BREAKING: PEDOFIELEN PLEGEN STAATSGREEP IN NEDERLAND; MICHA VRAAGT ASIEL AAN IN IJSLAND

NU DE LAASTE FASE IN DE SLUIPENDE STAATSGREEP DOOR DE PEDOFIELEN IS VOLBRACHT DOOR HET GEVEN VAN EEN KINDERVERKRACHTINGS-CARTE BLANCHE AAN JORIS DEMMINK, GAAT DE JUNTA ACHTER DE ‘COMPLOTDENKERS’ AAN EN ZAL ZE EEN VOOR EEN UITMOORDEN * NIEMAND IN MEDIA, POLITIEK OF WETENSCHAP STEUNT MICHA * HET IS PRECIES ZOALS DICK BERTS ZEGT IN HET BOVENSTE CITAAT OVER KAT * MICHA HEEFT GEEN TOEGANG TOT ADVOCATEN; THIJS STAPEL DOET NIETS CONCREETS VOOR MICHA

EXTRA! MORGEN OP YOUTUBE: MICHA DANKT GOD DAT ER EINDELIJK EEN EINDE KOMT AAN HET HETZE TEGEN DE EERBARE EN KWETSBARE HOMO JORIS DEMMINK * MORGEN OP VK: MICHA OVER DE WARE BETEKENIS VAN HET BOVEN DE WET STELLEN VAN JORIS DEMMINK

2 Replies to “BREAKING: PEDOFIELEN PLEGEN STAATSGREEP IN NEDERLAND; MICHA VRAAGT ASIEL AAN IN IJSLAND”

  1. Psychopaten zijn moreel debiel en daar zit geen verandering/verbetering/leren van “fouten” (op moreel terrein) in.
    Daarbij gaat de leugen altijd dieper, want denkt dr. Leo Adriaenssen zaliger nagedachtenis (67 jaar geworden, zijn overlijden in 2012 uitgebreid op het NOS journaal en dus bij iedereen bekend….), schrijver van onderstaand stukje nog, dat Van Nassau legitiem tot de hoogste Duitse adel behoorde, nu blijken ze zich daar psychopathisch hondsbrutaal -totaal niet van adel zijnde- ingeglibberd te hebben en vervolgens met driedimensionaal proactief geweld w.o. zgn. ‘erbschleichen’ kenmerkend over lijken omhoog gewerkt. Nu krijg je ongeciviliseerde en psychopathische (evt. met typische “pedofiele” comorbiditeit) “ambtenaren” van Prins Bernhard BV op je afgestuurd:

    Het terrorisme van Oranje

    Oranje wist tijdens de verschroeide-aardecampagnes precies wat hij deed. Hij wist dat hij gedeciviliseerde soldaten op de bevolking afstuurde. Hij wist wat de gevolgen zouden zijn. Omdat het niet primair zijn bedoeling was om de burgerbevolking uit te roeien, kan niet worden gesproken van genocide in de moderne volkenrechtelijke betekenis, hoewel de uitwerking van zijn militaire beleid wel degelijk genocidaal was. Het genocideverdrag van de Verenigde Naties (1948) is door Daniel Jonah Goldhagen bekritiseerd om de te restrictieve definitie van het begrip volkerenmoord. Hij stelt er het begrip eliminationisme tegenover: het uitschakelen van etnisch, religieus, politiek, geografisch of anderszins te definiëren bevolkingsgroepen met middelen die variëren van verdrijving tot uitroeiing. Het beste woord voor de oorlogsmisdaden van de familie van Oranje-Nassau in de meierij is echter holodomor (ook Oekraïense genocide genoemd). Dit Oekraïense woord staat voor opzettelijk opgewekte hongersnood en verwijst naar de maatregelen die het sovjetregime in 1932 en 1933 nam om in Oekraïne het verzet tegen de landbouwcollectivisatie te onderdrukken. Met zijn gewelddadige uithongeringspolitiek was Willem van Oranje een volwaardige voorganger van Stalin: hij terroriseerde de bevolking om zijn politieke doelen te bereiken. De verschroeide-aardecampagnes, mede door Oranje geëntameerd en georganiseerd, mede uitgevoerd door zijn zoon Maurits van Nassau en latere schoonzoon Philips van Hohenlohe (en in de zeventiende eeuw in het noorden van het huidige België voortgezet door zijn zoon Frederik Hendrik van Oranje), leidden tot uithongering van de meierijse plattelandsbevolking en een bevolkingsverlies van bijna 70 procent. Dat was geen collateral damage van het krijgsbedrijf, maar was een bewuste en tot in de finesse geplande campagne. De demografische gevolgen kon Oranje voorzien, maar dat weerhield hem er niet van de verwoesting van de regio uit te voeren. Van Crefeld zou hem een spelmaster noemen, maar volgens alle normen van humaniteit, recht en fatsoen was hij een oorlogsmisdadiger. Dat Willem van Oranje zich bewust was van zijn oorlogsmisdaden en daarover wist te zwijgen, werd duidelijk tijdens de militaire moord- en brandcampagne van 1583. Zijn toenaam De Zwijger is echter arbitrair. Minstens even passend zou het zijn hem Willem de Verschrikkelijke te dopen, zoals zijn tijd- en soortgenoot Iwan IV (1530-1584), eerste tsaar van Rusland.

Geef een reactie