BRIEF AANGIFTE WEGENS MEINEED TEGEN BART MOS

MOGEN DE MSM EN HUN ‘JOURNALISTEN’ STRAFFELOOS DELICTEN PLEGEN ALS ZE SAMEN MET JUSTITIE OP ‘JODENJACHT’ GAAN NAAR DE VIJANDEN VAN HET ‘SYSTEEM’?

Aangifte B. Mos, brief aan OvJ:

Edelachtbare Heer/ Vrouwe,

Namens mijn cliënt Micha Kat doe ik hierbij aangifte van meineed, gepleegd door journalist B. (Bart) Mos tijdens diens verhoor als getuige tijdens de terechtzitting van een strafzaak tegen cliënt op 6 oktober jl. bij het gerechtshof te Amsterdam.

De heer Mos heeft zich naar de overtuiging van cliënt aan meineed strafbaar gemaakt toen hij in strijd met de waarheid verklaarde dat zijn werkgever De Telegraaf het hem had afgeraden om aangifte tegen cliënt te doen vanwege doodsbedreiging. De waarheid is dat deze aangifte tot stand is gekomen in nauw overleg met De Telegraaf. De Telegraaf en Kat zijn al sinds 2008 verwikkeld in felle conflicten. De aangifte van ‘doodsbedreiging’ is het zoveelste middel dat door de krant is ingezet om cliënt ten benadelen en zijn eer en goede naam aan te tasten.

Cliënt beschikt over bewijs voor deze gang van zaken in de vorm van een opname van een telefoongesprek met het aan De Telegraaf gelieerde PR-bureau Sparrow & Partners. In dit gesprek zegt directeur J. Sparrow -die voor De Telegraaf optreedt- dat ‘De Telegraaf een klacht tegen Kat heeft ingediend’. Hier wordt gedoeld op de aangifte door Mos.

Voorts is komen vast te staan dat de advocaat, die Mos bij de aangifte en tijdens de verschillende terechtzittingen en het getuigenverhoor bijstond, mr A. Verbruggen, wordt betaald door De Telegraaf, welke krant hem kennelijk ook de opdracht heeft gegeven om Mos bij te staan in zijn acties tegen cliënt.

Hierbij verzoek ik u over te gaan tot vervolging van de heer Mos en mij op de hoogte te houden van uw bevindingen.

Met vriendelijke groet,

T.J. Stapel

7 Replies to “BRIEF AANGIFTE WEGENS MEINEED TEGEN BART MOS”

 1. Kansloze aangifte Katje Miauw. Met die schadeclaim van een miljoen gaat het ook al niks worden.

  Misschien aan Haring, Revolutionair en een waanzinnige Ing.Blanco een donatie vragen voor het vermaak en het podiumpje dat je ze hier biedt?

  Er staat je een lange donkere en trieste decembermaand in Killarney te wachten ….

 2. welke krant hem kennelijk ook de opdracht heeft gegeven om Mos bij te staan in zijn acties tegen client.

  Schijnbaar heeft Mos een betere werkgever, Mos heeft heeft de dreigingen en grappen en grollen van Kat besproken en heeft in nauw overleg met de directie zijn standpunt voor gedragen en vroeg de directie was hun beeld hierbij was.
  Deze stonden niet achter de aangifte, maar ondanks hun keuze wel steun toegezegd middels rechtshulp.

  En hebben een advocaat voor Mos geregeld, en daar heeft Kat dan Satanische opnames van kunnen bemachtigen

  heeft spion vd H dit voor je geript met zijn camcorder, very sneaky met gleufhoed op en lange jas.

  Spion vd H zal wel denken die Kat moet ik warm houden, aangezien Kat nogal eens voor sinterklaas spelt en iedereen 1000 den euro s bedeeld om een te verbouwen, een invalide kind te helpen enz enz enz sinterklaas is er niks bij.

  Ik denk dat vd H voor het grote geld gaat, aangezien Kat al voor de tweede keer miljoen op tafel denkt te slepen ………….

  Zoals de NVJ Micha Ka destijds ook hebben gesteund met 5000 euro inzake westenberg. Alleen is het niet altijd feest voor katj het NVJ

  den advocaat Stapel staat achter deze ongein …………..

  1. Let maar op wat er over 50 dagen in Amerika gebeurt. Dan kun je zien wat er gebeurt als het tij keert. Mos is gewoon keihard fucked. Het is een gewoon een kwestie van tijd. Hoe langer het duurt des te groter zal de klap zijn. Als Mos slim is dan gaat hij in gesprek. De schade zal anders enorm zijn. Wie het laatst lacht, lacht het best.

 3. Kunnen we zo de zich als een octopus vangarm via Bernhard om Nederland geslingerde USA -op de abjecte Dresden ‘corporate/political psychopaths’ gegrondveste (zie dit als doorgaande griezelig alles en iedereen bedreigende “state of mind”)- ‘deep state’ een SNEL, SNEL, SNEL einde bezorgen?

  Of gaan we touwtrekkend over een gestolen paar sokken de gaskamer in…..

  1. De BBC staat op de echte fake newslijst dus daar ga je met je bullshit Pispoes. Kijk maar in de Podesta Files op Wikileaks dan kun je het zelf lezen dat het wel gebeurt. Deze emails zijn geverifieerd en echt.

Geef een reactie