BREAKING: RECHTERS-MAFIA WEIGERT MICHA EEN AANBOD TE DOEN EN WIL DE ‘ZAAK UITVECHTEN’

OP 28 MAART BEGINT HET PROCES ALLER PROCESSEN VAN MICHA TEGEN DE ZWARTE MAFIA DIE HEM AL 13 JAAR LANG OP ONRECHTMATIGE WIJZE TERRORISEERT EN GIGANTISCHE SCHADE HEEFT BEROKKEND DIE DOOR LETSELSCHADE-ADVOCAAT KLAAS AANTJES IS BEREKEND OP 1 MILJOEN EURO

KRANKZINNIGE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK EN LIEGENDE RECHTER HANS WESTENBERG LATEN DE MICHA-CLAIM GEWOON VOORKOMEN BIJ HET HOF TE DEN BOSCH, EEN ZAAK DIE ZE NU ZEKER GAAN VERLIEZEN NA HET ARREST IN DE ZAAK VAN HUGO SMIT

[wp_ad_camp_1]

Geachte heer Kat,

In uw mail van 14 februari jl. verzocht u mij een aanbod te doen voor de schade die u stelt te hebben geleden. Zoals u weet is uw vordering door de rechtbank Den Haag bij vonnis van 19 februari 2014 afgewezen. Gezien de door de rechtbank gehanteerde argumenten zie ik geen reden aan u een aanbod te doen voor een schadevergoeding.

Met betrekking tot het door u ingestelde hoger beroep is het aan het gerechtshof ’s Hertogenbosch om daar over te oordelen.

Met vriendelijke groet,
Mr. F.C. Bakker
Voorzitter

3 Replies to “BREAKING: RECHTERS-MAFIA WEIGERT MICHA EEN AANBOD TE DOEN EN WIL DE ‘ZAAK UITVECHTEN’”

  1. ‘You can’t argue or bargain with psychopaths’ en bij de “PB BV onafhankelijke rechter” krijg je altijd een 2 + 2 = 5 uitspraak, als het psychopathisch netwerk serieus in het geding komt of (evt. in de verte ooit) zou kunnen komen.

    Laat dus maar gewoon voorkomen (anders altijd zo lieflijk vóór mediation en minnelijke schikking, veiligheidsgordels en “bij twijfel niet inhalen”), ze spelen een thuiswedstrijd.

Geef een reactie