CHRIS KLOMP EN ZIJN NAZI-‘WETENSCHAPPERS’: EMAILS AAN DE VU

CHRIS KLOMP VOERT NEDERLAND TERUG NAAR DE MEEST DUISTERE TIJDEN VAN DE MENSELIJKE GESCHIEDENIS EN ‘BASEERT’ ZIJN COMPLOTTERS-ARTIKEL OP GEMANIPULEERD EN FRAUDULEUS UNIVERSITAIR ‘ONDERZOEK’ NET ALS HITLER DESTIJDS DEED MET ZIJN RASSEN-WETTEN * FOTO: VU-VOORZITTER EN EX-PARTNER VAN DEMMINK-KANTOOR DE BRAUW BLACKSTONE JAAP WINTER * DIT IS DE WEBSITE VAN NAZI-‘WETENSCHAPPER’ VAN PROOIJEN (DIE VOLGENS KLOMP AAN DE UVA WERKT)

[wp_ad_camp_1]

Geachte heer van Prooijen,

In een recent artikel in het AD wordt u aangehaald door Chris Klomp. Indien ik ervan uit mag gaan dat u naar waarheid en niet buiten context is aangehaald, stel ik vast dat u misschien wel het een en ander weet van psychologie, doch op historisch en politiek-maatschappelijk gebied de plank volledig misslaat. Schoenmaker houd je bij je leest zeiden ze vroeger.

Ik vond het stuk van Chris Klomp tendentieus en uitermate dom. Maar ja, het AD staat sinds jaar en dag op nog lager intellectueel peil dan de Telegraaf en dat is toch een prestatie.

Uw heeft uw medewerking verleend aan een stuk dat niet anders te kwalificeren is dan als uiterst gevaarlijke stemmingmakerij. Ik verwijs in dit opzicht naar de plannen van de Franse regering van eerder dit jaar (vóór “Parijs”), zoals besproken en geanalyseerd door Thierry Meyssan op réseau voltaire (er zal ook wel een Engelse vertaling van zijn).

Hier de link naar de reactie dat ik schreef naar aanleiding van Chris Klomp:

Met vriendelijke groet

Dr. H.Ph. Vogel

Aan Vz CvB Jaap Winter en Rector Subramaniam

Geachte heren Winter en Subramaniam,

Donderdag 19 november publiceerde het AD een stuk van Chris Klomp een artikel waarin uw medewerker dr. J.W. van Prooijen wordt aangehaald. Indien de heer van Prooijen correct is geciteerd, acht ik diens uitlatingen niet alleen laakbaar doch ook onverenigbaar met wetenschappelijke integriteit en zorgvuldigheid.

Het zijn uitlatingen die in het thans heersende klimaat van reactie en opwinding over “Parijs” ronduit gevaarlijk zijn. Van Prooijen beweert dat “complotdenken” gemakkelijk leidt tot “radicaliseren.” Dat zijn uitlatingen die het pad effenen voor akelige vormen van politieke repressie, waarbij verwijzingen en voorbeelden naar ik hoop overbodig
zijn.

Voor de goede orde, ik heb de heer van Prooijen ook al gemaild.

Met vriendelijke groet,

Dr. H.Ph. Vogel

De VU “Maatschappelijk betekenisvol”

Door Hans Vogel

Diederik Stapel is het slachtoffer geworden van zijn eigen blinde ambitie. Hij is wegens wetenschapsfraude van de universiteit verwijderd omdat hij alleen voor zichzelf werkte. Eigenlijk dus niets bijzonders, blinde ambitie vind je overal. Denk echter niet dat nu Stapel is verdwenen, ook de wetenschapsfraude is verdwenen.

Wie slim is zoals Roos Vonk van de Nijmeegse universiteit, pleegt wetenschapsfraude niet voor zichzelf maar namens een groep. In haar geval bijvoorbeeld rabiate feministen of vegetariërs. Roos bestond het om te verklaren dat vleeseters egoïstischer zijn dan anderen. Dat onderzoek werd al snel als frauduleus onderuit gehaald. Maar iets van de onzin die Roos Vonk poneerde blijft toch hangen. Indien wij haar “wetenschappelijke” werkwijze zouden volgen, zouden wij kunnen zeggen: “weet je wie ook vegetariër was? Adolf Hitler!” Maar dat doen wij dus niet, want wij proberen niet te insinueren door middel van valse correlaties. Dat is namelijk wetenschappelijk niet integer.

Het wemelt tegenwoordig van de Roos Vonken aan de Nederlandse universiteiten. “Geleerden” die zich vet laten betalen door het bedrijfsleven of de overheid en die onderzoek op maat leveren, met alle gewenste conclusies en aanbevelingen. Heel de Landbouwuniversiteit Wageningen zit bijvoorbeeld in de zak van bedrijven als Monsanto, Syngenta, Bayer en van de Klimaatmaffia. Op dezelfde leest is het “wetenschappelijk” onderzoek geschoeid dat aan tal van medische faculteiten wordt gedaan: gefinancierd door de farmaceutische industrie. Allemaal het gevolg van het financieringsmodel dat de overheid sinds de jaren 1980 heeft doorgedrukt.

Ook de overheid zelf betaalt dergelijk “wetenschappelijk” onderzoek. Dat wordt dan gedaan door luitjes als Beatrice de Graaf (Utrecht), Rob de Wijk (Leiden) en Edwin Bakker (Leiden). Zij mogen in de MSM en op TV uitleggen hoe belangrijk de verhoging van het veiligheids- of defensiebudget is, waarom er bommen moeten worden gegooid op Syrië of waarom de burgerlijke vrijheden moeten worden ingeperkt. Kortom deze mensen verlenen de broodnodige “onafhankelijke wetenschappelijke” ondersteuning aan het beleid van de regering. Gramsci noemde dat soort lieden “organische intellectuelen.” Ze zijn voor de regering in Den Haag wat de pastoors en priesters voor de Rooms-Katholieke kerk zijn.

Met wetenschap (in de zin van onafhankelijke wetenschap) heeft het allemaal niets te maken. In feite zijn het allemaal dikbetaalde zwendelaars, wier taak het is de burger te bedotten. Zo iemand is ook Jan-Willem van Prooijen,van de VU in Amsterdam. Psycholoog (net als Roos Vonk en Diederik Stapel) en recent nog uitgebreid geciteerd door hoernalist Chris Klomp in het AD. Van Prooijen wordt betaald door de overheid om hedendaagse ketters zwart te maken. Dat doet van Prooijen braaf door te wijzen op het gevaar van “radicalisering,” waarmee hij tevens suggereert dat “complotdenkers” potentieel gewelddadig zijn. Ook laat hij de naam Hitler vallen en ziedaar, de argeloze lezer van het stuk van Chris Klomp zal voortaan “complotdenkers” automatisch associëren met nazi’s, geweld, gevaar en ander onheil. Het stuk van Klomp is wat in de VS een hit piece wordt genoemd, een artikel bedoeld om een persoon of groep zwart te maken. Een soort van reputatiemoord. Het is de laagste vorm van journalistiek, die in Nederland op een lange traditie kan bogen. De Nederlandse overheid heeft, vooral sinds 1945, een voorliefde aan de dag gelegd om tegenstanders en lastposten op deze manier monddood te maken en uit te schakelen.

Jan-Willem van Prooijen heeft niet gereageerd op onze vraag of hij wel juist is geciteerd. Zijn baas, CvB-voorzitter Jaap Winter, hoogleraar “Corporate Governance” en tot voor kort partner van het Demmink-advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, heeft ook niet gereageerd op de mail over de alarmerende uitspraken van psycholoog van Prooijen. Hij zal het wel met van Prooijen eens zijn, want Winter verklaart op de VU-website: “wat me aanspreekt in de VU is de manier waarop haar medewerkers constructief samenwerken aan initiatieven die maatschappelijk betekenisvol zijn.” Nou, we hebben gezien hoe Jan-Willem van Prooijen “constructief samenwerkt aan” het “maatschappelijk betekenisvol” initiatief waarmee Chris Klomp bij hem kwam aankloppen.

Het vernietigen van de laatste restjes onafhankelijke journalistiek in Nederland is blijkbaar zo’n “maatschappelijk betekenisvol” initiatief. Met wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid heeft het allemaal niet veel te maken. Maar ja, wie maakt zich daar nog druk om in een land waar de pers is gelijkgeschakeld, de universiteiten zijn gezuiverd en gelijkgeschakeld, en waar verraad, achterklap, leugens en bedrog tot norm zijn verheven?

De schoonmoeder van Máxima drukte het ooit treffend uit: “de leugen regeert.”

Dr. H.Ph. Vogel

13 Replies to “CHRIS KLOMP EN ZIJN NAZI-‘WETENSCHAPPERS’: EMAILS AAN DE VU”

 1. Foutjes in bovenstaande tekst zijn gemaakt door de Quantum computer van de N S A met synthetische telepathie.
  Mijn youtube kanaal: http://youtube.com/user/ulrichbchoffmann
  Mensen die de waarheid schrijven worden gemarteld door de pedo elite met stralingswapens en de meeste mensen zijn niet op de hoogte van veel feiten waarvan iederen op de hoogte zou moeten worden gebracht.
  Mijn doel is een perfecte samenleving creeeren en werken aan middelen en methodes om ons leven te verlengen en zo goed en aangenaam mogelijk te maken, het tegenovergestelde van waar de pedo elite mee bezig is dus. Een niet fictionele Utopische samenleving, paradijs of perfecte samenleving waarin wij allen eeuwig zullen leven wat mogelijk is omdat alles energie is en de scalar technologie (Nikola Tesla’s draadloze energie), robots, vrije energie, quantum computers en synthetische telepathie echt zijn en hiervoor dienen te worden ingezet, niet om de aarde te ontvolken maar om ons allen eeuwig te maken. Meer dan 7 miljard mensen passen in Australie, zouden hun eigen stukje land hebben en meer dan genoeg te eten als we de rijkdom van de aarde eerlijk zouden verdelen onder haar bewoners.

  Niet naleving is het begin van herstel.
  Universele VREDE nu.

  Ulrich

 2. Het tegendeel is eerder waar. Het verbieden van complotdenken leidt tot radicalisering en genocide omdat het al bewezen is dat er een complot bestaat om de aarde te ontvolken. Voorbeeld: chemtrails zijn geen contrails en chemtrails zijn geen complot theorie maar complot feit omdat er voor 1998 nog geen chemtrails bestonden (zie foto’s van voor 1998, het begin van project Cloverleaf). De foto’s van vliegtuigen met deze chemtrails dispersie installatie’s en patenten maeken dat duidelijk maar de ingredienten van de chemtrails helemaal. Vaak proberen deze mensen zoals Obama die in werkelijkheid geen Christen noch Moslims zijn maar Luciferianen (vrijmetselaars) te doen of het vaccins zijn (zie lijst van pandemieen veroorzaakt door vaccinaties) en of ze het tegengestelde doen van wat ze in werkelijkheid doen (de aarde ontvolken), bv cognitive enhancement is een lobotomie met killer vaccins die kwik bevatten wat brein neuron degeneratie veroorzaakt (zie youtube video). Het is gewoon active measures, ideologische subversie fase 3, de gegenereerde crisis en fase 4 is normalisatie is wanneer we de tanks zien en de militaire staat, geen politie staat alah Alex Jones voor ogen staat, is uitgerold en 7 miljard mensen zijn vermoord in lijn met de plannen van deze super criminelen als Rockefeller om de aarde te ontvolken, 7 miljard mensen te vermoorden met kanker chemtrails, G, M O voedsel als sterelisrerend wapen, killer vaccins die door gewapende militairen gedwongen zullen worden ingespoten (zie Conplan 88 van het Pentagon om de zombie hordes (rabies patienten] te nuken) en hoofdzakelijk met Haarp ook gebruikt om de illegale graancirkels te produceren (ook wel Foo Fighters genoemd zie video op http://universalpeace.jimdo.com).

  De bedoeling is dus om iedereen met rabies te injecteren (hondsdol te maken)met de killer vaccins en de zombie hordes te vernietigen met zelfvernietigingswapens (kernwapens) nadat de CIA’s ISIS (Israeli Secret Intelligence Service) Ebola bomb afgaat.
  Die Georgia Guidestones van meneer Rockefeller onder het pseudoniem Robert Christian kosten een miljoen dollar en staan voor 7 miljard mensen te doden.
  De mensen die de aarde ontvolken (Jesuiten, Vrijmetselaars en Bilderberg) zijn samen minder dan 1% van de wereldbevolking en ze willen 93% van de wereldbevolking dood maken. Dus pas op, deze mensen liegen dat ze barsten om de aar te ontvolken.

  Lees meer op:
  http://universalpeace.edublogs.org en http://ulrichbchoffmann.wix.com/ebolag

   1. Nou Poes Mis het zit zo: ik ben chemisch sensibel dus chemische (en dus kanker veroorzakende) drugs kan ik niet nemen. Ziekenhuizen zijn tegenwoordig slachthuizen weet je wel? Verder ben ik al geevalueerd en normaal bevonden, geen gevaar voor mezelf noch anderen en heb ik een recept voor het gebruik van cannabis. Erg he?
    Ik raadt je aan een luchtzuiveringsmachine met ionisator te kopen, geen chemische drugs maar natuurlijke geneesmiddelen te gebruiken, magneet therapie te doen, je eigen scalar golven te genereren, de mensen op de hoogte te brengen wat betreft de imbecielen die de aarde willen ontvolken omdat ze zelf mishandeld zijn, lang houdbaar voedsel in te slaan voor een eventueel geplande invasie zoals pindakaas en rijst en een radiologisch waterfiltertje te kopen omdat de electrische pompen van het kraantjeswater ieder moment kunnen worden verwoest door een zonnestorm aangekondigd door NASA die ook met Haarp kan worden gegenereerd volgens het dokter Eastlund Haarp patent. Er is geen goede reden denkbaar om je niet voor te bereiden, er zijn alleen maar redenen om je wel voor te bereiden. Hoe meer er van ons zijn hoe beter.
    Yours truly,
    Ulrich

 3. Indien wij haar “wetenschappelijke” werkwijze zouden volgen, zouden wij kunnen zeggen: “weet je wie ook vegetariër was? Adolf Hitler!” Maar dat doen wij dus niet, want wij proberen niet te insinueren door middel van valse correlaties. Dat is namelijk wetenschappelijk niet integer.
  ============================
  Daar zal Hitler trouwens wel grotendeels zijn darmproblemen aan te danken hebben gehad met zijn kennelijke (toen ook niet gediagnostiseerde) coeliakie.

  Eisbein mit sauerkraut mein Führer?

  Nein, Spaghetti mit Steinpilzen. Sachertorte und Kaffee als Nachspeise. Und zwei Mandelhörnchen für Blondie. Und rufen Sie Morell, ich brauche neue Antigas-Pillen und Mutaflor-Kapseln. Machen Sie dass Sie wegkommen.

 4. Dat geweld is proactief aanvallend, omdat “jij” iets doet wat onder mensen normaal is.

  Normaal (!) zou dan onder mensen ook een antwoord zijn, een dispuut desnoods, maar dat komt er niet.

  Psychopaten gaan tot de aanval over. De ‘alien mindset’ heeft geconstateerd: Wil iets absurds, integriteit, waarheid(svinding)……VIJAND!

  Om te beginnen door bijv. niet meer te antwoorden, maar daarna komen (soms ‘flabbergasting’ wat een mooi woord) ineens andere scherpe wapens uit de kast.

  In ieder geval verheft het virus zich boven de mens. Die moet het onderspit delven.

 5. Je kunt niet werkelijk (= als mensen onderling, over menselijke kwesties als integriteit) argumenteren of onderhandelen met een mensenGEDAANTE waarvan het instinctief substraat is aangetast door (buitenmenselijke!) virale invloeden.

  Als je dat probeert, komt er geen antwoord meer. Of er wordt (eigenlijk anderszins, want “niet antwoorden” is ook al zoiets!) proactief geweld toegepast.

 6. Ja en de universiteit die de gruwelmoordenaar van Dresden een eredoctoraat geeft, is voor normale mensen = met een (niet door virale invloeden aangetast) hoog EQ dat in balans is met hun voor het WO benodigde IQ de facto ontoegankelijk geworden.

  Evenals PB BV zelve.

  De situatie in dergelijke slangenkuilen is er voor hen NIET TE HARDEN.

 7. Seriemoordenaar Dennis Rader (BTK) studeerde op de Wichita State University, waar hij in 1979 afstudeerde als “Administration of Justice”, in de graad van bachelor.

 8. Der Bachelor 2015 bei RTL

  Der Bachelor ist zurück! Vor der traumhaften Kulisse Kaliforniens begibt sich der Bachelor 2015 auf die Suche nach der großen Liebe. Ein Mann und 22 Frauen, die mit starken Emotionen und echter Leidenschaft um seine Liebe kämpfen. Aus den attraktiven Bewerberinnen wird der Bachelor die Frau seines Herzens auswählen

  (mehr dazu bei rtl.de)

 9. Ja, de virale aantasting van het instinctief substraat stopt niet aan de poorten van welke universiteit dan ook.

  Mengele, Ted Bundy en BTK (Dennis Rader) zijn daarvan goede voorbeelden.

  Psychopaten bezoedelen en ondergraven ALLES waar ze zich in mengelen.

  Wie nu nog zonder meer respect heeft voor “de wetenschap” en bijv. de rare titel ‘Bachelor’ is echt helemaal van de pot gerukt.

  De titel Doctor van PB BV, schets bij mij slechts de nachtmerrie van eindeloos deprogrammeren.

 10. Het is een tendens die we ook al bij de AIVD site swapichou zagen (blijkbaar kun je met een mavo diploma bij de AIVD werken want dat is het niveau bij Swapichou):

  Niet alleen moslimextremisten zijn terroristen, nee, ook waarheidsvinders zijn terroristen. En gek, gestoord en moeten dagelijks een schop tegen de ballen krijgen aldus de AIVD site swapichou en Jeroen lagedrol.

  Dus wat is nu precies de bedoeling? Waarheidsvinding mag dus niet want dan ben je gek? Je moet klakkeloos de massamedia geloven? Zou ik graag willen maar dan zouden ze hun werk beter moeten doen.

Geef een reactie