BREAKING: VIRUSWAANZIN EN CAFE WELTSCHMERTZ TOCH CONTROLLED OPPOSITION?

BIJ WELTSCHMERTZ LAG NIET ALLEEN EEN VETO OP MICHA KAT, MAAR OOK OP ALLE ANDERE TRUTH-SEEKERS DIE HET ESTABLISHMENT SERIEUS BEDREIGDEN ZOALS WIM DANKBAAR EN MARIA VAN BOEKELEN VAN WEARECHANGE

2 Replies to “BREAKING: VIRUSWAANZIN EN CAFE WELTSCHMERTZ TOCH CONTROLLED OPPOSITION?”

 1. Ook is in een psychopathocratie KENMERKEND een glansrol weggelegd voor de MSM.

  Voorzien van open-minded (natuurlijk niet in de zin van, laffe, heikneuterig bekrompen/eng sexueel immorele, door begeerte gedreven) verslaggevers, wordt nog eens wakker en pittig extra toezicht gehouden op handelen en nalaten van “de staat” en eventueel MISBRUIK (zoals de geschiedenis ons leert, is dit helaas geheel niet uit te sluiten en heeft meestal bijzonder slecht uitpakkende consequenties) van de staatsmacht, bijv. het buitensluiten van alles en iedereen die niet (pure) evil of een omkoopbare meeloper is, wordt onmiddellijk en bijzonder stevig aan de kaak gesteld.

 2. De psychopathocratie Prins Bernhard BV is een groot voorstander van de Trias Politica, strikte en scheiding der (in alle opzichten onafhankelijke en elkaar kritisch beschouwende) staatsmachten.

  Net als elke psychopathocratie!

  Daarom is het geen verholen SS-staat, die kenmerkend TEGENOVER het volk staat, maar een échte democratie.

  Ook échte oppositie wordt dus van harte verwelkomd……in iedere psychopathocratie!

  Dit (democratie) is geen ‘mask of sanity’ als psychopaten de tent hebben overgenomen !!!

Geef een reactie