BREAKING UPDATE MAFIA-ADVOCAAT YEHUDI M! DEKEN UTRECHT: ‘HET PLEGEN VAN EEN MOORDAANSLAG IS IN HET GEVAL VAN MOSZKOWICZ TUCHTRECHTELIJK NIET VERWIJTBAAR’

DE UTRECHTSE DEKEN BAS LE LARGE NEEMT NIET EENS TE MOEITE DE UITGEBREIDE BRIEF VAN THIJS STAPEL OVER DE KWESTIE-MOSZKOWICZ ZELF TE BEANTWOORDEN * ALS MOSZKOWICZ BINNENKORT WEER EEN MOORDAANSLAG PLEEGT EN DE DEKEN HEEFT GEWEIGERD IN TE GRIJPEN BIJ KENNISNAME VAN DE EERSTE MOORDAANSLAG, WAT DAN? * IN DE RECHTZAAK VAN MICHA TEGEN MOSZKOWICZ KOMT DE MISDADIGE ROL VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN UITGEBREID AAN DE ORDE

Geachte heer Stapel, geachte confrère,

Hedenmorgen heb ik geprobeerd om telefonisch contact met u te hebben om de negatieve beslissing van de deken toe te lichten, hetgeen niet gelukt is maar ik heb uw voicemail ingesproken. Ik richt mij per e-mail tot u(w cliënt de heer M. Kat).

Aan u bevestig ik de ontvangst van uw namens uw cliënt de heer Kat (hierna: uw cliënt) ingediende verzoek om bemiddeling (met bijlagen) van 12 juli 2020, zulks in de (civielrechtelijke) kwestie tussen confrère mr. Y. Moszkowicz en uw cliënt. Het namens uw cliënt ingediende verzoek heb ik vervolgens besproken met de deken. Ik bericht u als volgt.

In de kern genomen is het verzoek van uw cliënt gericht op civielrechtelijke aspecten en richt het verzoek zich niet op enig tuchtrechtelijk verwijtbaar handeling en/of nalaten. Daarnaast is het verzoek niet gericht op een geschil tussen advocaten als zodanig en betreft het dus niet een bemiddelingsverzoek in de zin van artikel 35 lid 2 van de Advocatenwet.

Ik begrijp uit de stukken dat in december 2013/begin 2014 in het kader van een klacht van uw cliënt tegen mr. Moszkowicz door de voormalige deken mr. Böhmer een vaststellingsovereenkomst is opgemaakt en ondertekend (ten aanzien van civielrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke zaken die partijen verdeeld hield). Ergens in de maand juli 2018 heeft mr. Moszkowicz de vaststellingsovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden en heeft hij in de maand juni 2019 op grond van een vonnis in kort geding uit 2012 executoriaal derdenbeslag laten leggen ten laste van uw cliënt, zo begrijp ik uit de stukken.

Uw cliënt wenst door middel van een ‘bemiddeling’ door de deken opheffing door mr. Moszkowicz van het gelegde executoriaal beslag te laten realiseren. Dat betekent dat de deken een oordeel zou moeten geven over de (on)juistheid van de buitengerechtelijke ontbinding van de vaststellingsovereenkomst, over de (on)juistheid van het gelegde executoriaal derdenbeslag en over het feit of de betekening van het beslag wel op een juiste wijze is geschied. Deze civielrechtelijke aspecten horen volgens de deken thuis bij de civiele rechter (al dan niet in een kort geding/executiegeding). Dit klemt temeer, omdat uw cliënt van mening is dat zijn (voormalige) publicaties gericht tegen mr. Moszkowicz niet een executoriaal beslag rechtvaardigt.

De deken is dan ook van mening dat hij niet bevoegd is om bedoelde ‘bemiddeling’ te doen, aangezien deze feiten en omstandigheden thuishoren bij de civiele rechter. Er zijn derhalve geen (tuchtrechtelijke) aanknopingspunten om een bemiddeling tussen uw cliënt en mr. Moszkowicz op te starten. Uiteraard staat het uw cliënt vrij om een klacht tegen mr. Moszkowicz in te dienen.

Gelet op het voorgaande zal ik het dossier dan ook sluiten en archiveren.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens de deken,

De heer mr. H.W.M. van den Heiligenberg
Advocaat / Stafjurist

Orde van Advocaten Midden-Nederland
Hieronymusplantsoen 12
3512 KV Utrecht
Tel.: 030 – 234 38 19
Fax.: 030 – 234 34 25
KvK.: 69587485

4 Replies to “BREAKING UPDATE MAFIA-ADVOCAAT YEHUDI M! DEKEN UTRECHT: ‘HET PLEGEN VAN EEN MOORDAANSLAG IS IN HET GEVAL VAN MOSZKOWICZ TUCHTRECHTELIJK NIET VERWIJTBAAR’”

 1. Een morele debiel is de weerzinwekkendste gore, ruggenstekende gladde, kern-krankzinnige viespeuk…..VERRADERLIJK achter een charmerend/betoverend masker van geestelijke gezondheid en (MORELE…jawel…) superioriteit.

  Ik zou je vizier maar toeklappen.

 2. Dit zien psychopaten van het kaliber Prins Bernhard graag (psychopaten moet je uiteraard niet met open vizier bestrijden….Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan inzicht….):

  WIJ PATRIOTS ZIJN OOK TE EERLIJK EN STRIJDEN MET OPEN VIZIER… WE ZIJN NIET OPGEWASSEN TEGEN DE INTENS SMERIGE EN ACHTERBAKSE BRAINWASH- INFILTRATIE- PROPAGANDA- TERREUR- INTIMIDATIE-TAKTIEKEN VAN DE NWO..

 3. IN DE RECHTZAAK VAN MICHA TEGEN MOSZKOWICZ KOMT DE MISDADIGE ROL VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN UITGEBREID AAN DE ORDE

  Dat zal niet op de voorpagina van De Telegraaf of het AD of op Teletekst komen, zo valt te voorzien.

 4. “Nadat Moszkowicz die ontbinding had aangekondigd, heeft Kat onmiddellijk zijn verontschuldigingen aangebodenen gezegd dat het niet meer zou gebeuren.”

  Kat heeft met deze excuses indirect schuld bekend aan mr. Moszkowicz. Niet heel slim van zijn advocaat mr. Stapel om deze passage in de brief op te nemen dus.

  Kat probeerde dit trucje eerder toe te passen na de doodsbedreiging aan Bart Mos. “Sorry Bart, het ging per ongeluk, ik zal het niet meer doen! Geen aangifte doen alsjeblieft!” Ook toen tevergeefs: Mos deed aangifte en Kat werd veroordeeld tot zeven dagen celstraf. Het was een makkelijk klusje voor de rechter: de schuldbekentenis van Kat stond netjes op geluidsband.

  En het doorzichtige trucje van Kat zal ook nu niet werken: Moszkowicz is een professional die zijn zaakjes zeer goed op orde heeft – eerder al trok hij Wim Dankbaar financieel volledig leeg. Kat daarentegen is een talentloze nobody die zich door zijn emoties en de waan van de dag laat leiden, zoals iedere dag weer blijkt.

  Heel aardig van Moszkowicz trouwens om u vier jaar de tijd te geven om tot inkeer te komen en u toch aan de overeenkomst te houden. Heel terecht ook dat Moszkowicz werk maakte van de beslaglegging op het moment dat duidelijk werd dat er wellicht iets bij u te halen zou kunnen gaan zijn. Je moet wel een heel slechte advocaat zijn om dat niet te doen.

  Die vermeende doodslag van Moszkowicz op u en uw aanhangers is natuurlijk een hilarische farce. U bent uit bravoure demonstratief voor zijn auto gaan staan en Moszkowicz is om u heen gereden. U weet dat, Moszkowicz weet dat, iedereen weet dat.

  Bidden en smeken gaan u niet meer redden, heer Kat. Die schuld van € 402.000 is en blijft gewoon staan. Wellicht wordt deze nog enkele tienduizenden euro’s lager als over een paar jaar de schadevergoeding van Westenberg, waarop Moszkowicz inmiddels beslag heeft gelegd, erop in mindering wordt gebracht. En de eventuele erfenissen na het overlijden van uw ouders zullen ook naar Moszkowicz gaan. Hij zal er riant van op vakantie naar Noord-Ierland kunnen.

Geef een reactie