BREAKING UPDATES MICHA-CLAIM: GESPREK MET STAPEL, GIGA-OVERWINNING CHIPSHOL OOK WINST VOOR MICHA EN MUCH MORE

IN 2020 GAAT MICHA DE HELE CORRUPTE, SMERIGE EN CRIMINELE BEERPUT VAN DE NEDERLANDSE PEDO-RECHTSPRAAK OPRUIMEN TEN BATE VAN HET NEDERLANDSE VOLK EN DE RECHTSTAAT * STEUN HEM DAARBIJ! EERLIJKE RECHTSPRAAK IS IN IEDERS BELANG! * WARRIOR MICHA STAAT TEGENOVER DE ADVOCAAT DES KONINGS EN DE HOOGSTE EN DIEPSTE MACHTEN VAN DE HAAGSE SWAMP * LUISTER HIER NAAR HET GESPREK MET THIJS STAPEL [09 Jan 2020 13:48]

Hier de backgrounds over de overwinning van Chipshol op de Schiphol/Westenberg/Kalbfleisch/Grapperhaus-mafia. Het gaat hier om een zogeheten schadestaat-procedure waarin onderwerp van geschil de hoogte van de aan Chipshol te betalen schadevergoeding is. In een eerdere procedure werd reeds door het Hoge Raad bepaald dat LVLN onrechtmatig handelde en schadeplichtig is -precies zoals de HR heeft bepaald inzake Westenberg jegens Micha. Het goede nieuws voor Chipshol is dat het vonnis ‘uitvoerbaar is bij voorraad’ hetgeen betekent dat LVLN de 19 mio direct moet overmaken. Dat melden de corrupte media natuurlijk niet. Tot slot: in het telefoongesprek met Stapel komt ook de traunatische zaak aan de orde van de griffier/klokkenluider die de corruptie op de Haagse rechtbank in een brief doorspeelde aan een journalist. Deze journalist was Stan de Jong van Nieuwe Revu die kort daarvoor een coververhaal had geschreven met als kop ‘de liegend rechter’. Dat verhaal was voor de griffier de reden de info door te spelen aan Stan de Jong. De Jong is sedert dermate geintimideerd en gestalkt door de squads dat hij zijn journalistieke loopbaan heeft moeten beeindigen. Gemeld kan ook nog worden dat de griffier door de president van de rechtbank, Hofhuis, met de dood werd bedreigd. Haar werd te verstaan gegeven dat zij ‘onder een tram zou kunnen komen’ als gevolg van haar acties. Dit is dus de mafia waartegen Micha met Thijs Stapel strijdt.

4 Replies to “BREAKING UPDATES MICHA-CLAIM: GESPREK MET STAPEL, GIGA-OVERWINNING CHIPSHOL OOK WINST VOOR MICHA EN MUCH MORE”

  1. Als ze een bodemprocedure aanspannen (en dat zal wel, PB BV heeft alle tijd, macht en controle) heb je aan die 19 miljoen uitvoerbaar bij voorraad ook niets…..

  2. Dat geld interessert ze weinig. De belastingbetaler draait ervoor op, niet de kleinzoon van PB himself.

    Dan zou de zaak pas kritiek worden……

Geef een reactie