BREAKING: PP-ELITE ZETTE CORRUPTE RECHTER IN BIJ KG TEGEN LOTERIJVERLIES

DE BART MOS-MAFIA MOET STEEDS GROVERE EN CRIMINELERE MIDDELEN INZETTEN OM DE SCHIJN VAN WINNEN TE KUNNEN OPHOUDEN

RECHTER GROENEVELD-STUBBE BOOG ZICH VORIG JAAR OVER EEN ZAAK MET HETZELFDE FEITEN-COMPLEX EN VONNISTE OOK TOEN TEN FAVEURE VAN DE STAATSLOTERIJ EN DE PP-ELITE * HET GING TOEN OVER ‘MATERIEEL HETZELFDE KG’ * DIT IS EXPLICIET VERBODEN VOLGENS DE LEIDRAAD ONPARTIJDIGHEID EN NEVENFUNCTIES

3.12. Eerdere bemoeienis met een zaak of met partijen
Aanbeveling 16
De rechter dient zich ervan bewust te zijn dat zijn onpartijdigheid ter discussie kan komen te staan vanwege zijn eerdere bemoeienis als rechter met een bepaalde zaak. Voorts kan de onpartijdigheid van de rechter worden beïnvloed indien hij herhaaldelijk zaken van eenzelfde procespartij behandelt.

8 Replies to “BREAKING: PP-ELITE ZETTE CORRUPTE RECHTER IN BIJ KG TEGEN LOTERIJVERLIES”

 1. Als hoernalistiek Nederland zich al voorbarig corrupt in zijn knuistjes verheugt Micha, dan weet toch ook jij heus wel hoe laat het is? Er is namelijk geen gevestigde orde slippendrager die voor wat zilverlingen daar bij het AD, zich dicht op het vuur & via fake nieuws verraderlijker dan Klomp aan hoerstitie verhoert?; BRON

 2. Micha,

  Had contact met KLOL via olympiczion email in 2012.(Makow)
  Heb gisteren geprobeerd.
  Werkt die mail nog?
  Zo niet,wat dan wel?
  Of stuur even een mail naar mijn box.
  Dank,and keep up the good work, they’re running out of time.

 3. Deze observatie van Burhoven-Jaspers z.n. is dan ook nog van toepassing binnen PB BV:

  ——————–
  Subjectief en onwelwillend

  Maar zelfs al leefden we in een ideaal land waar PG en hoge rechters volkomen integer zijn, dan nog is het klachtrecht zo geformuleerd dat je er in ieder geval in je eigen zaak niets mee opschiet. De Hoge Raad zelf verklaart in een brochure dat je alleen maar kunt klagen over de rechter voor zover dat in diens uitspraak niet tot uiting is gekomen. Als een rechter bijvoorbeeld, zoals bij Spijkers gebeurde, een belangrijke getuige kleineert en nauwelijks aan het woord laat (of beter nog: onverschillig geheel niet oproept…DSR), dan heet ook dat ‘rechterlijke beslissing’. Daarover kun je niet klagen.
  Desondanks diende Spijkers, toen de banden van Vermeulen met de overheid waren onthuld, een klacht in. Ten Kate wees de klacht af met als motivering dat er meer dan een jaar sinds de bewuste zitting verstreken was.

  ‘Een democratie is zo sterk als de mate van de openbaarheid die zij aankan.’

  Die termijn van een jaar staat nergens. Ten Kate hanteert een zelfbedachte termijn van een jaar. Dit is strijdig met de wet, die juist geen vaste, maar een “redelijke” termijn verlangt. Daar komt nog bij dat je pas kunt klagen wanneer er uitspraak gedaan is. Spijkers klaagde binnen een jaar na de uitspraak.
  In de hantering van het klachtrecht door Ten Kate zat dus een sterk subjectief en onwelwillend element. Dit laatste werd nog onderstreept door de houding die Ten Kate tegenover KN aannam. Gevraagd en nog eens aangemaand om een reactie, schreef de PG een geïrriteerde brief terug waarin hij KN de kritische “toonzetting” van de Vermeulen-artikelen verweet als ook het “construeren van een feitelijke grondslag”. Hij weigerde daarom inhoudelijk te reageren. Daarmee was het proces tegen Spijkers definitief gedekt.
  ———————–
  ‘You can’t argue or bargain with psychopaths’ die natuurlijk het toppunt van (krankzinnige) onwelwillendheid zijn.

 4. ……en ze betalen je evt. rechtzaken en je wettelijk pensioen wordt niet met een 2 + 2 = 5 (k..)smoes van je gestolen.

  Zo kankert dit soort verraad van binnen steeds verder voort…..’the Cicero way’.

 5. Bij psychopathocratie PB BV word je dan steeds maar bevorderd.

  Hoe meer ‘Untermenschen’ je in dienst van PB dood schiet, met brandende witte fosfor overgiet of anderszins afserveert (Gonsalves) des te waardevoller voor USA/GB vazalstaat PB BV je bent……logisch.

 6. In moreel opzicht ONverbeterlijke (psychopaten, moreel debiel, leren in dat opzicht uiteraard niets: ze ZIJN fout, maar maken geen menselijke fouten….dit wordt alleen voorgespiegeld om bijv. ergens mee weg te komen, indien het abjecte gedrag toch te veel is opgevallen) Vermeulen is topscorer op dit gebied en is ook al eens in een zaak van een mevr. De Haan (waarbij hij eerder betrokken was geweest en IJSKOUD in hoogste instantie weer mee aan de slag ging) met een ganzendonsje op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens:

  mr. H.A.A.G. Vermeulen, vice-president van de Centrale Raad van Beroep.

  Hij maakte in 1997 het ontslag van Fred Spijkers bij het ministerie van Defensie definitief. Het gedrag van de rechter leek zo partijdig ten gunste van de Landsadvocaat dat kranten er de volgende dag over schreven. Het had alle schijn van een politiek proces. Een jaar later kon KN in samenwerking met Dick Berts melden dat H.A.A.G. Vermeulen vanwege zijn vroegere functie bij Binnenlandse Zaken met allerlei personen uit het dossier Spijkers in verbinding had gestaan. Het harde bewijs dat Vermeulen politiek aangestuurd werd, is dan al niet meer nodig: de schijn was aanwezig. Volgens de wet had Vermeulen zich daarom moeten ‘verschonen’, zich terugtrekken en de zaak aan een andere rechter overlaten.

Geef een reactie