BREAKING: ORDE VAN ADVOCATEN COLLABOREERT MET CRIMINELE RECHTER -EN MET PED0-TOP JUSTITIE

EXTRA: AAN HET EINDE VAN DE ‘FATALE MAAND’ SEPTEMBER LEVENSGEVAARKIJKE ESCALATIE IN SYRIE-CONFLICT

NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN HEEFT NIETS GELEERD VAN DE COLLABORATIE MET DE NAZI’S IN DE TWEEDE WERELDOORLOG * DE KERNWAARDEN VAN DE RECHTSTAAT INTERESSEERT DE ORDE GEEN REET ZOLANG ER MAAR KAN WORDEN GEDECLAREERD * GEEN BEROEPSGROEP CORRUPTER EN LAFFER DAN ADVOCATEN

tongerenTo: Helpdesk
CC: Deken tongeren@tenholternoordam.nl Redactie Advocatie.nl Advocatenorde Info

geachte heer Van Tongeren (foto),

Het betreft hier geen ‘individuele zaken’ maar de toekomst van de Nederlandse rechtstaat. Ik verzoek u nogmaals niet dezelfde fout te maken als uw voorgangers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en op te komen voor de kernwaarden waarvoor we sedert hebben gestreden waaronder die van een rechtstaat niet de minste is.

[wp_ad_camp_1]

Alarmerend is dat de Orde op meerdere wijzen direct betrokken is bij de Westenberg-zaken aan de kant van Westenberg. Ik wijs u op onderstaand vonnis waarin uw voorganger als landelijk deken Hendriksen blijkt op te treden aan de kant van Westenberg. Met andere woorden; er is sprake van bewuste collaboratie zijdens de Orde met een criminele rechter. Dat is zeer ernstig.

Tevens heb ik aanwijzingen dat de Orde mijn advocaten in de Westenberg-zaak intimideert en belet mij werkelijk bij te staan. Dit is zo mogelijk nog ernstiger.

Ik vraag u om begrip voor de situatie waarin ik mij bevind ruim tien jaar na het uitbreken van het conflict met Westenberg. Ik kan Nederland niet meer in en er lopen thans vier strafzaken tegen mij die zijn gebaseerd op vervalste dossiers. Ik wijs u er tevens op dat ik meer dan 10 jaar lang vaste medewerker ben geweest van Het Advocatenblad zonder ook maar enig probleem of conflict.

Ik sommeer u thans mij te verklaren dat u mijn nieuwe advocaat Stapel niets in de weg zult leggen mij bij te staan en ervoor te zorgen dat ik krijg waar ik recht op heb. Dat de Orde weigert zich publiekelijk uit te spreken in de zaken-Westenberg en Demmink is betreurenswaardig, maar dat heb ik dan maar te accepteren.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

From: Helpdesk
To: micha kat
Sent: Tuesday, September 29, 2015 11:11 AM
Subject: RE: Corrupte en criminele rechter Hans Westenberg, art. 13 Aw

Geachte heer Kat,

Dank voor uw bericht. Goed te horen dat u een advocaat bereid heb gevonden u bij te staan.
Wat betreft uw verzoek aan de NOvA bericht ik u nogmaals dat de NOvA zich niet uitspreekt over individuele zaken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Sylvia Barendregt

———————————————
Nederlandse orde van advocaten
Sylvia Barendregt
Medewerker helpdesk
Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag
Postbus 30851, 2500 GW Den Haag
telefoon: +31 (0)70 – 335 35 35
s.barendregt@advocatenorde.nl
http://www.advocatenorde.nl

volg ons op Twitter via @advocatenorde of bezoek ons op LinkedIn, Facebook of Google+

Van: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com] Verzonden: dinsdag 29 september 2015 11:36
Aan: Helpdesk
CC: tongeren@tenholternoordam.nl; Deken ; Redactie Advocatie.nl
Onderwerp: Re: Corrupte en criminele rechter Hans Westenberg, art. 13 Aw

Geachte heer van Tongeren,

Bij deze bericht ik u dat ik inmiddels mr. T. Stapel bereid heb gevonden mij bij te staan in mijn claimzaak tegen Westenberg.

Ik herhaal mijn verzoek aan de Orde zich uit te spreken tegen corruptie in de rechterlijke macht onder verwijzing naar de zaken-Westenberg waarvan mijn zaak deel uitmaakt.

Tevens verzoek ik de Orde zich uit te spreken in de zaak-Demmink nu er onomstotelijk bewijs op tafel ligt dat de top van het Ministerie bestaat uit (zeden)criminelen. Beide zaken regarderen de advocatuur en de kwaliteit van onze rechtstaat zodanig, dat de Orde niet passief kan en mag blijven.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

8 Replies to “BREAKING: ORDE VAN ADVOCATEN COLLABOREERT MET CRIMINELE RECHTER -EN MET PED0-TOP JUSTITIE”

 1. Extreem naargeestig autoritair als in Ted Bundy’s necrofiele anale misbruik van de door hem eerst (op akelige wijze) vermoorde studentes……..

  Maar ook het psychische equivalent ervan maakt je machtig!!!

  Gewoon voor 160 miljoen Rembrands kopen van Rothschild op advies van Pechtold bijv. en tegelijkertijd het PGB van zwaar gehandicapten in chaos storten, stopzetten of helemaal uitkleden (zoals het de SS betaamt: Lebensunwertes Leben!!!).

  Machtiger kun je niet worden. Voor psychopaten is dit helemaal fris en helder.

  Alleen de omgeving ziet er, gek genoeg, een probleem in……ALS ze (overduidelijk…..kwartje gevallen) begrijoen wat er precies aan de hand is tenminste….

  Anders halen ze maar, “hersteld” van de schok, de schouders op als Henk Vredeling destijds en baggeren voort over hun korte levensweg….Io vivat…

 2. MK denkt geloof ik nog goudeerlijk en gemanipuleerd in de trant van: als ik in “Nederland” nu maar keihard bewijzen kan dat ik goed met guerilla-journalistiek bezig ben (en -aantoonbaar gezien de resultaten- ben geweest), hyperbolen gebruik enz. enz. dan zal het wel met een sisser aflopen allemaal.

  Maar…..niet in psychopathocratie PB BV of verschijnend voor Roland Freisler in de SS-staat……is helaas de praktijk (psychopaten zijn behalve extreem naargeestig autoritair enorm praktisch).

  Daarom moeten we proactief op deze onzichtbare doch rampzalig uitpakkende ABERRATIE gaan TESTEN EN (indien bingo) UITNEMEN.

  ANDERS IS HET EINDE ZOEK!

 3. ‘You can’t argue or bargain with psychopaths’

  Dus bewijs helpt ook niet.

  Aalders vond het ook ‘flabbergasting’ meen ik. Evenals eertijds MinDef Henk Vredeling Bernhards ijskoude opmerking t.a.v. zijn NL uniformverbod nogal diep verbijsterend vond…..voor een zuiver op de graat zijnde, levenslang ingezworen SS “verzetsführer te Londen” dan…….gekkenhuis.

  Of deze hooggeleerde heren in hun vak nu begrepen hebben dat ze tegen een ‘corporate adapted compensated psychopath’ stonden aan te lullen…..en dan compleet omvademend wat dit betekent…..???

  Maar ook een keurig ‘adapted compensated’ exemplaar met evt. adellijke achtergrond, is dus in de kern net zo volkomen “buitenaards” krankzinnig als Jimmy Savile of Ed Gein, dat blijkt maar weer.

  Zou brave kleinzoon Friso er wat van meegekregen hebben, dat (in zijn geval helaas) “de spuigaten begon uit te lopen”??

  1. LS, DSR,

   Iedereen kent wel de foto van PB in hotel “De Wereld” Wageningen waar hij zo te zien zit aangeschoven bij de delgatie van Foulkes Can. Blakowitz tijdens de ondertekening van de capitulatie van de Duitsers.

   Schijn bedriegt, dit was weer een van de vele propaganda foto’s die door het militaire P.R. bureau van de geallieerden op aanvraag van Nederlandse regering (…) moest worden gemaakt voor in de dagbladen.

   Maar weinigen weten dat PB helemaal niet vertrouwd werd door de geallieerden en hadden hun twijfels doch om politieke reden moest hij middels deze foto op het paard gehesen worden. De angst voor het communisme heeft daar aan bij gedragen.
   Duik maar eens in de “Velser Affaire”

 4. Overigens verzweeg Bernhard het niet alleen, hij bleef het (kenmerkend voor psychopaten, de optelsom van WARE krankzinnigheid) gewoon ontkennen -hoogst verbijsterend is dit telkens bij psychopaten- terwijl Aalders van het NIOD hem met de keiharde bewijzen om de oren sloeg.

 5. De goegemeente heeft daarbij de neiging om te zeggen dat je brave Wimlex toch niet kunt aanrekenen dat zijn grootvader Bernhard een ‘corporate psychopath’ en levenslang ingezworen (dit verzwijgende) SS’er was.

  Daarbij wordt behalve mogelijke genetische overdracht van de gruwelijk uitpakkende aberratie o.a. gemakshalve compleet over het hoofd gezien, dat kleinkinderen van keurige Nederlandse staatsburgers met een NORMALE ‘mindset’ (die, omdat ze voor het naoorlogse project van deze aartsverraderlijke sinistere griezel -misschien ooit- een beer op de weg zouden kunnen gaan vormen, door deze bewezen SS’er en zijn naoorlogse baatzuchtige trawanten met absurde valse beschuldigingen, de zaak -kenmerkend voor ‘pure evil’- ijskoud en verbijsterend gewoon -en onmogelijk- omdraaiend, de goot zijn ingetrapt en daar secuur zijn gehouden) door PB BV in het geniep (het psychische equivalent van) de hals wordt afgesneden.

  Doorgaand ‘as we speak’.

  Zoals het een verholen (onder dekmantel van “vrije” vekiezingen) psychopathocratie en ondergronds -in naargeestige samenspanning met de geallieerde gruwelslachters van Dresden- voortgezette SS-staat betaamt.

 6. Ze hebben (zonder zich achter de oren te krabben) de advocateneed afgelegd, niet op de grondwet, maar op de koning i.c. Van Amsberg Van Lippe Biesterfeld.

  Daarbij bersen, volgens vele deskundigen op het gebied van forensische psychologie, psychopaten aanzienlijk meer dan gemiddeld (zelfs meer dan bij de politie meen ik) in dat beroep rond.

  De “Orde” weet terdege van de 2 + 2 = 5 “staats”rechters, kenmerkend voor iedere dictatuur w.o. bijv. de SS-staat, uit de kuis verrotte kern waarvan Bernhard het “Oranje”huis is binnengesluisd, maar deze zogenoemde “ridders van de democratische rechtsstaat” zien daar kennelijk geen enkel probleem in, of houden zich gedekt en kiezen voor de Zilverlingen…..

Geef een reactie