NIEUWE INSTRUCTIE AAN ADVOCAAT STAPEL: EIS ONDERZOEK NAAR ‘INSTRUCTIES VAN HOGERHAND’ IN MICHA-ZAKEN * DE WIJZE WAAROP OUDERLING ABBINK HET VOOR MICHA ZO GUNSTIGE TUSSENVONNIS VAN HET HAAGSE HOF ‘WEGTOVERDE’ KAN ALLEEN ZIJN GEBEURD OP BEVEL VAN DEN HAAG/JORIS DEMMINK

Er is wel degelijk een relatie tussen de zaken-Holleeder en Demmink en dat is gisteren bewezen door het verbijsterende nieuws -dat nota bene door De Telegraaf werd gebracht- dat het hele Holleeder-Passage-proces een grote scam was/is! En die relatie is dat de zwarte mafia deze fake-processen gebruikte om naar buiten toe de indruk te wekken dat er ‘hard wordt opgetreden’ tegen ‘criminelen’ en dat Justitie ‘goed besig is’. Terwijl Justitie in werkelijkheid bezig is kinderen aan stukken te snijden en baby’s te verkrachten. Holleeder was dus de ‘facade’ waarachter deze weerzinwekkende delicten plaatsvonden. Deze facade is nu met donderend geraas ter aarde gestort en dat heeft weer verregaande consequenties voor de 13 mei-zaak van Micha. Bij deze instrueren we advocaat Stapel op de zitting een onderzoek te eisen naar ‘Haagse inmenging’ in de procedure. De verbijsterende ontwikkeling rond Willem Holleeder bevestigt namelijk precies wat Micha al jaren weet: al zijn zaken worden direct aangestuurd door Herman Bolhaar/Joris Demmink. Het belangrijkste bewijs daarvoor in de Ouderling-zaak is de wijze waarop het voor Micha zo gunstige tussenvonnis van het Haagse Hof -waarin een onderzoek werd gelast naar samenspanning tussen Gelauff en Demmink en Yehudi Moszkowicz, Marjolein Vissers en Rene Kiers onder ede moesten komen- van tafel werd gespeeld. Ouderling Abbink verscheurde dit tussenvonnis zelfs zonder het ooit te hebben willen inzien! De instructie aan Stapel ziet er nu zo uit:

1. Er komen mensen die opnames willen maken. Wordt dit verboden door de ouderling, moet je daar tegeningaan met de volgende argumenten:

-De persrichtlijn staat het maken van opnames toe; geen van de omstandigheden die opnames tegenhouden is hier aan de orde
-Het gaat hier om een zaak met grote nieuwswaarde
-De verdachte en eiser in hoger beroep is journalist
-Als in een strafzaak de verdachte zelf wil dat de zaak wordt vastgelegd, moet de rechter daarin meegaan
-Opnames zijn nodig om fouten en manipulaties van het college te kunnen vestleggen; in elke zaak van client komt dit voor
-Zelfs de Demmink-verhoren werden gefilmd; er is hier niemand aanwezig die zich tegen opnames verzet
-Het verbieden van opnames is eens te meer schandalig omdat het de stelling van client bewijst dat dit college alles wat client wil blind verbiedt zonder te kijken naar wetten en regels
-Geef ook aan dat de opnames van extra belang zijn omdat het client reeds is belet de zitting zelf bij te wonen. Als opnames worden verboden, wordt hem dus zelfs een compleet verslag van de zitting onthouden.
-Dat het verbieden van de opnames te verklaren is vanuit een oekaze van hogerhand alles wat client verzoek blind af te wijzen blijkt ook uit het feit dat het maken van opnames op zittingen van client de laatste jaren consequent wordt verboden; in de periode tot 2012 werd het wel toegestaan. Dit past naadloos bij de verharding van de kant van Justitie tegen client die ‘van hogerhand’ moet zijn besloten.

Persevereert de ouderling in het verbod: dan wraking en aangifte bij OM wegens ambtelijke corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Wijs de ouderling er daarbij op dat de kamer minister Van der Steur reeds direct bij aanvang van zijn ministerschap heeft opgedragen foute rechters harder aan te pakken. Einde zitting.

[wp_ad_camp_1]

2. De opnames zijn dus toegestaan. Dan komt de DNA-kaart.

-Het proces kan geen doorgang vinden zonder aanwezigheid van client
-De afwezigheid van client is het gevolg van de hetze van het OM tegen hem
-Het OM handelt onrechtmatig met de signalering van client ten behoeve van de DNA-afname; wij willen dit laten toetsen
-Het OM heeft de ‘DNA-truc’ uitgehaald met het doel client te kunnen beschuldigen van moord. Dit wordt bewezen door het feit dat het OM niet de moeite neemt het DNA af te nemen van 12.000 vaak zware criminelen, maar alles op alles zet het DNA van client te krijgen
-Ook wil het OM op deze wijze de aanwezigheid van client op de zitting tegenhouden en dat is crimineel
-De AG moet client een vrijgeleide garanderen zodat hij zijn eigen hoger beroep kan bijwonen.
-Ook in eerste aanleg werd de zaak reeds gesaboteerd door het OM voor client door hem maanden in voorarrest te houden waardoor hij de zaak niet kon voorbereiden
-Als de AG geen vrijgeleide biedt moet de Ouderling het OM niet-ontvankelijk verklaren wegens het beletten van de aanwezigheid van verdachte (of het OM dwingen tot het bieden van die vrijgeleide).
-Als de ouderling weigert het OM niet-ontvankelijk te verklaren of de vrijgeleide te gelasten: wraking en aangifte bij het OM. Einde zitting.

De beste uitkomst is dus dat er een nieuwe datum komt waarop ik naar de zitting kan komen zonder te worden vastgenomen voor de DNA-afname.

De andere uitkomst is de waking van de Ouderling en aangifte bij het OM.

3. In het (hypothetische?) geval dat de Ouderling het jou verbiedt hem te wraken (ik weet niet of dat kan) en doorgang van de zitting wil forceren zonder iets te hebben willen doen aan de verplichte DNA-afname, speel dan de ‘Holleeder-kaart’ uit en eis een onderzoek naar inmenging van hogerhand in de Micha-zaken en speciaal in de onderhavige zaak. Geef daarbij aan dat de wijze waarop de ouderling het Haagse tussenvonnis heeft behandeld een dergelijk onderzoek meer dan noodzakelijk maakt. De noodzaak van zo’n onderzoek blijkt ook uit de wijze waarop Micha is behandeld door zijn advocaten hetgeen ook manipulatie van hogerhand doet vermoeden. Eis dat de zaak wordt stopgezet in afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek. Wijst de ouderling dit opnieuw af, zeg dan tegen hem dat client jou opdracht heeft gegeven de zaal te verlaten voor nader overleg en dat aangifte zal volgen bij het OM. Einde zitting.

6 Replies to “BREAKING: NIEUWE TIJDBOM 13 MEI! VONNIS OUDERLING ABBINK IN MICHA-ZAAK LIGT AL KLAAR! DIT IS HET DEFINITIEVE EINDE”

 1. Yehudi Moszkowicz

  De Yehudi moszkowicz waar Kat handje klap mee deed, lijkt me toch wat vreemd dat je met die man in zee gaat als je punten kan scoren …. oftewel Kat is een rat en gaat desnoods over kinderlijken als hij er zelf beter van kan worden.

  En vervolgens maar mekkeren over Myra en koen voskuil in trend van een dubbelrol en dergelijke ………

  wie is hier nou gek

 2. De ‘alien mindset’ van ‘pure evil’ werkt op micro- (Micha e.v.a.), meso- en macro-niveau steeds ongeveer aldus:

  ———-
  In Washington’s view, any country with an independent policy is outside Washington’s umbrella and, therefore, is a threat.
  ———-

  En PB is dus in 1945 meteen onder de paraplu van de machtiger psychopaat (de ijskoude gruwelmoordenaars van zijn bakermat Dresden: psychopaten kennen geen zgn. object-liefde) gaan zitten.

  Dit is dus compleet foute boel!!!

 3. Micha gaat 13 mei een enorme zeperd halen en hij is de enige die dat niet ziet aankomen.

  Die Thijs Stapel moet overigens wel een masochist zijn, hij lijkt te genieten van de bevelen die Obersturmführer Micha hem toesnauwt. Wonderlijk, die man verliest elke geloofwaardigheid op die manier.

 4. PB BV zegt: ‘Never mind, go on’.

  Daarna veroordeling en signalering via Interpol.

  EHRM dito. Zit vol met (volmaakt gewetenloze, maar het tegendeel ACTERENDE) psychopaten.

  Bewijs: Een normaal mens wil onder die condities simpelweg geen ambt aanvaarden.

  In Burundi schijnt ook weer een psychopaat het tot president geschopt te hebben.

  Voorspelbaar resultaat: Lijkenbergen en rokende puinhopen. GRUWELIJK LEED, ONDERGANG.

Geef een reactie