BREAKING! OM VROEG OM VRIJSPRAAK MICHA VAN ALLE SMAAD: TEGEN FRITS VAN STRAELEN, GERLOF LEISTRA, YEHUDI EN ZIJN MOEDER EN FRITS HUFFHAGEL MAAR WERD OVERRULED DOOR DE OUDERLING

HET STAAT NU VAST: HET COLLEGE-ABBINK WERD VOLLEDIG AANGESTUURD DOOR JORIS DEMMINK * ADVOCAAT MICHA GAAT DE PRESIDENT VAN HET HOF ARNHEM-LEEUWARDEN AANSCHRIJVEN OVER DE CRIMINELE RECHTER ABBINK ALSMEDE HET MINISTERIE, DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK EN DE ORDE VAN ADVOCATEN

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep gerequireerd tot vrijspraak van de onder 5 primair, 8 primair, 10 primair en 12 primair (parketnummer 09-754191-11) tenlastegelegde feiten. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat uit het dossier niet volgt dat verdachte heeft geweten dat de tenlastegelegde feiten in strijd met de waarheid zijn.

Hier de wijze waarop Ouderling Abbink dit meent te kunnen pareren en Micha veroordeeld meent te kunnen houden wegens ‘smaad’:

Het hof overweegt als volgt. Het hof leidt in het bijzonder uit de door verdachte telkens gebezigde bewoordingen (WELKE??) in combinatie met de overige uit de bewijsmiddelen blijkende omstandigheden (WELKE??) af dat verdachte wist van de onwaarheid van de tenlastegelegde feit(en) (HOEZO ZOU IK WETEN VAN DE ‘ONWAARHEID VAN DE FEITEN’??). De enkele omstandigheid dat verdachte is overtuigd van hetgeen is gezegd, maakt niet dat geen sprake kan zijn van laster. Het hof acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder 5 primair, 8 primair, 10 primair en 12 primair (parketnummer 09-754191-11) tenlastegelegde feiten.

2 Replies to “BREAKING! OM VROEG OM VRIJSPRAAK MICHA VAN ALLE SMAAD: TEGEN FRITS VAN STRAELEN, GERLOF LEISTRA, YEHUDI EN ZIJN MOEDER EN FRITS HUFFHAGEL MAAR WERD OVERRULED DOOR DE OUDERLING”

 1. Ai ai ai…
  Laat ik het eens zó zeggen:
  Je ziet door de HOGE BOMEN het bos niet meer.
  In dat bos (met de wilde boze dieren) klinkt het toverachtige dromende sopraantje van het wonderschone meiske dat zingt over bruidegom en bruid en de postkoets.
  De koets heeft een probleem: die kan niet tussen de HOGE BOMEN door naar haar bruidegom.
  Deze zingt alsmaar “Suikerbossie ‘k wiljou hè…”

  Die HOGE BOMEN moesten maar eens doorgezaagd worden, nie?

Geef een reactie