CLOO-BRIEF NU OP BUREAU VAN DER STEUR

BREAKING: NADAT JUSTITIE TIEN JAAR LANG TEVERGEEFS EN ONRECHTMATIG OP MICHA HEEFT INGEBEUKT, IS NU DE TEGENAANVAL DEFINITIEF INGEZET * ZAL MINISTER VAN DER STEUR ANTWOORDEN OP DE BRIEF VAN MICHA’S ADVOCAAT OF ZIJN WE INMIDDELS ZO VER, DAT DE BRIEF GEWOON WORDT GENEGEERD?

Tot voor kort was het in het ‘beschaafde’ Nederland zo gesteld, dat overheden die een brief kregen van een burger verplicht waren daarop te reageren. A fortiori geldt dat voor de centrale overheid en weer a fortiori voor de ‘democratisch’ gelegitimeerde bestuurders van ons land. Maar anno 2015 geldt dit formeel nog wel, maar in de praktijk al lang niet meer. Overheden willen in de kern niets meer te maken hebben met burgers. Ze kotsen erop. De ‘elite’ wil alleen nog met elkaar omgaan en samen plunderen, vreten en naaien. Je ziet kamerleden en ministers in Den Haag vaak paniekerig verstrakken en zelfs wegrennen als een confrontatie met een burger dreigt. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat ze weten dat ze schuldig zijn en het Nederlandse volk hebben verraden. De brief die Micha’s advocaat op 16 maart schreef aan Pieter Cloo, de opvolger van Joris Demmink, is thans verzonden aan minister Ard van der Steur met de volgende aanhef:

Hooggeachte Heer,

Op 16 maart jl. zond ik in deze kwestie een brief aan de toenmalige secretaris-generaal op uw departement, de heer mr drs P. Cloo, nadat kort voor die brief uw voorganger, de heer Opstelten, was afgetreden. Omdat de heer Cloo vervolgens ook besloot tot aftreden, weet ik niet of mijn eerdere brief nog door hem of iemand anders binnen het departement is gelezen. In ieder geval heb ik nooit een antwoord ontvangen, hetgeen voor mij aanleiding is om u deze brief te zenden, met onderstaand dezelfde tekst als in mijn eerdere brief aan de heer Cloo.

Welke mogelijkheden heeft Van der Steur om op deze brief te reageren anders dan hem te negeren -hetgeen natuurlijk in elk opzicht een schuldbekentenis zou zijn? Interessant is dat Micha herhaaldelijk heeft geprobeerd verhaal te halen bij de ‘oppertrol’ van het Ministerie, Ivo Hommes, leider van de ‘webcare-redacteuren‘ (internet-squads) maar dat deze steeds de hoorn op de haak gooide als Micha belde. Met de brief aan Van der Steur is het tegenoffensief en de strijd om eerherstel en schadeloosstelling van Micha nu volledig opgetuigd:

1. Het DNA-kort geding tegen het OM dat op valse gronden en vexatoir Micha heeft gesignaleerd voor verplichte DNA-afname om hem vervolgens een moord in de schoenen te kunnen schuiven op basis van een ‘100% match’.

2. De Micha-claim tegen de corrupte en criminele ‘liegende rechter’ Hans Westenberg die Micha valselijk en te kwader trouw meesleurde in een bodemprocedure die zijn carriere vernietigde (thans hoger beroep).

3. De brief aan minister Van der Steur over de door de Staat geregisseerde hetze tegen Micha

4. Een (komende ) brief aan de Hoge Raad om te protesteren tegen de krankzinnige machinaties van Justitie in de grote strafzaak tegen Micha (de Vogelenzang-zaak) waarvoor hij bijna vier maanden in voorarrest heeft gezeten.

Eén reactie op “CLOO-BRIEF NU OP BUREAU VAN DER STEUR”

 1. Dat manipuleren van internet discussies verliezen ze.

  Bij mij in de stad ken ik een hele lijst van dergelijke KLPD stillen.
  Helaas ben ik vaak wel de enige die ze snel ontmanteld.
  Bewijsvoering van infiltratie kost veel tijd en verondersteld een respect, dat bijvoorbeeld liegende stillen niet hebben. Stillen zijn zonder uitzondering door ons onderwijs geïndoctrineerde lafaards, die niet eens in staat zijn een discussie te begrijpen. Laat staan aansturen. De oorlog tegen de Drugs is een propaganda feit, KLPD verdient slechts geld met propaganda. Omgekocht door de bezetter, is het in het belang van hun salaris, pensioen, eventueel nog steekpenningen, deze propaganda in stand te houden. Propaganda verondersteld volledige censuur op feiten om deze succesvol te maken, dus wie zijn de boeven?

  Om een discussie aan te sturen, heeft de leider van die discussie betere informatie nodig dan de mensen die aan de discussie meedoen. Hoewel ik dat meestal heb, ben ik toch niet in staat discussies te sturen, want mensen vinden leugens interessanter dan de waarheid. Historisch worden alle mensen die de waarheid, de realiteit, de eerlijke dingen, aanhangen, zwaar vervolgt door de gemeenschappen. Profeten worden vermoord, misdadigers maakt men minister van staat.

  Maar ik geloof inderdaad wel dat ze dergelijke onzin uitvoeren met het geplunderde en geroofde belastinggeld. Ik heb zelfs aanwijzingen er voor, dat belasting zelf niet eens bestond in Nederland in de 17de eeuw, want militaire ondernemingen werden gefinancierd door goud en zilver dat was veroverd op de vijand. Belasting was vrijwillig, wat gemotiveerd werd door vertrouwen in capabele personen in de Staten Generaal. Maar democratie verondersteld, dat de gemeenschappen die de profeten vervolgen, en misdadigers minister van staat maakt, aan de macht zijn. Maar het is bezigheidstherapie, brood en spelen. Voetballers worden miljonair gemaakt, media manipulators krijgen enorme bedragen uitbetaald, maar lieden die capabel zijn worden uitgemaakt voor complot denker, junkie, uitkeringstrekker, schooier, gek, Nazi, Communist, enzomeer. Rembrand van Rijn wordt vandaag beschuldigt van vandalisme, de politie plundert zo’n man tot hij inderdaad in armoede stierf. De corruptie in bovenstaand artikel begint evident al in de 17de eeuw.

  Lieden willen hun winstgevende positie handhaven, dat is ten koste van capabele mensen dus. Het volk gelooft doorgaans dat die salaris verordeningen de maatstaf zijn van betrouwbaarheid.

  Veel websites in Nederland zijn bezig met manipulaties van discussies.
  Hele drommen volgen hen, gigantische lijsten van commentaren.
  Maar de gevaarlijke discussie manipulators zijn buitenlanders, het is niet de Nederlandse overheid zelf die capabel is. Dat was al bereikt. Capabele mensen worden snel monddood gemaakt door buitenlandse geheime diensten, daarom is het volk inderdaad ernstig gemanipuleerd. Het ISIS complot is een evident doorzichtig complot, Theo van Gogh is niet vermoord in opdracht van een Islam complot, maar de daders zijn ook niet nationalistische elementen in de AIVD, maar de manipulators er van.

  Gemanipuleerde mensen die willen manipuleren, het is als kleuters die les geven op groep 1. Politici zijn slaven van buitenlandse agenda’s waar ze zelf geen overzicht over hebben. Heer Opent de ogen van onze Koning!

Geef een reactie