CHRIS KLOMP NU FULL FORCE OP OORLOGSPAD TEGEN MICHA: NA AANGIFTE NU YOUTUBE

CHRIS KLOMP OPENDE DE AANVAL DOOR MICHA TE DEMONISEREN EN TE RIDICULISEREN MAAR MICHA MAG NIETS TERUGDOEN WANT DAN RENT CHRIS NAAR DE POLITIE

Van: Chris Klomp
Onderwerp: Betreft: verwijdering lasterfilmpjes Micha Kat
Datum: 4 oktober 2016 10:49:51 CEST
Aan: Thijs Stapel

Geachte heer Stapel,

In overleg met Google/YouTube is opnieuw besloten om een filmpje van de heer Kat over mij van het internet te verwijderen, aangezien het filmpje niet voldoet aan de regels en voorwaarden van YouTube. Meer specifiek: de regels rond ‘harassment and bullying’.

Ik wil uw cliënt nogmaals – wellicht ten overvloede – de gelegenheid bieden om de resterende lasterfilmpjes vrijwillig van YouTube te verwijderen en verwijderd te houden. Ik wens niet door de heer Kat geassocieerd te worden met pedofilie-netwerken, noch wens ik te horen dat ik mij bezig zou houden met criminele zaken.

Op advies van Google/YouTube zal ik voor de resterende filmpjes al wel vast een First Party Legal Complaint indienen. Deze klacht zal tevens doorgezonden worden naar het Lumen-project (https://www.lumendatabase.org/) , waar gekeken zal worden of er meer online moet worden gehaald.

Kritiek op mij als persoon of als journalist is uiteraard toegestaan. De heer Kat publiceert echter nu al gedurende langere tijd flagrante onwaarheden over mij, die aantoonbaar onjuist zijn en louter tot doel hebben om mij op oneigenlijke gronden als persoon te beschadigen. Zoals u weet zijn de ergste uitingen inmiddels onderwerp van onderzoek door de politie in Amsterdam. Toekomstige uitingen over mijn persoon zullen onverwijld toegevoegd worden aan het dossier.

Voor de volledigheid deel ik tevens mede dat ik uw cliënt aansprakelijk stel voor alle geleden en nog te lijden schade.

Graag hoor ik van u wat de opstelling is van de heer Kat met betrekking tot het verwijderen en verwijderd houden van filmpjes die de grens van het betamelijke ernstig overschrijden. In de tussentijd behoud ik mij het recht voor om met behulp van Google/YouTube uitingen te toetsen aan de geldende voorwaarden en regels.

Met gepaste groet,

Chris Klomp
Journalist
AD
0611161203

Eén reactie op “CHRIS KLOMP NU FULL FORCE OP OORLOGSPAD TEGEN MICHA: NA AANGIFTE NU YOUTUBE”

Geef een reactie