BREAKING: RECHTER ZUURMOND IN MICHA CLAIM-KG BETAALD DOOR DE LANDSADVOCAAT

DE NACHTMERRIE VAN CRIMINELE EN CORRUPTE RECHTSPRAAK GAAT GEWOON DOOR * ZUURMOND ‘GASTSPREKER’ BIJ PELS RIJCKEN * OM DE CORRUPTE RECHTER WESTENBERG TE BESCHERMEN WORDEN OPNIEUW CORRUPTE RECHTERS INGEZET * VOORZIENINGENRECHTER ZUURMOND WORDT BETAALD DOOR PELS RIJCKEN & DROOGLEEVER FORTUYN, HET KANTOOR DAT…

… Primo: de gewraakte procedure namens Westenberg tegen Micha begon in 2004. Deze procedure was geheel gebaseerd op leugenachtige stukken. De betreffende advocaat van Pels, mr. Boukema, moest het kantoor met pek en veren door de achterdeur verlaten en werd… inderdaad! Rechter! Secundo: samen met het OM tegen Micha een strafrechterlijk complot beraamde door aangifte te doen wegens een ‘valse bommelding’. Vast is komen te staan dat daarbij een opname van Micha werd gemanipuleerd: op de band staat ‘er vliegen binnenkort brandbommem door jullie ramen’ en dat werd veranderd in ‘dan gooi ik binnenkort….’ Overigens is het helemaal niet mogelijk wat dan ook ‘naar binnen te gooien’ bij het kantoor omdat dat torenhoog is gevestigd in de gebouwen van Nieuw Babylon bij het Haagse CS. Tertio: de Raad voor de Rechtspraak bijstaat tegen Micha in de ‘andere helft’ van de Micha-claim die zich zowel richt tegen Westenberg ( a 500.000) als tegen de Raad voor de Rechtspraak (ook 500.000).

2 Replies to “BREAKING: RECHTER ZUURMOND IN MICHA CLAIM-KG BETAALD DOOR DE LANDSADVOCAAT”

  1. Overigens zou geheel Droogstoppels Fortuin, zoals ik de goudzoekers van Pels Rijcken noem, wegens herhaald grensoverschrijdend gedrag om Prins Bernhard BV koste wat kost de dans te doen ontspringen, allang van het tableau geschrapt moeten zijn.

    Dat dit ijskoud niet gebeurd, zegt zo’n beetje alles!

  2. Prins Bernhard BV is geen gewone criminele organisatie, maar een psychopathocratie.

    Van menselijke schaamte, berouw en inkeer t.a.v. het vals beschuldigen van normale burgers en het inbrengen van corrupte rechters die corrupte uitspraken doen, waaronder de weerzinwekkende “bewuste juridische dwalingen” absurd vér onder het niveau van een tot rechter opgeleid afgestudeerd jurist met jarenlange ervaring, kan dus totaal geen sprake zijn, aangezien dit vanuit de ‘pure evil alien mindset’ proactief (!) agressief (!) geschiedt en het geen menselijke slordigheden of fouten betreft (hetgeen de normale mens vaak moeilijk kan- of botweg weigert te geloven).

    Dit (uit de optelsom van ware- ofwel kern-krankzinnigheid voortkomend) gedrag kan het beste als het psychische equivalent van moord beschouwd worden en kan bij het slachtoffer dusdanige psychische/emotionele schade veroorzaken, dat “zelfmoord” (meer dan eens!) het gevolg is.

Geef een reactie