BREAKING: PROMOTOR JELLE VAN BUUREN ZIT MET JORIS DEMMINK IN HELSINKI-COMMITTEE

‘PLOTTOLOOG’ JELLE VAN BUUREN IS AL ONTMASKERD ALS ZWENDELAAR NOG VOORDAT ZIJN PARANIMFEN HUN ROKKOSTUUMS HEBBEN KUNNEN HUREN OM ZIJN ‘PLOTTERS-PROMOTIE’ LUISTER BIJ TE ZETTEN * ZIJN PROMOTOR EN COMPLOT-PROFESSOR EDWIN BAKKER ZIT SAMEN MET JORIS DEMMINK IN HET HELSINKI-COMMITTEE * ‘PROMOVENDUS’ VAN BUUREN PROBEERT IN ZIJN ‘PROEFSCHRIFT’ DE HELE ZAAK-DEMMINK TE REDUCEREN TOT EEN ‘COMPLOT-CONSTRUCTIE’ * NOG MEER ZWENDEL, FRAUDE, BEDROG EN PEDOFILIE OP DE MINERVA-UNIVERSITEIT VAN JORIS DEMMINK

De plotters-promotor van Jelle van Buuren en ’terrorisme-expert’ Edwin Bakker in beeld. Terwijl zijn ‘promovendus’ Van Buuren de zaak-Demmink probeert te reduceren tot een ‘complot-constructie’ zit hij zelf met Joris Demmink in het Helsinki-committee. We kunnen hier natuurlijk om lachen en grappen over maken, maar het is levensgevaarlijk. Deze frauduleuze waanzin onder de vaandel van ‘wetenschap’ moet ogenblikkelijk stoppen. Micha fungeert prominent in de plotters-disseratie van Van Buuren. In het Demmink-hoofdstuk wordt hij 40 keer genoemd maar niets is geverifieerd en er is op geen enkel moment contact met hem gezocht. Er staan dan ook tal van diffamerende fouten in het hoofdstuk zoals dat ik NRC Handelsblad ‘met ruzie zou hebben verlaten’ en dat ik ‘sinds 2009’ financiele ‘ondersteuning’ zou krijgen van de familie Poot. Deze ondersteuning begon al in 2002: een cruciale ‘fout’ van Van Buuren, want hij wil de leugen in stand houden dat ik door de familie Poot zou zijn ‘ingehuurd’ om de ‘complot-constructie’ tegen Demmink op te tuigen. De waarheid is precies omgekeerd: ik begon met mijn Demmink-onderzoek in 2007 en wist de familie Poot in 2009 aan boord te krijgen op basis van de kracht van mijn onderzoek en de onweerlegbaarheid van de feiten die ik kon presenteren. Precies het omgekeerde dus van wat Van Buuren probeert aannemelijk te maken. We gaan met onze advocaten overleggen wat we kunnen doen tegen de ‘wetenschappelijke’ zwendel van Van Buuren en Bakker.

3 Replies to “BREAKING: PROMOTOR JELLE VAN BUUREN ZIT MET JORIS DEMMINK IN HELSINKI-COMMITTEE”

  1. “”De waarheid is precies omgekeerd: ik begon met mijn Demmink-onderzoek in 2007 en wist de familie Poot in 2009 aan boord te krijgen op basis van de kracht van mijn onderzoek”” ”

    “”en dat ik ‘sinds 2009’ financiele ‘ondersteuning’ zou krijgen van de familie Poot. Deze ondersteuning begon al in 200″”

    dus je werkte al sinds 2002 voor de familie poot, en wist ze vervolgens in 2009 aan boord te krijgen …………… beetje vreemd verhaal!!!

    “”op basis van de kracht van mijn onderzoek en de onweerlegbaarheid van de feiten die ik kon presenteren”””

    welke onweerlegbare feiten mogen dat wel zijn???

Geef een reactie