CHRIS ‘COMPLOTJAGER’ KLOMP, DE SLECHTSTE VERLIEZER VAN NEDERLAND

IN PLAATS VAN VERDER ONDERZOEK TE DOEN NAAR DE ‘COMPLOTDENKERS’ WIL CHRIS KLOMP NU NAAR DE POLITIE STAPPEN OM AANGIFTE TE DOEN * HIJ RICHT ZICH ACHTER MICHA’S RUG OM DIRECT TOT ZIJN ADVOCAAT * MICHA HEEFT GEEN ENKEL VERZOEK VAN KLOMP ONTVANGEN * ARTIKELEN VAN KLOMP OVER KOMPLOTDENKERS COMPLEET WEGGEHOOND

CHRIS KLOMP IS BEGONNEN MICHA TE BELASTEREN ZONDER HEM OOIT TE VRAGEN OM WEDERHOOR * DE RECHTBANK AMSTERDAM HEEFT IN DE WESTENBERG-ZAAK BEPAALD DAT WEDERHOOR VERPLICHT IS

Van: Chris Klomp
Verzonden: maandag 28 december 2015 14:33
Aan: ’thijs.stapel@vvadvocaten.nl’
Onderwerp: klachten cq aangifte aangaande uw client Micha Kat
Urgentie: Hoog

Geachte heer Stapel,

Ik mail u even aangaande uw client Micha Kat met een verzoek.

De heer Kat schrijft met grote regelmaat over mij op zijn weblog www.revolutionair.com en om eerlijk te zijn ben ik er een beetje klaar mee. Ik ben als misdaadjournalist best wel wat gewend, maar associaties met nazi’s en pedofielen gaan mij te ver. In een recente posting (https://www.revolutionaironline.com/urgent-call-micha-inzake-ontmaskering-chirs-klomp/) stelt de heer Kat dat ik ‘handel in opdracht van pedofielen’. Dit gaat mij echt een brug te ver.

[wp_ad_camp_1]

Ik ben niet zo van het doen van aangifte, aangezien ik de heer Kat al enige tijd ken en nog wel enige compassie voel met zijn lot, maar er zijn grenzen. Ik zou u dan ook met klem willen vragen om de heer Kat te verzoeken de gewraakte passages over mij (waar het de vergelijking met nazi’s en pedofielen betreft) van zijn site te doen verwijderen, aangezien ik anders onverwijld aangifte zal doen van laster cq smaad. Ik hoef u niet vertellen dat dit – gezien de recidive van de heer Kat – bij een eventuele bewezenklaring niet bepaald in zijn voordeel zal werken.

Een tweede klacht betreft het schenden van mijn auteursrecht. De heer Kat heeft een exclusief verhaal van mij uit Blendle 1 op 1 overgenomen (https://www.revolutionaironline.com/vanaf-het-complotters-oorlogsfront-chris-klomp-durft-micha-niet-meer-bij-naam-te-noemen-in-nieuw-groot-complotters-artikel/)

Hij beroept zich hierbij op het citaatrecht, wellicht kunt u hem vertellen dat dit niet juist is, aangezien het citaatrecht niet ziet op het volledig publiceren van een auteursrechtelijk beschermd werk. Ik heb de heer Kat uiteraard gesommeerd mijn verhaal van zijn site te verwijderen, maar hij geeft hier geen gehoor aan. Mij rest niets anders dan een procedure te beginnen als hij blijft bij die stelling.

Ik realiseer mij dat deze mail een wat aparte manier is om een klacht neer te leggen, maar de heer Kat publiceert stelselmatig mails en telefoongesprekken van en met mij op zijn site, waardoor ik mij genoodzaakt zie om het via deze weg te proberen.

Het staat u uiteraard vrij dit verzoek naast u neer te leggen en te verwijzen naar de juridische mogelijkheden om de heer Kat te bestrijden, maar ik denk dat uw bemiddeling met name een hoop narigheid voor de heer Kat zou kunnen voorkomen, alsmede nieuwe procedures.

Ik hoor graag van u

Met vriendelijke groet,

Chris Klomp
Journalist
0611161203

Micha heeft zijn advocaat als volgt geantwoord op zijn verzoek te reageren op deze mail:

Micha Kat 16:48
Aan: Thijs Stapel – Vos & Vennoten Advocaten

Klomp is begonnen mij te belasteren en ik verweer me slechts tegen wat hij over mij schrijft.
Je kunt hem laten weten dat hij zich met klachten en verzoeken tot mij kan wenden
We spreken!

2 Replies to “CHRIS ‘COMPLOTJAGER’ KLOMP, DE SLECHTSTE VERLIEZER VAN NEDERLAND”

  1. Mispoes: Zich als PB van geen kwaad bewuste ‘Psychopaths turn tables around and make YOU the culprit’

    Verkrachte kinderen hebben bijv. steeds zelf aanleiding gegeven.

    ‘Beware the soothing voice, the voice of “reason”.’

  2. Dit s een goede illustratie van de manier waarop malle Micha zich keer op keer in de nesten weet te werken. Chris Klomp, een beschaafd man, biedt Micha hoffelijk de mogelijkheid strafbare feiten te corrigeren. De ezel Micha zet zijn hoefjes uiteraard scherp in de grond en veroorzaakt zijn zoveelste dagvaarding met gegarandeerde gevangenisstraf.
    Net zoals Chris Klomp voel ik wel compassie met het deerniswekkende lot van Micha maar ik vind ook dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij al die narigheid zelf veroorzaakt.

Geef een reactie