BREAKING: OPTREDEN FRED TEEVEN ALS PEDO-GETUIGE HANGT NOG ALTIJD IN DE LUCHT

NAAST BART VAN WELL ZIJN ER NOG ANDERE SLACHTOFFERS VAN DEMMINK DIE MOGELIJK BAAT HEBBEN BIJ EEN OPTREDEN VAN FRED TEEVEN ONDER EDE * TEEVEN GING ZELF IN HOGER BEROEP TEGEN BESLUIT RECHTBANK * TERWIJL TON HOFSTEDE BEZIG IS MET ZIJN ‘JACHT OP DE PEDOJAGERS’ BRENGT DEZE SITE HET NIEUWS EN DE FEITEN

Van: “Benchaddour, S. (Hof Amsterdam)”
Datum: 8 september 2016 16:00:09 CEST
Aan: xxx
Onderwerp: uw e-mail van 29 augustus 2016

Geachte heer xxx,

Met betrekking tot uw vraag over de voortgang van het hoger beroep van F. Teeven bericht ik u het volgende.

De zaak is thans bij het gerechtshof aanhangig. Dit betekent dat op een nog nader te bepalen datum uitspraak in deze zaak zal worden gedaan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mw. S. Benchaddour
Senior Administratief Medewerker

Eén reactie op “BREAKING: OPTREDEN FRED TEEVEN ALS PEDO-GETUIGE HANGT NOG ALTIJD IN DE LUCHT”

  1. Wie denkt dat in psychopathocratie PB BV de rechtspraak iets kan betekenen, snapt er helemaal niets van of wil het niet snappen.

    Dit moet helemaal op de schop!

    ‘You can’t argue or bargain with psychopaths’

Geef een reactie